Trang chủ > Lớp 8 > Giải SBT Toán 8

Giải SBT Toán 8

Giới thiệu về Giải SBT Toán 8

Ảnh Giải SBT Toán 8 Giải SBT Toán 8 gồm 2 tập với tất cả 74 bài viết.
SBT Toán lớp 8 Tập 1 gồm 4 phần với tổng số 41 bài viết
Phần Đại số - Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức gồm 11 bài viết
......................
Phần Hình học - Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác gồm 7 bài viết
SBT Toán lớp 8 Tập 2 gồm 3 phần với 22 bài viết
Phần Đại số - Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn gồm 7 bài viết
.....................
Phần Hình học - Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều gồm 11 bài viết

Mục lục Giải SBT Toán 8

SBT Toán lớp 8 Tập 1

Phần Đại số - Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
Bài 3, 4, 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức
Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức
Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Ôn tập chương 1 - Phần Đại số

Phần Đại số - Chương 2: Phân thức đại số

Bài 1: Phân thức đại số
Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức
Bài 3: Rút gọn phân thức
Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số
Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số
Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số
Bài 8: Phép chia các phân thức đại số
Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
Ôn tập chương 2 - Phần Đại số

Phần Hình học - Chương 1: Tứ giác

Bài 1: Tứ giác
Bài 2: Hình thang
Bài 3: Hình thang cân
Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Bài 5: Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang
Bài 6: Đối xứng trục
Bài 7: Hình bình hành
Bài 8: Đối xứng tâm
Bài 9: Hình chữ nhật
Bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
Bài 11: Hình thoi
Bài 12: Hình vuông
Ôn tập chương 1 - Phần Hình học

Phần Hình học - Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác

Bài 1: Đa giác. Đa giác đều
Bài 2: Diện tích hình chữ nhật
Bài 3: Diện tích tam giác
Bài 4: Diện tích hình thang
Bài 5: Diện tích hình thoi
Bài 6: Diện tích đa giác
Ôn tập chương 2 - Phần Hình học

SBT Toán lớp 8 Tập 2

Phần Đại số - Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 1: Mở đầu về phương trình
Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Bài 3: Phương trình đưa về dạng ax + b = 0
Bài 4: Phương trình tích
Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Bài 6 - 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Ôn tập chương 3

Phần Đại số - Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
Bài 3: Bất phương trình một ẩn
Bài 4: Bất phương trình bạc nhất một ẩn
Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Ôn tập chương 4

Phần Hình học - Chương 3: Tam giác đồng dạng

Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác
Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét
Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác
Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng
Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất (c.c.c)
Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai (c.g.c)
Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba (g.g)
Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
Ôn tập chương 3

Phần Hình học - Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

A - Hình lăng trụ đứng

Bài 1: Hình hộp chữ nhật
Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)
Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật
Bài 4: Hình lăng trụ đứng
Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

B - Hình chóp đều

Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều
Bài 9: Thể tích của hình chóp đều
Ôn tập chương 4
Ôn tập cuối năm