Trang chủ > Lớp 8 > Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất) > Bài 56: Thực Hành: Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)

Bài 56: Thực Hành: Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)

Bài 56: Thực Hành: Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 56 trang 194: Hãy vẽ sơ đồ nguyên lí của một số mạch điện sau... ?

Bài giải:

- h. 56.2.a:

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 56 trang 194 ảnh 1

- h. 56.2.b:

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 56 trang 194 ảnh 2

Bài 1 trang 195 Công nghệ 8: Sơ đồ nguyên lí mạch điện

Bài giải:
Bài 1 trang 195 Công nghệ 8 ảnh 1

Bài 2: Nhận xét và đánh giá bài thực hành.