Trang chủ > Lớp 5 > Soạn Tiếng Việt lớp 5

Soạn Tiếng Việt lớp 5

Giới thiệu về Soạn Tiếng Việt lớp 5

Ảnh Soạn Tiếng Việt lớp 5 Soạn Tiếng Việt lớp 5 gồm 2 tập:
Tập 1: Gồm 18 tuần với 144 bài viết, từ Tuần 1- Tuần 18. Nội dung cụ thể như sau: Tuần 1- Việt Nam - Tổ quốc em; ... Tuần 18- Ôn tập cuối học kì I.
Tập: Gồm 17 tuần với 144 bài viết, từ Tuần 19 đến Tuần 35. Nội dung cụ thể như sau: Tuần 19- Người công dân;... Tuần 35: Ôn tập cuối học kì II.
Tổng hợp, Soạn Tiếng Việt lớp 5 gồm tổng cộng 280 bài viết, giúp học sinh đọc hiểu bài kỹ hơn, hướng dẫn trả lời những câu hỏi trong sách Tiếng Việt 5 chi tiết, tỉ mỉ. Hướng dẫn các em cách trình bày, trả lời, cách sử dụng từ ngữ sao cho đúng ngữ cảnh và đủ ý. Mong muốn các em học sinh thêm yêu môn Tiếng Việt và luôn học tập thật tốt.

Mục lục Soạn Tiếng Việt lớp 5

Tiếng Việt 5 Tập 1

Việt Nam - Tổ quốc em Tuần 1

Tập đọc: Thư gửi các học sinh (trang 5 sgk Tiếng Việt 5)
Chính tả (Nghe - viết): Việt Nam thân yêu (trang 6 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa (trang 7 sgk Tiếng Việt 5)
Kể chuyện: Lý Tự Trọng (trang 9 sgk Tiếng Việt 5)
Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa (trang 11 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh (trang 11 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa (trang 13 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh (trang 14 sgk Tiếng Việt 5)

Việt Nam - Tổ quốc em Tuần 2

Tập đọc: Nghìn năm văn hiến (trang 16 sgk Tiếng Việt 5)
Chính tả (Nghe - viết): Lương Ngọc Quyến (trang 17 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc (trang 18 sgk Tiếng Việt 5)
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe - đã đọc
Tập đọc: Sắc màu em yêu (trang 21 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh (trang 21 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa (trang 22 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê (trang 23 sgk Tiếng Việt 5)

Việt Nam - Tổ quốc em Tuần 3

Tập đọc: Lòng dân (trang 26 sgk Tiếng Việt 5)
Chính tả (Nhớ - viết): Thư gửi các học sinh (trang 26 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân dân (trang 27 sgk Tiếng Việt 5)
Kể chuyện: Kể chuyện mà em được chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo) - trang 31 sgk Tiếng Việt 5
Tập làm văn: Luyện tả cảnh (trang 31 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa (trang 32 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh (trang 34 sgk Tiếng Việt 5)

Cánh chim hòa bình Tuần 4

Tập đọc: Những con sếu bằng giấy (trang 37 sgk Tiếng Việt 5)
Chính tả (Nghe - viết): Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ (trang 38 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa (trang 38 sgk Tiếng Việt 5)
Kể chuyện: Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai (trang 40 sgk Tiếng Việt 5)
Tập đọc: Bài ca về trái đất (trang 42 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh (trang 43 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa (trang 43 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Tả cảnh (trang 44 sgk Tiếng Việt 5)

Cánh chim hòa bình Tuần 5

Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc (trang 46 sgk Tiếng Việt 5)
Chính tả (Nghe - viết): Một chuyên gia máy xúc (trang 46 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hòa bình (trang 47 sgk Tiếng Việt 5)
Kể chuyện: Kể chuyện em đã nghe và đã đọc
Tập đọc: Ê-mi-li, con … (trang 50 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê (trang 51 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Từ đồng âm (trang sgk 51 Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh (trang 53 sgk Tiếng Việt 5)

