Trang chủ > Lớp 12 > Chuyên đề Vật Lí 12 (có đáp án)

Chuyên đề Vật Lí 12 (có đáp án)

Giới thiệu về Chuyên đề Vật Lí 12 (có đáp án)

Ảnh Chuyên đề Vật Lí 12 (có đáp án) Chuyên đề Vật Lí 12 gồm 251 bài viết là các bài tập có đáp án bám sát với nội dung kiến thức của chương trình Vật Lí 12.
Chuyên đề: Dao động cơ
Chủ đề: Dao động điều hòa
Chủ đề: Con lắc lò xo
3 dạng bài toán liên quan đến hai vật trong con lắc lò xo hay và khó
Bài toán va chạm trong con lắc lò xo hay và khó
Bài tập Con lắc lò xo tổng hợp
Chủ đề: Con lắc đơn
Chủ đề: Tổng hợp giao động điều hòa
Chủ đề: Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì
Bài tập trắc nghiệm Dao động cơ
Chuyên đề: Sóng cơ và sóng âm
Chủ đề: Đại cương về sóng cơ
Chủ đề: Giao thoa sóng
Chủ đề: Sóng dừng
Chủ đề: Sóng âm
Bài tập trắc nghiệm Sóng cơ và Sóng âm
Chuyên đề: Dòng điện xoay chiều
Chủ đề: Đại cương về dòng điện xoay chiều
Chủ đề: Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử
Chủ đề: Mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp
Chủ đề: Công suất của mạch điện xoay chiều
Chủ đề: Mạch điện xoay chiều có R, L, C, f, ω thay đổ
Chủ đề: Phương pháp giản đồ vectơ trong dòng điện xoay chiều
Chủ đề: Máy phát điện - Máy biến áp - Truyền tải điện năng
Bài tập trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều

Mục lục Chuyên đề Vật Lí 12 (có đáp án)

Chuyên đề: Dao động cơ

Tổng hợp Lý thuyết Chương Dao động cơ

Chủ đề: Dao động điều hòa

Bài tập Đại cương về dao động điều hòa trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Xác định các đại lượng trong dao động điều hòa
Dạng 2: Mối quan hệ giữa x, v, a, f trong dao động điều hòa
Dạng 3: Viết phương trình dao động điều hòa
Dạng 4: Tìm thời điểm vật qua vị trí x lần thứ n
Dạng 5: Tìm li độ của vật tại thời điểm t
Dạng 6: Tìm quãng đường, quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất (smax, smin) vật đi được
Dạng 7: Tốc độ trung bình và vận tốc trung bình trong dao động điều hòa
Dạng 8: Phương pháp đường tròn hỗn hợp trong dao động điều hòa
Dạng 9: Tìm thời gian ngắn nhất, lớn nhất vật đi qua li độ, vật có vận tốc, gia tốc
Dạng 11: Bài toán Hai vật dao động điều hòa cùng tần số khác biên độ
Dạng 12: Bài toán Hai vật dao động điều hòa khác tần số cùng biên độ
Bài tập Hai vật dao động điều hòa cùng tần số hoặc khác tần số
Dạng 13: Tìm số lần vật đi qua vị trí có li độ x, có vận tốc v từ thời điểm t1 đến t2
75 Bài tập trắc nghiệm dao động điều hòa chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 1)
75 Bài tập trắc nghiệm dao động điều hòa chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 2)
75 Bài tập trắc nghiệm dao động điều hòa chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 3)

Chủ đề: Con lắc lò xo

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Tính chu kì, tần số của Con lắc lò xo
Dạng 2: Tính chiều dài con lắc lò xo, Lực đàn hồi, Lực phục hồi
Dạng 3: Tính năng lượng của Con lắc lò xo
Dạng 4: Viết phương trình dao động của Con lắc lò xo

3 dạng bài toán liên quan đến hai vật trong con lắc lò xo hay và khó

Liên kết giữa hai vật khi dao động theo phương ngang (Bài tập Con lắc lò xo hay và khó)
Liên kết giữa hai vật khi dao động theo phương thẳng đứng (Bài tập Con lắc lò xo hay và khó)
Khoảng cách hai vật trong dao động con lắc lò xo hay và khó

