Trang chủ > Lớp 12 > Soạn Văn 12 (ngắn nhất)

Soạn Văn 12 (ngắn nhất)

Giới thiệu về Soạn Văn 12 (ngắn nhất)

Ảnh Soạn Văn 12 (ngắn nhất) Soạn Văn 12 ngắn nhất gồm 77 bài viết về nội dung kiến thức của chương trình Ngữ văn 12:
- Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX
- Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí
- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
- Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc
- Nghị luận về một hiện tượng đời sống
- Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003
- Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học
- Thực hành một số phép tu từ ngữ âm
- Thực hành một số phép tu từ cú pháp
- Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Mục lục Soạn Văn 12 (ngắn nhất)

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX (trang 18 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí (trang 21 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Tuyên ngôn độc lập - Phần 1: Tác giả Hồ Chí Minh (trang 29 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (trang 33 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội - Ngữ văn 12
Tuyên Ngôn Độc Lập - Phần 2: Tác phẩm (trang 41 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) (trang 44 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc (trang 53 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Mấy ý nghĩ về thơ (trang 60 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Đô-xtôi-ép-xki (trang 65 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Nghị luận về một hiện tượng đời sống (trang 66 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Phong cách ngôn ngữ khoa học (trang 76 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội (Ngữ văn lớp 12)
Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003 (trang 82 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ (Ngữ văn 12)
Tây tiến (trang 90 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học (trang 93 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Việt Bắc - Phần 1: Tác giả Tố Hữu (trang 99 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Luật thơ (Ngữ văn 12)
Việt Bắc - Phần 2: Tác phẩm (trang 114 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Phát biểu theo chủ đề (trang 116 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm) (trang 122 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Đất nước (Nguyễn Đình Thi) (trang 126 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Luật thơ (Tiếp theo) (trang 127 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Thực hành một số phép tu từ ngữ âm (trang 129 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học (Ngữ văn 12)
Dọn về làng (trang 141 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Tiếng hát con tàu (trang 146 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Đò lèn (trang 149 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Thực hành một số phép tu từ cú pháp (trang 150 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Sóng (trang 156 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận (Ngữ văn 12)
Đàn ghi ta của Lor-ca (trang 166 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Bác ơi! (trang 169 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Tự do (trang 173 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận (Ngữ Văn 12)
Quá trình văn học và phong cách văn học (trang 183 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Người lái đò sông đà (trang 192 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận (trang 194 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Ai đã đặt tên cho dòng sông (trang 203 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (trang 210 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận (trang 211 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 1 (trang 214 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Vợ chồng A Phủ (trang 14 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2)
Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học (trang 16 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2)
Nhân vật giao tiếp (trang 21 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2)
Vợ nhặt (trang 33 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2)
Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi (Ngữ văn 12)
Rừng xà nu (trang 48 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2)
Bắt sấu rừng U Minh Hạ (trang 55 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2)
Những đứa con trong gia đình (trang 63 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2)
Trả bài làm văn số 5 (Ngữ văn lớp 12)
Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học (Ngữ văn 12)
Chiếc thuyền ngoài xa (trang 78 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2)
Thực hành về hàm ý (trang 79 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2)
Mùa lá rụng trong vườn (trang 88 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2)
Một người Hà Nội (trang 98 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2)
Thực hành về hàm ý (trang 99 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2)
Thuốc (trang 111 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2)
Rèn luyện kỹ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận (trang 112 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2)
Số phận con người (trang 124 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2)
Trả bài làm văn số 6 (Ngữ văn 12)
Ông già và biển cả (trang 135 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2)
Diễn đạt trong văn nghị luận (trang 137 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2)
Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trang 153 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2)
Diễn đạt trong văn nghị luận (trang 155 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2)
Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (trang 162 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2)
Phát biểu tự do (trang 165 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2)
Phong cách ngôn ngữ hành chính (trang 172 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2)
Văn bản tổng kết (trang 175 SGK Ngữ văn 12 tập 2)
Tổng kết phần tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (trang 181 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2)
Ôn tập phần làm văn (Ngữ văn 12)
Giá trị văn học và tiếp nhận văn học (trang 191 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2)
Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ (trang 192 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2)
Ôn tập phần văn học (trang 197 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2)
Kiểm tra tổng hợp cuối năm (trang 203 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2)
Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm (Ngữ Văn 12)