Cánh chim hòa bình Tuần 6

Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai (trang 55 sgk Tiếng Việt 5)
Chính tả (Nhớ - viết): Ê-mi-li, con… (trang 55 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị và hợp tác
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hay được tham gia
Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít (trang 59 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Luyện tập làm đơn (trang 59 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Dùng từ đồng âm để chơi chữ (trang 61 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh (trang 62 sgk Tiếng Việt 5)

Con người với thiên nhiên Tuần 7

Tập đọc: Những người bạn tốt (trang 65 sgk Tiếng Việt 5)
Chính tả (Nghe - viết): Dòng kinh quê hương (trang 65 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa (trang 66 sgk Tiếng Việt 5)
Kể chuyện: Cây cỏ nước Nam (trang 68 sgk Tiếng Việt 5)
Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà (trang 70 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh (trang 70 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa (trang 73 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh (trang 74 sgk Tiếng Việt 5)

Con người với thiên nhiên Tuần 8

Tập đọc: Kì diệu rừng xanh (trang 76 sgk Tiếng Việt 5)
Chính tả (Nghe - viết): Kì diệu rừng xanh (trang 76 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên (trang 78 sgk Tiếng Việt 5)
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe hay đã đọc nói về quan hệ giữu con người với thiên nhiên.
Tập đọc: Trước cổng trời (trang 81 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh (trang 81 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa (trang 82 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh (trang 83 sgk Tiếng Việt 5)

Con người với thiên nhiên Tuần 9

Tập đọc: Cái gì quý nhất? (trang 86 sgk Tiếng Việt 5)
Chính tả (Nhớ - viết): Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà (trang 86 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên (trang 87 sgk Tiếng Việt 5)
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (trang 88 sgk Tiếng Việt 5)
Tập đọc: Đất Cà Mau (trang 90 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình và tranh luận
Luyện từ và câu: Đại từ (trang 92 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình và tranh luận

Ôn tập giữa học kì I Tuần 10

Ôn tập giữa học kì I - Tiết 1 (trang 95 sgk Tiếng Việt 5)
Ôn tập giữa học kì I - Tiết 2 (trang 95 sgk Tiếng Việt 5)
Ôn tập giữa học kì I - Tiết 3 (trang 96 sgk Tiếng Việt 5)
Ôn tập giữa học kì I - Tiết 4 (trang 96 sgk Tiếng Việt 5)
Ôn tập giữa học kì I - Tiết 5 (trang 97 sgk Tiếng Việt 5)
Ôn tập giữa học kì I - Tiết 6 (trang 97 sgk Tiếng Việt 5)
Ôn tập giữa học kì I - Tiết 7 (trang 98 sgk Tiếng Việt 5)
Ôn tập giữa học kì I - Tiết 8 (trang 100 sgk Tiếng Việt 5)

Giữ lấy màu xanh Tuần 11

Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ (trang 103 sgk Tiếng Việt 5)
Chính tả (Nghe - viết): Luật Bảo vệ môi trường (trang 103 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô (trang 104 sgk Tiếng Việt 5)
Kể chuyện: Người đi săn và con nai (trang 107 sgk Tiếng Việt 5)
Tập đọc: Tiếng vọng (trang 108 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh (trang 109 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Quan hệ từ (trang 109 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Luyện tập làm đơn (trang 111 sgk Tiếng Việt 5)

Giữ lấy màu xanh Tuần 12

Tập đọc: Mùa thảo quả 9trang 114 sgk Tiếng Việt 5)
Chính tả (Nghe - viết): Mùa thảo quả (trang 114 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường (trang 115 sgk Tiếng Việt 5)
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe và đã đọc trang 116 sgk Tiếng Việt 5
Tập đọc: Hành trình của bầy ong (trang 119 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người (trang 119 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ (trang 121 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Luyện tập tả người (trang 122 sgk Tiếng Việt 5)

Giữ lấy màu xanh Tuần 13

Tập đọc: Người gác rừng tí hon (trang 125 sgk Tiếng Việt 5)
Chính tả (Nhớ - viết): Hành trình của bầy ong (trang 125 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường (trang 126 sgk Tiếng Việt 5)
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (trang 127 sgk Tiếng Việt 5)
Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn (trang 129 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Luyện tập tả người (trang 130 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ (trang 131 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Luyện tập tả người (trang 132 sgk Tiếng Việt 5)

