Trang chủ > Lớp 12 > Soạn Văn 12 (siêu ngắn)

Soạn Văn 12 (siêu ngắn)

Giới thiệu về Soạn Văn 12 (siêu ngắn)

Ảnh Soạn Văn 12 (siêu ngắn) Soạn Văn 12 siêu ngắn gồm 75 bài viết đầy đủ nội dung trong sách giáo khoa Ngữ văn 12.

Các bài viết được chia theo các tuần:

Tuần 1:

- Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX

- Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Tuần 2:

- Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) - Phần 1: Tác giả

- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

- Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Tuần 3:

- Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) - Phần 2: Tác phẩm

- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

...

Mục lục Soạn Văn 12 (siêu ngắn)

Soạn văn lớp 12 Tập 1

Tuần 1

Soạn bài: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX (trang 18, sgk Ngữ văn 12, tập 1)
Soạn bài: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí (trang 20 sgk, Ngữ văn 12 tập 1)

Tuần 2

Soạn bài: Tuyên Ngôn Độc Lập - Phần 1: Tác giả Hồ Chí Minh (trang 29, sgk Ngữ văn 12, tập 1)
Soạn bài: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (trang 33, sgk ngữ văn 12, tập 1)
Soạn bài: Viết bài làm văn số 1 - Nghị luận xã hội

Tuần 3

Soạn bài: Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) - Phần 2: Tác phẩm (trang 41, sgk Ngữ văn 12, tập 1)
Soạn bài: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) (trang 44, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

Tuần 4

Soạn bài: Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc (trang 53, sgk Ngữ văn 12, tập 1)
Soạn bài: Mấy ý nghĩ về thơ (Nguyễn Đình Thi) (trang 60, sgk Ngữ văn 12, tập 1)
Soạn bài: Đô-xtôi-ép-xki (X.Xvai-Gơ) (trang 65, sgk Ngữ văn 12, tập 1)
Soạn bài: Nghị luận về một hiện tượng đời sống (trang 66, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

Tuần 5

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ khoa học (trang 76, sgk Ngữ văn 12, tập 1)
Soạn bài: Viết bài làm văn số 2 - Nghị luận xã hội

Tuần 6

Soạn bài: Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003 (trang 82, sgk Ngữ văn 12, tập 1)
Soạn bài: Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ (trang 86, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

Tuần 7

Soạn bài: Tây tiến (Quang Dũng) (trang 90, sgk Ngữ văn 12, tập 1)
Soạn bài: Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học (trang 93, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

Tuần 8

Soạn bài: Việt Bắc (Tố Hữu) - Phần 1: Tác giả (trang 99, sgk Ngữ văn 12, tập 1)
Soạn bài: Luật thơ (trang 107, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

Tuần 9

Soạn bài: Việt Bắc (Tố Hữu) - Phần 2: Tác phẩm (trang 114, sgk Ngữ văn 12, tập 1)
Soạn bài: Phát biểu theo chủ đề (trang 116, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

Tuần 10

Soạn bài: Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm) (trang 122, sgk Ngữ văn 12, tập 1)
Soạn bài: Đất nước (Nguyễn Đình Thi) (trang 126, sgk Ngữ văn 12, tập 1)
Soạn bài: Luật thơ (Tiếp theo) (trang 127, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

Tuần 11

Soạn bài: Thực hành một số phép tu từ ngữ âm (trang 129, sgk Ngữ văn 12, tập 1)
Soạn bài: Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học (trang 132, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

Tuần 12

Soạn bài: Dọn về làng (Nông Quốc Chấn) (trang 141, sgk Ngữ văn lớp 12, tập 1)
Soạn bài: Tiếng hát con tàu (Chế Lan Viên) (trang 146, sgk Ngữ văn lớp 12, tập 1)
Soạn bài: Đò lèn (Nguyễn Duy) (trang 149, sgk Ngữ văn 12, tập 1)
Soạn bài: Thực hành một số phép tu từ cú pháp (trang 150, sgk ngữ văn 12, tập 1)

Tuần 13

Soạn bài: Sóng (Xuân Quỳnh) (trang 156, sgk Ngữ văn 12, tập 1)
Soạn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận (trang 158, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

Tuần 14

Soạn bài: Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo) (trang 166, sgk Ngữ văn 12, tập 1)
Soạn bài: Bác ơi! (Tố Hữu) (trang 169, sgk Ngữ văn 12, tập 1)
Soạn bài: Tự do (P.Ê-luy-a) (trang 173, sgk Ngữ văn 12, tập 1)
Soạn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận (trang 174, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

