Trang chủ > Lớp 6 > Giải VBT Ngữ văn 6

Giải VBT Ngữ văn 6

Giới thiệu về Giải VBT Ngữ văn 6

Ảnh Giải VBT Ngữ văn 6 Giải VBT Ngữ văn 6 gồm có 2 tập. Nội dung chính như sau:
Tập 1: gồm 17 bài với tổng số 51 bài viết
Tập 2: gồm 17 bài bắt đầu từ bài 18 đến bài 34, trong đó có tất cả 50 bài viết.
Giải VBT Ngữ văn 6 giúp cho các em học sinh biết cách trình bày bài, làm bài đủ ý và thêm yêu thích môn ngữ văn hơn nữa. Đạt được kết quả cao hơn nữa trong học tập.

Mục lục Giải VBT Ngữ văn 6

Giải VBT Ngữ Văn 6 Tập 1

Bài 1

Con Rồng cháu Tiên (trang 8 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Bánh Chưng, bánh Giầy (trang 12 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Từ và cấu tạo của từ tiếng việt (trang 14 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt (trang 17 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)

Bài 2

Thánh Gióng ( trang 22 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Từ mượn ( trang 26 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Tìm hiểu chung về văn tự sự (trang 28 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)

Bài 3

Sơn Tinh, Thủy Tinh (trang 34 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Nghĩa của từ (trang 36 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Sự việc và nhân vật trong văn tự sự (trang 39 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)

Bài 4

Sự tích Hồ Gươm (trang 42 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự (trang 45 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự (trang 29 VBT Ngữ Văn 6 Tập 1)

Bài 5

Sọ Dừa (trang 54 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ (trang 56 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Lời văn, đoạn văn tự sự (trang 60 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)

Bài 6

Thạch Sanh (trang 66 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Chữa lỗi dùng từ (trang 68 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)

Bài 7

Em bé thông minh (trang 74 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) (trang 75 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Luyện nói kể chuyện (trang 78 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)

Bài 8

Cây bút thần (trang 85 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Danh từ (trang 87 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Ngôi kể trong văn tự sự (trang 90 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)

Bài 9

Ông lão đánh cá và con cá vàng (trang 96 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Thứ tự kể trong văn tự sự (trang 98, 99 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Viết bài tập làm văn số 2 - Văn kể chuyện (trang 100 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)

Bài 10

Ếch ngồi đáy giếng (trang 101 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Thầy bói xem voi (trang 103 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Đeo nhạc cho mèo (trang 107 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Danh từ (tiếp theo) (trang 109 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Luyện nói kể chuyện (tiếp theo) (trang 110 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)

Bài 11

Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng (trang 116 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Cụm danh từ (trang 118 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Luyện tập xây dựng bài tự sự kể chuyện đời thường (trang 119 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)

Bài 12

Treo biển (trang 125 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Lợn cưới áo mới (trang 127 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Số từ và lượng từ (trang 129 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Kể chuyện tưởng tượng (trang 134 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)

Bài 13

Ôn tập truyện dân gian (trang 134 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Chỉ từ (trang 138 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Luyện tập kể chuyện tưởng tượng (trang 134 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)

Bài 14

Con Hổ có nghĩa (trang 144 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Động từ (trang 147 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Cụm động từ (trang 148 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)

Bài 15

Mẹ hiền dạy con (trang 152 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Tính từ và cụm tính từ (trang 155 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)

Bài 16

Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng (trang 164 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) (trang 167 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)

Bài 17

Ôn tập Tiếng Việt (trang 170 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)
Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)

Giải VBT Ngữ Văn 6 Tập 2

Bài 18

Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài) (trang 3 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
Phó từ (trang 8-9 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
Tìm hiểu chung về văn miêu tả (trang 11 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)

Bài 19

Sông nước Cà Mau (Đoàn Giỏi) (trang 14 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
So sánh (trang 18 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả (trang 21 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)

Bài 20

Bức tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh) (trang 25 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Bài 21

Vượt thác (Võ Quảng) (trang 31 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
So sánh (Tiếp theo) (trang 35 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
Chương trình địa phương. Rèn luyện chính tả (trang 38 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
Phương pháp tả cảnh (trang 40-41 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
Viết bài tập làm văn số 5: Văn tả cảnh (trang 43 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)

Bài 22

Buổi học cuối cùng (An-phông-xơ Đô-đê) (trang 46 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
Nhân hóa (trang 50 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
Phương pháp tả người (trang 54 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)

Bài 23

Đêm nay Bác không ngủ (Minh Huệ) (trang 57 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
Ẩn dụ (trang 61 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
Luyện nói về văn miêu tả (trang 63 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)

Bài 24

Lượm (Tố Hữu) (trang 66 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
Mưa (Trần Đăng Khoa) (trang 70 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
Hoán dụ (trang 72 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
Tập làm thơ bốn chữ (trang 75 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)

Bài 25

Cô Tô (Nguyễn Tuân) (trang 78 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
Các thành phần chính của câu (trang 81 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
Viết bài tập làm văn số 6 – Văn tả người (trang 84 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)

Bài 26

Cây tre Việt Nam (Thép Mới) (trang 87 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
Câu trần thuật đơn (trang 89 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ

Bài 27

Lòng yêu nước (I-li-a Ê-ren-bua) (trang 96 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
Lao xao (Duy Khán) (trang 99 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
Câu trần thuật đơn có từ LÀ (trang 103 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)

Bài 28

Ôn tập truyện và kí (trang 109 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
Câu trần thuật đơn không có từ LÀ (trang 112-113 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
Ôn tập văn miêu tả (trang 115 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
Viết bài tập làm văn số 7 - Văn miêu tả sáng tạo (trang 119 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)

Bài 29

Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử (Thúy Lan) (trang 122 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (trang 126 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
Viết đơn (trang 130 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)

Bài 30

Bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Xi-át-tơn) (trang 131 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo) (trang 135 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi (trang 138 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)

Bài 31

Động Phong Nha (Trần Hoàng) (trang VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
Ôn tập về dấu câu (dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) (trang 143 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)

Bài 32

Tổng kết phần văn (trang 149 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
Tổng kết phần tập làm văn (trang 155 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy) (trang 161 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)

Bài 33

Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) (trang 164 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)
Ôn tập tổng hợp chuẩn bị cho bài kiểm tra tổng hợp cuối năm (trang 167 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)

Bài 34

Tổng kết phần Tiếng Việt (trang 171 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)