Vì hạnh phúc con người Tuần 14

Tập đọc: Chuỗi ngọc lam (trang 136 sgk Tiếng Việt 5)
Chính tả (Nghe - viết): Chuỗi ngọc lam (trang 136 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại (trang 137 sgk Tiếng Việt 5)
Kể chuyện: Pa-xtơ và em bé (trang 138 sgk Tiếng Việt 5)
Tập đọc: Hạt gạo làng ta (trang 140 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp (trang 140 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại (trang 142 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp (trang 143 sgk Tiếng Việt 5)

Vì hạnh phúc con người Tuần 15

Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo (trang 145 sgk Tiếng Việt 5)
Chính tả (Nghe - viết): Buôn Chư Lênh đón cô giáo (trang 145 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc (trang 146 sgk Tiếng Việt 5)
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe và đã đọc (trang 147 sgk Tiếng Việt 5)
Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây (trang 149 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Luyện tập tả người (trang 150 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ (trang 151 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Luyện tập tả người (trang 152 sgk Tiếng Việt 5)

Vì hạnh phúc con người Tuần 16

Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền (trang 154 sgk Tiếng Việt 5)
Chính tả (Nghe - viết): Về ngôi nhà đang xây (trang 154 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ (trang 156 sgk Tiếng Việt 5)
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (trang 157 sgk Tiếng Việt 5)
Tập đọc: Thầy cúng đi viện (trang 159 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Tả người (trang 159 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ (trang 159 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Làm biên bản một vụ việc (trang 161 sgk Tiếng Việt 5)

Vì hạnh phúc con người Tuần 17

Tập đọc: Ngu công xã Trịnh Tường (trang 165 sgk Tiếng Việt 5)
Chính tả (Nghe - viết): Người mẹ của 51 đứa con (trang 165 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ (trang 166 sgk Tiếng Việt 5)
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc (trang 168 sgk Tiếng Việt 5)
Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất (trang 169 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn (trang 170 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Ôn tập về câu (trang 171 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Trả bài văn tả người (trang 172 sgk Tiếng Việt 5)

Ôn tập cuối học kì I Tuần 18

Ôn tập cuối học kì I - Tiết 1 (trang 173 sgk Tiếng Việt 5)
Ôn tập cuối học kì I - Tiết 2 (trang 173 sgk Tiếng Việt 5)
Ôn tập cuối học kì I - Tiết 3 (trang 173 sgk Tiếng Việt 5)
Ôn tập cuối học kì I - Tiết 4 (trang 174 sgk Tiếng Việt 5)
Ôn tập cuối học kì I - Tiết 5 (trang 174 sgk Tiếng Việt 5)
Ôn tập cuối học kì I - Tiết 6 (trang 175 sgk Tiếng Việt 5)
Ôn tập cuối học kì I - Tiết 7 (trang 175 sgk Tiếng Việt 5)
Ôn tập cuối học kì I - Tiết 8 (trang 177 sgk Tiếng Việt 5)

Tiếng Việt 5 Tập 2

Người công dân Tuần 19

Tập đọc: Người công dân số Một (trang 6 sgk Tiếng Việt 5)
Chính tả: Nghe - viết Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực (trang 6 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Luyện từ và câu: Câu ghép (trang 8 sgk Tiếng Việt 5)
Kể chuyện: Chiếc đồng hồ (trang 9 sgk Tiếng Việt 5)
Tập đọc: Người công dân số Một (tiếp theo) (trang 11 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Luyện tập tả người (trang 12 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu (trang 12 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Luyện tập tả người (Dựng đoạn kết bài) (trang 14 sgk Tiếng Việt 5)

Người công dân Tuần 20

Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ (trang 16 sgk Tiếng Việt 5)
Chính tả: Nghe - viết Cánh cam lạc mẹ (trang 17 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Công dân (trang 18 sgk Tiếng Việt 5 tập 2)
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc (trang 19 sgk Tiếng Việt 5 tập 2)
Tập đọc: Người tài trợ đặc biệt của Cách mạng (trang 21 sgk Tiếng Việt 5 tập 2)
Tập làm văn: Tả người (trang 21 sgk Tiếng Việt 5 tập 2)
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (trang 21 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động (trang 23 sgk Tiếng Việt 5 tập 2)

