Trang chủ > Lớp 8 > Soạn Văn 8 (cực ngắn)

Soạn Văn 8 (cực ngắn)

Giới thiệu về Soạn Văn 8 (cực ngắn)

Ảnh Soạn Văn 8 (cực ngắn) Soạn Văn 8 (cực ngắn) gồm có 2 tập.
Soạn văn 8 Tập 1: gồm 17 bài với tổng số 55 bài viết.
Soạn văn 8 Tập 2: gồm 17 bài với tổng số 57 bài viết.
Soạn Văn 8 (cực ngắn) giúp các em học sinh hoàn thành tốt công việc soạn bài về nhà, hiểu sâu bài học hơn và từ đó thêm yêu thích môn học ngữ văn này hơn.

Mục lục Soạn Văn 8 (cực ngắn)

Soạn văn 8 Tập 1

Bài 1

Soạn bài: Tôi đi học (trang 9 sgk Ngữ văn 8 Tập 1)
Soạn bài: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ (trang 11 sgk Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Tính thống nhất về chủ đề của văn bản (trang 13 sgk Ngữ văn 8 tập 1)

Bài 2

Soạn bài: Trong lòng mẹ (trang 20 sgk Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Trường từ vựng ( trang 23 sgk Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Bố cục của văn bản (trang 27 sgk Ngữ văn 8 tập 1)

Bài 3

Soạn bài: Tức nước vỡ bờ (trang 32 sgk Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Xây dựng đoạn văn trong văn bản (trang 37 sgk Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 1 (trang 40 sgk Ngữ văn 8 tập 1)

Bài 4

Soạn bài: Lão Hạc (48 sgk Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Từ tượng hình, từ tượng thanh (trang 49 ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Liên kết các đoạn văn trong văn bản (trang 53 sgk Ngữ văn 8 tập 1)

Bài 5

Soạn bài: Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội (trang 58 sgk Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Tóm tắt văn bản tự sự (trang 60 Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự (trang 61 Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 1 ( trang 61 sgk Ngữ văn 8 tập 1)

Bài 6

Soạn bài: Cô bé bán diêm (trang 68 sgk Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Trợ từ, thán từ ( trang 70 sgk Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự (trang 74 sgk Ngữ văn 8 tập 1)

Bài 7

Soạn bài: Đánh nhau với cối xay gió (trang 79 Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Tình thái từ (trang 81 sgk Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm (trang 84 sgk Ngữ văn 8 tập 1)

Bài 8

Soạn bài: Chiếc lá cuối cùng (trang 90 sgk Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Chương trình địa phương (phần tiếng việt) (trang 91 sgk Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm (trang 95 sgk Ngữ văn 8 tập 1)

Bài 9

Soạn bài: Hai cây phong (trang 100 sgk Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Nói quá (trang 102 sgk Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 2 (trang 103 Ngữ văn 8 tập 1)

Bài 10

Soạn bài: Ôn tập truyện kí Việt Nam (trang 104 sgk Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Thông tin về ngày trái đất năm 2000 (trang 107 sgk Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Nói giảm nói tránh (trang 108 sgk Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Luyện nói: kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm (trang 110 sgk Ngữ văn 8 tập 1)

Bài 11

Soạn bài: Câu ghép (trang 113 sgk Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 2 (trang 114 sgk Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh (trang 117 sgk Ngữ văn 8 tập 1)

Bài 12

Soạn bài: Ôn dịch thuốc lá (trang 121 sgk Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Câu ghép (tiếp theo) (trang 124 sgk Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Phương pháp thuyết minh (trang 128 sgk Ngữ văn 8 tập 1)

Bài 13

Soạn bài: Bài toán dân số (trang 131 sgk Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm (136 sgk Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh (trang 140 sgk Ngữ văn 8 tập 1)

Bài 14

Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Văn - Kì 1)
Soạn bài: Dấu ngoặc kép (trang 144 sgk Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Luyện nói: thuyết minh về một thứ đồ dùng (trang 145 sgk Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 3 (trang 146 sgk Ngữ văn 8 tập 1)

Bài 15

Soạn bài: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác (trang 147 sgk Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Đập đá ở Côn Lôn (trang 150 sgk Ngữ văn 8 tạp 1)
Soạn bài: Ôn luyện về dấu câu (trang 152 sgk Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Thuyết minh về một thể loại văn học (trang 154 sgk Ngữ văn 8 tập 1)