Bài toán va chạm trong con lắc lò xo hay và khó

Bài toán va chạm theo phương ngang trong con lắc lò xo hay và khó
Bài toán va chạm theo phương thẳng đứng trong con lắc lò xo hay và khó
Bài toán kích thích Con lắc lò xo dao động bằng ngoại lực hay và khó

Bài tập Con lắc lò xo tổng hợp

60 Bài tập trắc nghiệm Con lắc lò xo chọn lọc có đáp án chi tiết (Phần 1)
60 Bài tập trắc nghiệm Con lắc lò xo chọn lọc có đáp án chi tiết (Phần 2)
60 Bài tập trắc nghiệm Con lắc lò xo chọn lọc có đáp án chi tiết (Phần 3)

Chủ đề: Con lắc đơn

Bài tập Con lắc đơn trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Viết phương trình dao động của Con lắc đơn
Dạng 2: Chu kì con lắc đơn thay đổi
Dạng 3: Con lắc trùng phùng
Dạng 4: Năng lượng con lắc đơn và lực căng dây
Bài toán va chạm trong con lắc đơn và con lắc đơn đứt dây hay và khó
60 Bài tập trắc nghiệm Con lắc đơn chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 1)
60 Bài tập trắc nghiệm Con lắc đơn chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 2)
60 Bài tập trắc nghiệm Con lắc đơn chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 3)

Chủ đề: Tổng hợp giao động điều hòa

Bài tập Tổng hợp dao động điều hòa trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Tổng hợp dao động điều hòa
Dạng 2: Tìm điều kiện để biên độ A, A1, A2 đạt cực đại, cực tiểu
50 bài tập trắc nghiệm Tổng hợp dao động điều hòa chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 1)
50 bài tập trắc nghiệm Tổng hợp dao động điều hòa chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 2)

Chủ đề: Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì

Dao động tắt dần là gì? Dao động cưỡng bức, dao động duy trì ?
Bài tập Dao động tắt dần, cưỡng bức, duy trì trong đề thi Đại học có giải chi tiết
40 bài tập trắc nghiệm Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 1)
40 bài tập trắc nghiệm Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 2)
Chủ đề: Sai số các đại lượng vật lí trong thí nghiệm dao động điều hòa
Chủ đề: Dạng bài toán về Dao động điều hòa hay và khó
Chủ đề: Chinh phục bài tập Đồ thị dao động điều hòa, dao động cơ có giải chi tiết

Bài tập trắc nghiệm Dao động cơ

75 Bài tập trắc nghiệm dao động điều hòa chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 1)
75 Bài tập trắc nghiệm dao động điều hòa chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 2)
75 Bài tập trắc nghiệm dao động điều hòa chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 3)
150 câu trắc nghiệm Dao động cơ có đáp án chi tiết (cơ bản - p1)
150 câu trắc nghiệm Dao động cơ có đáp án chi tiết (cơ bản - p2)
150 câu trắc nghiệm Dao động cơ có đáp án chi tiết (cơ bản - p3)
150 câu trắc nghiệm Dao động cơ có đáp án chi tiết (cơ bản - p4)
150 câu trắc nghiệm Dao động cơ có đáp án chi tiết (nâng cao - p1)
150 câu trắc nghiệm Dao động cơ có đáp án chi tiết (nâng cao - p2)
150 câu trắc nghiệm Dao động cơ có đáp án chi tiết (nâng cao - p3)
150 câu trắc nghiệm Dao động cơ có đáp án chi tiết (nâng cao - p4)

Chuyên đề: Sóng cơ và sóng âm

Tổng hợp Lý thuyết Chương Sóng cơ và Sóng âm

Chủ đề: Đại cương về sóng cơ

Bài toán xác định li độ, vận tốc, trạng thái của phần tử này khi biết vị trí, trạng thái của phần tử còn lại
Dạng bài tập về khoảng cách giữa hai phần tử trên phương truyền sóng
Bài tập Đại cương về sóng cơ trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng
Dạng 2: Cách viết phương trình sóng
Dạng bài tập về đồ thị sóng cơ cực hay có lời giải