Người công dân Tuần 21

Tập đọc: Trí dũng song toàn (trang 26 sgk Tiếng Việt 5)
Chính tả: Nghe viết Trí dũng song toàn (trang 27 sgk Tiếng Việt 5 Tập 2)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân (trang 28 sgk Tiếng Việt 5 tập 2)
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (trang 29 sgk Tiếng Việt 5)
Tập đọc: Tiếng rao đêm (trang 31 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động (trang 32 sgk Tiếng Việt 5 tập 2)
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (trang 32 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Trả bài văn tả người (trang 34 sgk Tiếng Việt 5 tập 2)

Vì cuộc sống thanh bình Tuần 22

Tập đọc: Lập làng giữ biển (trang 37 sgk Tiếng Việt 5 tập 2)
Chính tả (Nghe - viết): Hà Nội (trang 37 sgk Tiếng Việt 5 tập 2)
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (trang 38 sgk Tiếng Việt 5)
Kể chuyện: Ông Nguyễn Khoa Đăng (trang 40 sgk Tiếng Việt 5 tập hai)
Tập đọc: Cao Bằng (trang 42 sgk Tiếng Việt 5 tập 2)
Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện (trang 42 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (trang 44 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Kể chuyện (trang 45 sgk Tiếng Việt 5)

Vì cuộc sống thanh bình Tuần 23

Tập đọc: Tập đọc: Phân xử tài tình (trang 47 sgk Tiếng Việt 5)
Chính tả (Nhớ - viết): Cao Bằng (trang 48 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự - an ninh (trang 48 sgk Tiếng Việt 5)
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc (trang 49 sgk Tiếng Việt 5)
Tập đọc: Chú đi tuần (trang 52 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động (trang 53 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (trang 54 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Trả bài văn kể chuyện (trang 55 sgk Tiếng Việt 5)

Vì cuộc sống thanh bình Tuần 24

Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê-đê (trang 57 sgk Tiếng Việt 5)
Chính tả (Nghe - viết): Núi non hùng vĩ (trang 58 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự - an ninh (trang 59 sgk Tiếng Việt 5)
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (trang 60 sgk Tiếng Việt 5)
Tập đọc: Hộp thư mật (trang 63 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật (trang 63 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng (trang 64 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật (trang 66 sgk Tiếng Việt 5)

Nhớ nguồn Tuần 25

Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng (trang 69 sgk Tiếng Việt 5)
Chính tả (Nghe - viết): Ai là thủy tổ loài người? (trang 70 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ (trang 71 sgk Tiếng Việt 5)
Kể chuyện: Vì muôn dân (trang 73 sgk Tiếng Việt 5)
Tập đọc: Cửa sông (trang 75 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Tả đồ vật (trang 75 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ (trang 76 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại (trang 77 sgk Tiếng Việt 5)

Nhớ nguồn Tuần 26

Tập đọc: Nghĩa thầy trò (trang 80 sgk Tiếng Việt 5)
Chính tả (Nghe - viết): Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động (trang 80 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống (trang 81 sgk Tiếng Việt 5)
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc (trang 82 sgk Tiếng Việt 5)
Tập đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân (trang 84 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại (trang 85 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu (trang 86 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Trả bài văn tả đồ vật (trang 87 sgk Tiếng Việt 5)

Nhớ nguồn Tuần 27

Tập đọc: Tranh làng Hồ (trang 89 sgk Tiếng Việt 5)
Chính tả (Nhớ - viết): Cửa sông (trang 89 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống (trang 90 sgk Tiếng Việt 5)
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (trang 92 sgk Tiếng Việt 5)
Tập đọc: Đất nước (trang 95 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Ôn tập về tả cây cối (trang 96 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối (trang 97 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Tả cây cối (trang 99 sgk Tiếng Việt 5)

