Trang chủ > Lớp 4 > Giải BT Khoa học 4

Giải BT Khoa học 4

Giới thiệu về Giải BT Khoa học 4

Ảnh Giải BT Khoa học 4 Giải BT Khoa học 4 gồm 3 phần chính:
Phần 1: Con người và sức khỏe gồm 18 bài. Bài 1: Con người cần sống để làm gì? cuộc sống của con người cần những gì? ,...
Phần 2: Vật chất và năng lượng gồm 35 bài từ Bài 20 đến Bài 56. Cụ thể Bài 20- Nước có những tính chất nào? Ba thể của nước,...
Phần 3: Thực vật và động vật gồm 12 bài bắt đầu từ Bài 57 đến Bài 70. Cụ thể Bài 57- Thực vật cần gì để sống? ,... Ôn tập và kiểm tra cuối năm.
Như vậy, tổng hợp Giải BT Khoa học 4 gồm 3 phần với tổng số 65 bài viết giúp học sinh hoàn thành tốt những bài tập đã đưa ra.

Mục lục Giải BT Khoa học 4

Con người và sức khỏe

Bài 1: Con người cần gì để sống ? (Giải bt Khoa học 4)
Bài 2: Trao đổi chất ở người (Giải bt Khoa học 4)
Bài 3: Trao đổi chất ở người (tiếp theo) (Giải bt Khoa học 4)
Bài 4: Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Vai trò của chất bột đường: (Giải bt Khoa học 4)
Bài 5: Vai trò của chất đạm và chất béo (Giải bt Khoa học 4)
Bài 6: Vai trò của vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ (Giải bt Khoa học 4)
Bài 7: Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn ? (Giải bt Khoa học 4)
Bài 8: Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật (Giải bt Khoa học 4)
Bài 9: Sử dụng hợp lí các chất béo và muối ăn (Giải bt Khoa học 4)
Bài 10: Ăn nhiều rau và quả chín. Sử dụng thực phẩm sạch và an toàn (Trang 22 Giải bt Khoa học 4)
Bài 11: Một số cách bảo quản thức ăn ( trang 24 Giải bt Khoa học 4)
Bài 12: Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng (trang 26 Giải bt Khoa học 4)
Bài 13: Phòng bệnh béo phì (trang 28 Giải bt Khoa học 4)
Bài 14: Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa (trang 30 Giải bt Khoa học 4)
Bài 15: Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh ? (trang 32 Giải bt Khoa học 4)
Bài 16: Ăn uống khi bị bệnh (trang 34 Giải bt Khoa học 4)
Bài 17: Phòng tránh tai nạn đuối nước (trang 36 Giải bài tập Khoa học 4)
Bài 18 - 19: Ôn tập: Con người và sức khỏe (trang 38 Khoa học 4)

Vật chất và năng lượng

Bài 20: Nước có những tính chất gì ? (trang 42 Giải bài tập Khoa học 4)
Bài 21: Ba thể của nước (trang 44 Khoa học 4)
Bài 22: Mây được hình thành như thế nào ? Mưa từ đâu ra ? (trang 46 Khoa học 4)
Bài 23: Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên (trang 48 Khoa học 4)
Bài 24: Nước cần cho sự sống (trang 50 Khoa học 4)
Bài 25: Nước bị ô nhiễm (trang 52 Khoa học 4)
Bài 26: Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm (trang 54 Khoa học 4)
Bài 27: Một số cách làm sạch nước (trang 56 Khoa học 4)
Bài 28: Bảo vệ nguồn nước (trang 58 Khoa học 4)
Bài 29: Tiết kiệm nước (trang 60 Khoa học 4)
Bài 30: Làm thế nào để biết có không khí ? (trang 62 Khoa học 4)
Bài 31: Không khí có những tính chất gì ? (trang 64 Khoa học 4)
Bài 32: Không khí gồm những thành phần nào ? (trang 66 Khoa học 4)
Bài 33 - 34: Ôn tập và kiểm tra học kì I (trang 68 Khoa học 4)
Bài 35: Không khí cần cho sự cháy (trang 70 Khoa học 4)
Bài 36: Không khí cần cho sự sống (trang 72 Khoa học 4)
Bài 37: Tại sao có gió ? (trang 74 Khoa học 4)
Bài 38: Gió nhẹ, gió mạnh. Phòng chống bão (trang 76 sách Khoa học 4)
Bài 39: Không khí bị ô nhiễm (trang 78 Khoa học 4)
Bài 40: Bảo vệ bầu không khí trong sạch (trang 80 Khoa học 4)
Bài 41: Âm thanh (trang 82 Khoa học 4)
Bài 42: Sự lan truyền âm thanh (trang 84 Khoa học 4)
Bài 43: Âm thanh trong cuộc sống (trang 86 Khoa học 4)
Bài 44: Âm thanh trong cuộc sống (tiếp theo) (trang 88 Khoa học 4)
Bài 45: Ánh sáng (trang 90 Khoa học 4)
Bài 46: Bóng tối ( Khoa học 4 trang 92 )
Bài 47: Ánh sáng cần cho sự sống (trang 94 Khoa học 4)
Bài 48: Ánh sáng cần cho sự sống (tiếp theo) (trang 98 Khoa học 4)
Bài 49: Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt (trang 98 Khoa học 4)
Bài 50: Nóng, lạnh và nhiệt độ (trang 100 Khoa học 4)
Bài 51: Nóng, lạnh và nhiệt độ (tiếp theo) (trang 102 Khoa học 4)
Bài 52: Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt (trang 104 Khoa học 4)
Bài 53: Các nguồn nhiệt (trang 106 Khoa học 4)
Bài 54: Nhiệt cần cho sự sống (trang 108 Khoa học 4)
Bài 55 - 56: Ôn tập: Vật chất và năng lượng (trang 110 Khoa học 4)

Thực vật và động vật

Bài 57: Thực vật cần gì để sống ? (trang 114 Khoa học 4)
Bài 58: Nhu cầu nước của thực vật (trang 116 Khoa học 4)
Bài 59: Nhu cầu chất khoáng của thực vật (trang 118 Khoa học 4)
Bài 60: Nhu cầu không khí của thực vật (trang 120 Khoa học 4)
Bài 61: Trao đổi chất ở thực vật (trang 122 Khoa học 4)
Bài 62: Động vật cần gì để sống ? (trang 124 Khoa học 4)
Bài 63: Động vật ăn gì để sống (trang 126 Khoa học 4)
Bài 64: Trao đổi chất ở động vật (trang 128 Khoa học 4)
Bài 65: Quan hệ thức ăn trong tự nhiên (trang 130 Khoa học 4)
Bài 66: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên (trang 132 Khoa học 4)
Bài 67 - 68: Ôn tập: Thực vật và động vật (trang 134 Khoa học 4)
Bài 69 - 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm (trang 138 Khoa học 4)