Chủ đề: Giao thoa sóng

Bài tập Giao thoa sóng trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Viết phương trình giao thoa sóng, Tìm biên độ sóng tại 1 điểm
Dạng 2: Cách xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu
Dạng 3: Điểm M có tính chất đặc biệt trong Giao thoa sóng
Xác định biên độ, li độ, vận tốc, gia tốc trong miền giao thoa sóng
Tìm số điểm dao động cực đại, cực tiểu giữa hai nguồn, hai điểm bất kì trong giao thoa sóng
Bài toán về điểm cực đại, cực tiểu gần nhất, xa nhất với nguồn trong giao thoa sóng
Xác định vị trí, số điểm dao động cùng pha, ngược pha với nguồn trong giao thoa sóng
Xác định vị trí của điểm cực đại cùng pha, ngược pha với nguồn trong giao thoa sóng
Bài tập giao thoa sóng cơ nâng cao, hay và khó, có lời giải
60 bài tập trắc nghiệm Giao thoa sóng chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 1)
60 bài tập trắc nghiệm Giao thoa sóng chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 2)
60 bài tập trắc nghiệm Giao thoa sóng chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 3)

Chủ đề: Sóng dừng

Điều kiện để có sóng dừng: tìm số nút, số bụng trên dây đang có sóng dừng
Bài tập về phương trình sóng dừng: tìm li độ, biên độ, trạng thái dao động
Bài tập Sóng dừng trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Lý thuyết - Phương pháp giải: Các dạng bài tập về sóng dừng
Dạng bài tập về đồ thị sóng dừng cực hay có lời giải
40 bài tập trắc nghiệm Sóng dừng chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 1)
40 bài tập trắc nghiệm Sóng dừng chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 2)

Chủ đề: Sóng âm

Bài toán về đặc trưng vật lí của âm: bước sóng, vận tốc, cường độ âm, năng lượng
Bài toán về nguồn nhạc âm trong sóng âm cực hay có lời giải
Bài tập Sóng âm trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Lý thuyết - Phương pháp giải: Các dạng bài tập về sóng âm
Dạng bài tập về đồ thị sóng âm cực hay có lời giải
60 bài tập trắc nghiệm Sóng âm chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 1)
60 bài tập trắc nghiệm Sóng âm chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 2)
60 bài tập trắc nghiệm Sóng âm chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 3)

Bài tập trắc nghiệm Sóng cơ và Sóng âm

125 câu trắc nghiệm Sóng cơ và Sóng âm có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
125 câu trắc nghiệm Sóng cơ và Sóng âm có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
125 câu trắc nghiệm Sóng cơ và Sóng âm có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)
125 câu trắc nghiệm Sóng cơ và Sóng âm có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)
125 câu trắc nghiệm Sóng cơ và Sóng âm có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)
125 câu trắc nghiệm Sóng cơ và Sóng âm có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Chuyên đề: Dòng điện xoay chiều

Tổng hợp Lý thuyết Chương Dòng điện xoay chiều

Chủ đề: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Bài tập Đại cương về dòng điện xoay chiều trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Xác định từ thông và suất điện động
Dạng 2: Xác định các đại lượng đặc trưng của dòng điện xoay chiều
Dạng 3: Áp dụng mối liên hệ giữa dòng điện xoay chiều và dao động điều hòa
Dạng 4: Điện lượng chuyển qua tiết diện dây dẫn
45 bài tập trắc nghiệm Đại cương về dòng điện xoay chiều có đáp án chi tiết (phần 1)
45 bài tập trắc nghiệm Đại cương về dòng điện xoay chiều có đáp án chi tiết (phần 2)

Chủ đề: Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử

Bài tập Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần R
Dạng 2: Mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần L
Dạng 3: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C
40 bài tập trắc nghiệm Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 1)
40 bài tập trắc nghiệm Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 2)

Chủ đề: Mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp

Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Bài tập về Hiện tượng cộng hưởng điện trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Tính tổng trở của đoạn mạch RLC mắc nối tiếp
Dạng 2: Viết biểu thức dòng điện, hiệu điện thế
Dạng 3: Bài toán cộng hưởng điện
50 bài tập trắc nghiệm Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 1)
50 bài tập trắc nghiệm Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 2)

Chủ đề: Công suất của mạch điện xoay chiều

Bài tập về công suất của mạch điện xoay chiều trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Công suất của dòng điện xoay chiều
Dạng 2: Hệ số công suất của mạch điện xoay chiều
40 bài tập trắc nghiệm Công suất của mạch điện xoay chiều chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 1)
40 bài tập trắc nghiệm Công suất của mạch điện xoay chiều chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 2)