Ôn tập giữa học kì II Tuần 28

Tiết 1 - (trang 100 sgk Tiếng Việt 5)
Tiết 2 - (trang 100 sgk Tiếng Việt 5)
Tiết 3 - (trang 101 sgk Tiếng Việt 5)
Tiết 4 - (trang 102 sgk Tiếng Việt 5)
Tiết 5 - (trang 102 sgk Tiếng Việt 5)
Tiết 6 - (trang 102 sgk Tiếng Việt 5)
Tiết 7 - (trang 103 sgk Tiếng Việt 5)
Tiết 8 - (trang 106 sgk Tiếng Việt 5)

Nam và nữ Tuần 29

Tập đọc: Một vụ đắm tàu (trang 109 sgk Tiếng Việt 5)
Chính tả (Nhớ - viết): Đất nước (trang 109 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (trang 110 sgk Tiếng Việt 5)
Kể chuyện: Lớp trưởng lớp tôi (trang 112 sgk Tiếng Việt 5)
Tập đọc: Con gái (trang 113 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại (trang 113 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (trang 115 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Trả bài văn tả cây cối (trang 116 sgk Tiếng Việt 5)

Nam và nữ Tuần 30

Tập đọc: Thuần phục sư tử (trang 118 sgk Tiếng Việt 5)
Chính tả (Nghe - viết): Cô giáo của tương lai (trang 119 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ (trang 120 sgk Tiếng Việt 5)
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc (trang 120 sgk Tiếng Việt 5)
Tập đọc: Tà áo dài Việt Nam (trang 123 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật (trang 123 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) (trang 124 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Tả con vật (Kiểm tra viết) (trang 125 sgk Tiếng Việt 5)

Nam và nữ Tuần 31

Tập đọc: Công việc đầu tiên (trang 127 sgk Tiếng Việt 5)
Chính tả (Nghe - viết): Tà áo dài Việt Nam (trang 128 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ (trang 129 sgk Tiếng Việt 5)
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (trang 129 sgk Tiếng Việt 5)
Tập đọc: Bầm ơi (trang 131 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh (trang 131 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) (trang 133 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh (trang 134 sgk Tiếng Việt 5)

Những chủ nhân tương lai Tuần 32

Tập đọc: Út Vịnh (trang 137 sgk Tiếng Việt 5)
Chính tả (Nhớ - viết): Bầm ơi (trang 137 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) (trang 138 sgk Tiếng Việt 5)
Kể chuyện: Nhà vô địch (trang 139 sgk Tiếng Việt 5)
Tập đọc: Những cánh buồm (trang 141 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Trả bài văn tả con vật (trang 141 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm) (trang 143 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Tả cảnh (trang 144 sgk Tiếng Việt 5)

Những chủ nhân tương lai Tuần 33

Tập đọc: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (trang 146 sgk Tiếng Việt 5)
Chính tả (Nghe - viết): Trong lời mẹ hát (trang 146 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em (trang 147 sgk Tiếng Việt 5)
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc (trang 148 sgk Tiếng Việt 5)
Tập đọc: Sang năm con lên bảy (trang 150 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Ôn tập về tả người (trang 150 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép) (trang 151 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Tả người (trang 152 sgk Tiếng Việt 5)

Những chủ nhân tương lai Tuần 34

Tập đọc: Lớp học trên đường (trang 154 sgk Tiếng Việt 5)
Chính tả (Nhớ - viết): Sang năm con lên bảy (trang 154 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận (trang 155 sgk Tiếng Việt 5)
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (trang 156 sgk Tiếng Việt 5)
Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ con (trang 158 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh (trang 158 sgk Tiếng Việt 5)
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang) (trang 159 sgk Tiếng Việt 5)
Tập làm văn: Trả bài văn tả người (trang 161 sgk Tiếng Việt 5)

Ôn tập cuối học kì II Tuần 35

Tiết 1 - (trang 162 sgk Tiếng Việt 5)
Tiết 2 - (trang 162 sgk Tiếng Việt 5)
Tiết 3 - (trang 163 sgk Tiếng Việt 5)
Tiết 4 - (trang 164 sgk Tiếng Việt 5)
Tiết 5 - (trang 165 sgk Tiếng Việt 5)
Tiết 6 - (trang 166 sgk Tiếng Việt 5)
Tiết 7 - (trang 166 sgk Tiếng Việt 5)
Tiết 8 - (trang 168 sgk Tiếng Việt 5)