Tuần 15

Soạn bài: Quá trình văn học và phong cách văn học (trang 183, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

Tuần 16

Soạn bài: Người lái đò sông đà (Nguyễn Tuân) (trang 192, sgk Ngữ văn 12, tập 1)
Soạn bài: Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận (trang 194, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

Tuần 17

Soạn bài: Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Hoàng Phủ Ngọc Tường) (trang 203, sgk Ngữ văn 12, tập 1)
Soạn bài: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (Võ Nguyên Giáp) (trang 210, sgk Ngữ văn 12, tập 1)
Soạn bài: Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận (trang 211, sgk Ngữ văn, tập 1)

Tuần 18

Soạn bài: Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 1 (trang 214, sgk Ngữ văn 12, tập 1)
Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp học kì 1 (trang 221, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

Soạn văn lớp 12 Tập 2

Tuần 19

Soạn bài: Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài) (trang 14 sgk Ngữ văn 12 Tập 2)
Soạn bài: Viết bài làm văn số 5 - Nghị luận văn học (Ngữ văn lớp 12)

Tuần 20

Soạn bài: Nhân vật giao tiếp (trang 18 sgk Ngữ văn 12 Tập 2)

Tuần 21

Soạn bài: Vợ nhặt (Kim Lân) (trang 33 sgk Ngữ văn 12 Tập 2)
Soạn bài: Nghị luận về một tác phẩm - một đoạn trích văn xuôi

Tuần 22

Soạn bài: Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành) (trang 48 sgk Ngữ văn 12 Tập 2)
Soạn bài: Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ (Sơn Nam) (trang 55 sgk Ngữ văn 12 Tập 2)

Tuần 23

Soạn bài: Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi) (trang 63 sgk Ngữ văn 12 Tập 2)
Soạn bài: Viết bài làm văn số 6 - Nghị luận văn học

Tuần 24

Soạn bài: Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) (trang 78 sgk Ngữ văn 12 Tập 2)
Soạn bài: Thực hành về hàm ý (trang 79 sgk Ngữ văn 12 Tập 2)

Tuần 25

Soạn bài: Đọc thêm: Mùa lá rụng trong vườn (Ma Văn Kháng) (trang 88 sgk Ngữ văn 12 Tập 2)
Soạn bài: Đọc thêm: Một người Hà Nội (Nguyễn Khải) (trang 98 sgk Ngữ văn 12 Tập 2)
Soạn bài: Thực hành về hàm ý (tiếp theo) (trang 99 sgk Ngữ văn 12 Tập 2)

Tuần 26

Soạn bài: Thuốc (Lỗ Tấn) (trang 111 sgk Ngữ văn 12 Tập 2)
Soạn bài: Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận (trang 112 sgk Ngữ văn 12 Tập 2)

Tuần 27

Soạn bài: Số phận con người (Sô-lô-khốp) (trang 124 sgk Ngữ văn 12 Tập 2)

Tuần 28

Soạn bài: Ông già và biển cả (Hê-minh-uê) (trang 135 sgk Ngữ văn 12 Tập 2)
Soạn bài: Diễn đạt trong văn nghị luận (trang 136 sgk Ngữ văn 12 Tập 2)

Tuần 29

Soạn bài: Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ) (trang 153 sgk Ngữ văn 12 Tập 2)
Soạn bài: Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo) (trang 155 sgk Ngữ văn 12 Tập 2)

Tuần 30

Soạn bài: Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu) (trang 162 sgk Ngữ văn 12 Tập 2)
Soạn bài: Phát biểu tự do (trang 163 sgk Ngữ văn 12 Tập 2)

Tuần 31

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ hành chính (trang 172 sgk Ngữ văn 12 Tập 2)
Soạn bài: Văn bản tổng kết (trang 174 - 175 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2)

Tuần 32

Soạn bài: Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (trang 181 sgk Ngữ văn 12 Tập 2)
Soạn bài: Ôn tập phần Làm văn (trang 182 sgk Ngữ văn 12 Tập 2)

Tuần 33

Soạn bài: Giá trị văn học và tiếp nhận văn học (trang 191 sgk Ngữ văn 12 Tập 2)
Soạn bài: Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ (trang 192 sgk Ngữ văn 12 Tập 2)

Tuần 34

Soạn bài: Ôn tập phần Văn học (trang 197 sgk Ngữ văn 12 Tập 2)

Tuần 35

Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối năm (trang 203 sgk ngữ văn 12 tập 2)