Trang chủ > Khác > Học AngularJs

Học AngularJs

Giới thiệu về Học AngularJs

Ảnh Học AngularJs Học AngularJs có 20 bài viết gồm các bài học: AngularJS là gì? , Hướng dẫn cài đặt AngularJS, cấu trúc MVC, tạo ứng dụng AngularJS đầu tiên, Directive là gì? , Expression là gì? , Thành phần Controller, Các Filter, tạo bảng, phần tử HTML DOM, các Module, AJAX trong AngularJS, Form trong AngularJS....
AngularJs là một thư viện JavaScript. Nó thường được dùng trong các dự án Ứng dụng trang đơn – Single Page Application (SPA). Nó đã kế thừa HTML DOM với những thuộc tính bổ sung và giúp cho thao tác người dùng trở nên linh hoạt hơn. AngularJS có mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí và thường được dùng bởi hàng ngàn lập trình viên trên thế giới. Nó hoạt động dưới giấy phép mã nguồn mở 2. 0.

Mục lục Học AngularJs

AngularJS là gì ?
Hướng dẫn cài đặt AngularJS
Cấu trúc MVC
Tạo ứng dụng AngularJS đầu tiên
Directive là gì ?
Expression là gì ?
Thành phần Controller
Các Filter
Tạo bảng
Phần tử HTML DOM
Các Module
Form trong AngularJS
Cú pháp Include
AJAX trong AngularJS
Thành phần View
Scope là gì ?
Service là gì ?
Khái niệm Dependency Injection
Tạo Custom Directive
Đa ngôn ngữ (i18n)