Trang chủ > Lớp 6 > Soạn Văn 6 (ngắn nhất)

Soạn Văn 6 (ngắn nhất)

Giới thiệu về Soạn Văn 6 (ngắn nhất)

Ảnh Soạn Văn 6 (ngắn nhất) Soạn Văn 6 (ngắn nhất) gồm 2 tập:
Tập 1: gồm 51 bài viết, nội dung cụ thể như sau:
Con Rồng cháu Tiên
Bánh chưng bánh giầy
....
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) - Rèn luyện chính tả
Tập 2: gồm 47 bài viết, nội cung cụ thể như sau:
Bài học đường đời đầu tiên
Phó từ
Tìm hiểu chung về văn miêu tả
....
Ôn tập tổng hợp chuẩn bị cho bài kiểm tra tổng hợp cuối năm
Soạn Văn 6 (ngắn nhất) giúp các em học sinh định hướng làm bài, trả lời các câu hỏi trong sách ngữ văn 6 một cách ngắn gọn nhất, đủ ý nhất mà vẫn đạt điểm tối đa.

Mục lục Soạn Văn 6 (ngắn nhất)

Soạn văn 6 Tập 1

Con Rồng cháu Tiên (trang 8 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Bánh chưng bánh giầy (trang 12 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Từ và cấu tạo của từ tiếng Việt (trang 13 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt (trang 15 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Thánh Gióng (trang 22 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Từ mượn (trang 24 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Tìm hiểu chung về văn tự sự (trang 27 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Sơn Tinh, Thủy Tinh (trang 33 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Nghĩa của từ (trang 35 sgk Ngữ văn 6 tập 1)
Sự việc và nhân vật trong văn tự sự (trang 37 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Sự tích Hồ Gươm (trang 42 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự (trang 44 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự (trang 47 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Viết bài tập làm văn số 1 – Văn kể chuyện ((trang 49 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Sọ Dừa (trang 54 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ ?(trang 55 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Lời văn, đoạn văn tự sự (trang 58 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Thạch Sanh (trang 66 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Chữa lỗi dùng từ (trang 68 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Em bé thông minh (trang 74 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Chữa lỗi dùng từ - tiếp theo (trang 75 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Luyện nói kể chuyện (trang 77 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Cây bút thần (trang 85 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Danh từ (trang 86 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Ngôi kể trong văn tự sự (trang 89 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Ông lão đánh cá và con cá vàng (trang 96 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Thứ tự kể trong văn tự sự (trang 97 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Viết bài tập làm văn số 2 – Văn kể chuyện (trang 99 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Ếch ngồi đáy giếng (trang 101 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Thầy bói xem voi (trang 103 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Đeo nhạc cho mèo (trang 107 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Danh từ - Tiếp theo (trang 108 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Luyện nói kể chuyện (tiếp) (trang 111 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng (trang 116 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Cụm danh từ (trang 116 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Luyện tập xây dựng bài tự sự kể chuyện đời thường (trang 119 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Treo biển (trang 125 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Lợn cưới, áo mới (trang 127 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Số từ và lượng từ (trang 128 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Kể chuyện tưởng tượng (trang 130 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Ôn tập truyện dân gian (trang 135 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Chỉ từ (trang 136 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Luyện tập kể chuyện tưởng tượng (trang 139 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Con hổ có nghĩa (trang 144 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):
Động từ (trang 145 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Cụm động từ (trang 147 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Mẹ hiền dạy con (trang 152 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Tính từ và cụm tính từ (trang 153 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I (trang 156 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng (trang 164 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) - Rèn luyện chính tả (trang 167 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)

Soạn văn 6 Tập 2

Bài học đường đời đầu tiên (trang 10 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Phó từ (trang 13 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Tìm hiểu chung về văn miêu tả (trang 15 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Sông nước Cà Mau (trang 22 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
So sánh (trang 24 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả (trang 27 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Bức tranh của em gái tôi (trang 34 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả (trang 35 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Vượt thác (trang 40 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
So sánh (tiếp theo) (trang 41 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Phương pháp tả cảnh (trang 45 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Viết bài làm văn số 5: Văn tả cảnh (trang 49 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Buổi học cuối cùng (trang 54 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Nhân hóa (trang 56 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Phương pháp tả người (trang 61 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Đêm nay Bác không ngủ (trang 67 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Ẩn dụ (trang 68 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Luyện nói về văn miêu tả (trang 71 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Lượm (trang 76 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Mưa (trang 80 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Hoán dụ (trang 82 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Tập làm thơ bốn chữ (trang 84 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Cô Tô (trang 91 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Các thành phần chính của câu (trang 92 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Viết bài tập làm văn số 6: văn tả người (trang 94 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Cây tre Việt Nam (trang 99 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Câu trần thuật đơn (trang 101 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ (trang 103 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Lòng yêu nước (trang 108 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Lao xao (trang 113 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Câu trần thuật đơn có từ (trang 115 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Ôn tập truyện và kí (trang 117 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Câu trần thuật đơn không có từ (trang 119 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Ôn tập văn miêu tả (trang 120 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Viết bài làm văn số 7: Văn miêu tả sáng tạo (trang 122 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử (trang 127 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (trang 129 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Viết đơn (trang 131 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Bức thư của thủ lĩnh da đỏ (trang 139 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo) (trang 141 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi (trang 144 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Động Phong Nha (trang 148 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Ôn tập về dấu câu (trang 149 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Tổng kết phần Văn (trang 154 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Tổng kết phần Tập làm văn (trang 155 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy) (trang 157 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
Ôn tập tổng hợp chuẩn bị cho bài kiểm tra tổng hợp cuối năm (trang 160 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2))