Chủ đề: Mạch điện xoay chiều có R, L, C, f, ω thay đổi

Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Bài tập Mạch điện xoay chiều có L, C thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Bài tập Mạch điện xoay chiều có tần số thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Mạch điện xoay chiều có R thay đổi
Dạng 2: Mạch điện xoay chiều có L thay đổi
Dạng 3: Mạch điện xoay chiều có C thay đổi
Dạng 4: Mạch điện xoay chiều có f thay đổi
50 bài tập trắc nghiệm Cực trị của dòng điện xoay chiều chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 1)
50 bài tập trắc nghiệm Cực trị của dòng điện xoay chiều chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 2)

Chủ đề: Phương pháp giản đồ vectơ trong dòng điện xoay chiều

Giải bài toán điện xoay chiều bằng Phương pháp giản đồ vectơ
40 bài tập trắc nghiệm Phương pháp giản đồ vectơ trong dòng điện xoay chiều chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 1)
40 bài tập trắc nghiệm Phương pháp giản đồ vectơ trong dòng điện xoay chiều chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 2)

Chủ đề: Máy phát điện - Máy biến áp - Truyền tải điện năng

Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Bài tập về máy phát điện xoay chiều trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Máy phát điện xoay chiều
Dạng 2: Máy biến áp
Dạng 3: Truyền tải điện năng
50 bài tập trắc nghiệm Máy phát điện xoay chiều, máy biến áp, truyền tải điện năng chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 1)
50 bài tập trắc nghiệm Máy phát điện xoay chiều, máy biến áp, truyền tải điện năng chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều

215 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
215 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
215 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)
215 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 4)
215 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 5)
255 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)
255 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)
255 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)
255 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 4)
255 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 5)

Chuyên đề: Dao động và sóng điện từ

Tổng hợp Lý thuyết Chương Dao động và sóng điện từ

Chủ đề: Mạch dao động

Dạng 1 : Bài tập Mạch dao động LC trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Chu kỳ, tần số trong mạch dao động
Dạng 2: Điện tích, dòng điện, hiệu điện thế trong mạch dao động
Dạng 3: Mạch dao động LC tắt dần
Phương pháp tìm chu kỳ, tần số trong mạch dao động LC cực hay
Viết biểu thức điện áp, cường độ dòng điện, điện tích trong mạch dao động LC
Tìm năng lượng dao động điện từ trong mạch dao động LC
Bài toán về nạp năng lượng ban đầu cho mạch dao động LC
Dạng bài toán tụ điện bị đánh thủng, nối tắt trong mạch dao động LC
50 bài tập trắc nghiệm Mạch dao động chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 1)
50 bài tập trắc nghiệm Mạch dao động chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 2)

Chủ đề: Điện từ trường

Phương pháp giải bài tập Điện từ trường
Bài toán về sự lan truyền của điện từ trường trong các môi trường
Phương pháp giải bài tập về mạch chọn sóng cực hay có lời giải
50 bài tập trắc nghiệm Điện từ trường chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 1)
50 bài tập trắc nghiệm Điện từ trường chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 2)

Chủ đề: Sóng điện từ - Thông tin liên lạc

Dạng 2 : Bài tập Sóng điện từ trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Tìm các đại lượng đặc trưng của sóng điện từ
Dạng 2: Tìm khoảng giới hạn cho mạch chọn sóng
Dạng 3: Tụ xoay có điện dung thay đổi
80 bài tập trắc nghiệm Sóng điện từ chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 1)
80 bài tập trắc nghiệm Sóng điện từ chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 2)
80 bài tập trắc nghiệm Sóng điện từ chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 3)

Bài tập trắc nghiệm Dao động và sóng điện từ

50 câu trắc nghiệm Dao động và sóng điện từ có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
50 câu trắc nghiệm Dao động và sóng điện từ có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
60 câu trắc nghiệm Dao động và sóng điện từ có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)
60 câu trắc nghiệm Dao động và sóng điện từ có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)

