Trang chủ > Lớp 6 > Giải SBT Tiếng Anh 6

Giải SBT Tiếng Anh 6

Giới thiệu về Giải SBT Tiếng Anh 6

Ảnh Giải SBT Tiếng Anh 6 Giải SBT Tiếng Anh 6 gồm tất cả 16 Unit với 6 bài test. Nội dung cụ thể như sau:
Unit 1: GREETINGS
Unit 2: AT SCHOOL
....
Unit 15: COUNTRIES
Unit 16: MAN AND THE ENVIRONMENT
Giải SBT Tiếng Anh 6 hướng dẫn giúp các em học sinh ôn tập, giải bài tập tiếng anh dễ dàng hơn từ đó thêm yêu thích môn hộ này.

Mục lục Giải SBT Tiếng Anh 6

Unit 1: GREETINGS
Unit 2: AT SCHOOL
Unit 3: AT HOME
Test yourself trang 39-40-41
Unit 4: BIG OR SMALL
Unit 5: THINGS I DO
Test yourself trang 72-73-74
Unit 6: PLACES
Unit 7: YOUR HOUSE
Unit 8: OUT AND ABOUT
Test yourself trang 106-107
Unit 9: THE BODY
Unit 10: STAYING HEALTHY
Unit 11: WHAT DO YOU EAT?
Test yourself trang 133-134
Unit 12: SPORTS AND PASTIMES
Unit 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS
Unit 14: MAKING PLANS
Test yourself trang 160-161-162-163
Unit 15: COUNTRIES
Unit 16: MAN AND THE ENVIRONMENT
Test yourself trang 185-186