Trang chủ > Lớp 8 > Giải BT Công nghệ 8 VNEN

Giải BT Công nghệ 8 VNEN

Giới thiệu về Giải BT Công nghệ 8 VNEN

Ảnh Giải BT Công nghệ 8 VNEN Giải BT Công nghệ 8 VNEN gồm tất cả 14 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Công nghệ 8 VNEN Bài 1: Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong đời sống và sản xuất
Công nghệ 8 VNEN Bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ
.................
Công nghệ 8 VNEN Bài 13: Đồ điện trong gia đình
Công nghệ 8 VNEN Bài 14: An toàn điện
Giải BT Công nghệ 8 VNEN giúp các em học sinh hoàn thành tốt bài tập trong sách Công nghệ 8 mới một cách chính xác, qua đó các em nắm chắc kiến thức hơn, học tập tốt hơn.

Mục lục Giải BT Công nghệ 8 VNEN

Giải Công nghệ 8 VNEN Tập 1

Công nghệ 8 VNEN Bài 1: Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong đời sống và sản xuất
Công nghệ 8 VNEN Bài 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ
Công nghệ 8 VNEN Bài 3: Hình chiếu và hình cắt
Công nghệ 8 VNEN Bài 4: Bản vẽ kĩ thuật đơn giản
Công nghệ 8 VNEN Bài 5: Bản vẽ nhà
Công nghệ 8 VNEN Bài 6: Vai trò của cơ khí trong đời sống và sản xuất
Công nghệ 8 VNEN Bài 7: Vật liệu cơ khí
Công nghệ 8 VNEN Bài 8: Dụng cụ cơ khí
Công nghệ 8 VNEN Bài 9: Chi tiết máy và lắp ghép
Công nghệ 8 VNEN Bài 10: Truyền và biến đổi chuyển động
Công nghệ 8 VNEN Bài 11: Điện năng trong sản xuất và đời sống
Công nghệ 8 VNEN Bài 12: Vật liệu và dụng cụ kỹ thuật điện
Công nghệ 8 VNEN Bài 13: Đồ điện trong gia đình
Công nghệ 8 VNEN Bài 14: An toàn điện