Chuyên đề: Sóng ánh sáng

Tổng hợp Lý thuyết Chương Sóng ánh sáng

Chủ đề: Tán sắc ánh sáng

Dạng 1 : Bài tập Hiện tượng tán sắc ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Lý thuyết - Phương pháp giải: Tán sắc qua lăng kính
40 bài tập trắc nghiệm Tán sắc qua lăng kính chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 1)
40 bài tập trắc nghiệm Tán sắc qua lăng kính chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 2)

Chủ đề: Giao thoa ánh sáng

Dạng 2 : Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Giao thoa ánh sáng là gì ?
Dạng 1: Giao thoa với ánh sáng đơn sắc
Dạng 2: Giao thoa với ánh sáng đa sắc
Dạng 3: Giao thoa với ánh sáng trắng
50 bài tập trắc nghiệm Giao thoa ánh sáng chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 1)
50 bài tập trắc nghiệm Giao thoa ánh sáng chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 2)

Chủ đề: Quang Phổ

Dạng 3 : Bài tập Quang phổ trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Lý thuyết về Quang phổ
50 bài tập trắc nghiệm Quang phổ chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 1)
50 bài tập trắc nghiệm Quang phổ chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Sóng ánh sáng

100 câu trắc nghiệm Sóng ánh sáng có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
100 câu trắc nghiệm Sóng ánh sáng có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
100 câu trắc nghiệm Sóng ánh sáng có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)
100 câu trắc nghiệm Sóng ánh sáng có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)
100 câu trắc nghiệm Sóng ánh sáng có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)
100 câu trắc nghiệm Sóng ánh sáng có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Chuyên đề: Lượng tử ánh sáng

Tổng hợp Lý thuyết Chương Lượng tử ánh sáng

Chủ đề: Hiện tượng quang điện ngoài

Dạng 1: Hiện tượng quang điện - Thuyết lượng tử ánh sáng
Dạng 2: Công suất nguồn bức xạ, hiệu suất lượng tử
Dạng 3: Electron quang điện chuyển động trong điện từ trường
60 bài tập trắc nghiệm Hiện tượng quang điện chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 1)
60 bài tập trắc nghiệm Hiện tượng quang điện chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 2)
60 bài tập trắc nghiệm Hiện tượng quang điện chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 3)

Chủ đề: Tia X

Lý thuyết: Tia X
50 bài tập trắc nghiệm Tia X chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 1)
50 bài tập trắc nghiệm Tia X chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 2)

Chủ đề: Mẫu nguyên tử Bo - Quang phổ vạch của Hidro

Mẫu nguyên tử Bo và Quang phổ vạch của Hidro
Bài tập Quang phổ vạch của Hidro
Chủ đề: Hiện tượng quang - Phát quang - Tia laze

Bài tập trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng

Bài tập Lượng tử ánh sáng trong đề thi Đại học có lời giải
100 câu trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
100 câu trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
100 câu trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)
100 câu trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)
100 câu trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)
100 câu trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Chuyên đề: Hạt nhân nguyên tử

Tổng hợp Lý thuyết Chương Hạt nhân nguyên tử

Chủ đề: Cấu tạo hạt nhân - Năng lượng liên kết

Lý thuyết: Cấu tạo hạt nhân – Độ hụt khối – Năng lượng liên kết
25 Bài tập Cấu tạo hạt nhân – Độ hụt khối – Năng lượng liên kết chọn lọc có đáp án chi tiết
25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết chọn lọc có đáp án chi tiết

Chủ đề: Phóng xạ

Dạng 1: Viết phương trình phóng xạ
Dạng 2: Tính lượng chất phóng xạ, tuổi phóng xạ, độ phóng xạ
40 bài tập trắc nghiệm Phóng xạ chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 1)
40 bài tập trắc nghiệm Phóng xạ chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 2)

Chủ đề: Phản ứng hạt nhân

Dạng 1: Viết phương trình phản ứng hạt nhân
Dạng 2: Tính năng lượng của phản ứng hạt nhân
Dạng 3: Tính động năng, động lượng trong phản ứng hạt nhân
40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 1)
40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc có đáp án chi tiết (phần 2)

Chủ đề: Phản ứng phân hạch - Phản ứng nhiệt hạch

Dạng 1: Phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch

Bài tập trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử

125 câu trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
125 câu trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
125 câu trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)
125 câu trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 4)
100 câu trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)
100 câu trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)
100 câu trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)