Trang chủ > Lớp 10 > Giải SBT Vật Lí 10

Giải SBT Vật Lí 10

Giới thiệu về Giải SBT Vật Lí 10

Ảnh Giải SBT Vật Lí 10 Giải SBT Vật Lí 10 gồm 41 bài viết là phương pháp giải các bài tập trong Sách bài tập Vật Lí 10. Loạt bài viết là các bài tập của Phần 1 và Phần 2 SBT Vật Lí 10.
Mục lục phần 1 và 2 SBT Vật Lí 10:
Phần 1: Cơ học
Chương 1: Động học chất điểm
Chương 2: Động lực học chất điểm
Chương 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn
Chương 4: Các định luật bảo toàn
Phần 2: Nhiệt học
Chương 5: Chất khí
Chương 6: Cơ sở của nhiệt động lực học
Chương 7: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Mục lục Giải SBT Vật Lí 10

Phần 1: Cơ học

Chương 1: Động học chất điểm

Bài 1: Chuyển động cơ
Bài 2: Chuyển động thẳng đều
Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều
Bài 4: Sự rơi tự do
Bài 5: Chuyển động tròn đều
Bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
Bài tập cuối chương 1

Chương 2: Động lực học chất điểm

Bài 9 : Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm
Bài 10 : Ba định luật Niu-tơn
Bài 11 : Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn
Bài 12 : Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc
Bài 13 : Lực ma sát
Bài 14 : Lực hướng tâm
Bài 15 : Bài toán về chuyển động ném ngang
Bài tập cuối chương 2

Chương 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Bài 17 : Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song
Bài 18 : Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực
Bài 19 : Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
Bài 20 : Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế
Bài 21 : Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
Bài 22 : Ngẫu lực
Bài tập cuối chương 3

Chương 4: Các định luật bảo toàn

Bài 23 : Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng
Bài 24 : Công và Công suất
Bài 25 : Động năng
Bài 26 - 27 : Thế năng. Cơ năng
Bài tập cuối chương 4

Phần 2: Nhiệt học

Chương 5: Chất khí

Bài 28 : Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí
Bài 29 : Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt
Bài 30 : Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ
Bài 31 : Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
Bài tập cuối chương 5

Chương 6: Cơ sở của nhiệt động lực học

Bài 32 : Nội năng và sự biến thiên nội năng
Bài 33 : Các nguyên lí của nhiệt động lực học
Bài tập cuối chương 6

Chương 7: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Bài 34 - 35 : Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình. Biến dạng cơ của vật rắn
Bài 36 : Sự nở vì nhiệt của vật rắn
Bài 37 : Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng
Bài 38 : Sự chuyển thể của các chất
Bài 39 : Độ ẩm của không khí
Bài tập cuối chương 7