Trang chủ > Lớp 11 > Giải BT Vật Lí 11

Giải BT Vật Lí 11

Giới thiệu về Giải BT Vật Lí 11

Ảnh Giải BT Vật Lí 11 Giải BT Vật Lí 11 gồm 35 bài viết bám sát vào nội dung chương trình Vật Lí 11. Các bài tập xoay quanh nội dung của các chương:
Chương 1: Điện tích. Điện trường
Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông
Bài 2: Thuyết Êlectron. Định luật bảo toàn điện tích
Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện
Bài 4: Công của lực điện
Bài 5: Điện thế. Hiệu điện thế
Bài 6: Tụ điện
Chương 2: Dòng điện không đổi
Bài 7: Dòng điện không đổi. Nguồn điện
Bài 8: Điện năng. Công suất điện
Bài 9: Định luật Ôm đối với toàn mạch
Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ
Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch
Bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa
Chương 3: Dòng điện trong các môi trường
Bài 13: Dòng điện trong kim loại
Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân
Bài 15: Dòng điện trong chất khí
Bài 16: Dòng điện trong chân không
Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn
Bài 18: Thực hành: khảo sát đặc tính chỉnh lưu của Điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito
Chương 4: Từ trường
Bài 19: Từ trường
Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ
Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
Bài 22: Lực Lo-ren-xơ
Chương 5: Cảm ứng điện từ
Bài 23: Từ thông. Cảm ứng điện từ
Bài 24: Suất điện động cảm ứng
Bài 25: Tự cảm
Chương 6: Khúc xạ ánh sáng
Bài 26: Khúc xạ ánh sáng
Bài 27: Phản xạ toàn phần

Mục lục Giải BT Vật Lí 11

Chương 1: Điện tích. Điện trường

Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông
Bài 2: Thuyết Êlectron. Định luật bảo toàn điện tích
Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện - Giải BT Vật Lí 11
Bài 4: Công của lực điện - Giải BT Vật Lí 11
Bài 5: Điện thế. Hiệu điện thế - Giải BT Vật Lí 11
Bài 6: Tụ điện - Giải BT Vật Lí 11

Chương 2: Dòng điện không đổi

Bài 7: Dòng điện không đổi. Nguồn điện - Giải BT Vật Lí 11
Bài 8: Điện năng. Công suất điện - Giải BT Vật Lí 11
Bài 9: Định luật Ôm đối với toàn mạch - Giải BT Vật Lí 11
Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ - Giải BT Vật Lí 11
Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch
Bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa - Giải BT Vật Lí 11

Chương 3: Dòng điện trong các môi trường

Bài 13: Dòng điện trong kim loại - Giải BT Vật Lí 11
Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân - Giải BT Vật Lí 11
Bài 15: Dòng điện trong chất khí - Giải BT Vật Lí 11
Bài 16: Dòng điện trong chân không - Giải BT Vật Lí 11
Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn - Giải BT Vật Lí 11
Bài 18: Thực hành: khảo sát đặc tính chỉnh lưu của Điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito - Giải BT Vật Lí 11

Chương 4: Từ trường

Bài 19: Từ trường - Giải BT Vật Lí 11
Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ - Giải BT Vật Lí 11
Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt - Giải BT Vật Lí 11
Bài 22: Lực Lo-ren-xơ - Giải BT Vật Lí 11

Chương 5: Cảm ứng điện từ

Bài 23: Từ thông. Cảm ứng điện từ - Giải BT Vật Lí 11
Bài 24: Suất điện động cảm ứng - Giải BT Vật Lí 11
Bài 25: Tự cảm - Giải BT Vật Lí 11

Chương 6: Khúc xạ ánh sáng

Bài 26: Khúc xạ ánh sáng - Giải BT Vật Lí 11
Bài 27: Phản xạ toàn phần - Giải BT Vật Lí 11

Chương 7: Mắt. Các dụng cụ quang

Bài 28: Lăng kính - Giải BT Vật Lí 11
Bài 29: Thấu kính mỏng - Giải BT Vật Lí 11
Bài 30: Giải bài toán về hệ thấu kính - Giải BT Vật Lí 11
Bài 31: Mắt - Giải BT Vật Lí 11
Bài 32: Kính lúp - Giải BT Vật Lí 11
Bài 33: Kính hiển vi - Giải BT Vật Lí 11
Bài 34: Kính thiên văn - Giải BT Vật Lí 11
Bài 35: Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì - Giải BT Vật Lí 11