Bài 16

Soạn bài: Muốn làm thằng cuội (trang 156 sgk Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt (trang 157 sgk Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 3

Bài 17

Soạn bài: Hai chữ nước nhà (trang 162 sgk Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Làm thơ bảy chữ (trang 164 sgk Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Soạn văn 8 Tập 2

Bài 18

Soạn bài: Nhớ rừng (trang 166 sgk Ngữ văn 8 tập 1)
Soạn bài: Ông đồ ( Soạn văn 8)
Soạn bài: Câu nghi vấn (Soạn văn 8)
Soạn bài: Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh (Soạn văn 8)

Bài 19

Soạn bài: Quê hương (Soạn văn 8)
Soạn bài: Khi con tu hú (Soạn văn 8)
Soạn bài: Câu nghi vấn (tiếp theo) (Soạn văn 8)
Soạn bài: Thuyết minh về một phương pháp cách làm (Soạn văn 8)

Bài 20

Soạn bài: Tức cảnh Pắc Bó (Soạn văn 8)
Soạn bài: Câu cầu khiến (Soạn văn 8)
Soạn bài: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh (Soạn văn 8)
Soạn bài: Ôn tập về văn bản thuyết minh (Soạn văn 8)

Bài 21

Soạn bài: Ngắm trăng (Soạn văn 8)
Soạn bài: Đi đường (Tẩu lộ) (Soạn văn 8)
Soạn bài: Câu cảm thán (Soạn văn 8)
Soạn bài: Câu trần thuật (Soạn văn 8)
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 5 (Soạn văn 8)

Bài 22

Soạn bài: Thiên đô chiếu (Soạn văn 8)
Soạn bài: Câu phủ định (Soạn văn 8)
Soạn bài: Chương trình địa phương (phần văn) (soạn văn 8)

Bài 23

Soạn bài: Hịch tướng sĩ (Soạn văn 8)
Soạn bài: Hành động nói (Soạn văn 8)
Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 5 (Soạn văn 8)

Bài 24

Soạn bài: Nước Đại Việt ta
Soạn bài: Hành động nói tiếp theo (Soạn văn 8)
Soạn bài: Ôn tập về luận điểm (Soạn văn 8)

Bài 25

Soạn bài: Bàn về phép học (Soạn văn 8)
Soạn bài: Viết đoạn văn trình bày luận điểm (Soạn văn 8)
Soạn bài: Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm (Soạn văn 8)
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 6 (Soạn văn 8)

Bài 26

Soạn bài: Thuế máu (Soạn văn 8)
Soạn bài: Hội thoại (Soạn văn 8)
Soạn bài: Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận (Soạn văn 8)

Bài 27

Soạn bài: Đi bộ ngao du (Soạn văn 8)
Soạn bài: Hội thoại (tiếp theo) (trang 92 Ngữ văn 8)
Soạn bài: Luyện tập: đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận (Soạn văn 8)

Bài 28

Soạn bài: Lựa chọn trật tự từ trong câu (Soạn văn 8)
Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 6 (Soạn văn 8)
Soạn bài: Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận (Soạn văn 8)

Bài 29

Soạn bài: Ông Giuốc - Đanh mặc lễ phục (Soạn văn 8)
Soạn bài: Luyện tập: lựa chọn trật tự từ trong câu (Soạn văn 8)
Soạn bài: Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận (Soạn văn 8)

Bài 30

Soạn bài: Chương trình địa phương (phần văn) (Soạn văn 8)
Soạn bài: Chữa lỗi diễn đạt (Soạn văn 8)
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 7 (Soạn văn 8)

Bài 31

Soạn bài: Tổng kết phần văn (Soạn văn 8)
Soạn bài: Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt (Soạn văn 8)
Soạn bài: Văn bản tường trình (Soạn văn 8)
Soạn bài: Luyện tập về văn bản tường trình (Soạn văn 8)

Bài 32

Soạn bài: Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt (tiếp theo) (Soạn văn 8)
Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 7 (Soạn văn 8)
Soạn bài: Văn bản thông báo (Soạn văn 8)

Bài 33

Soạn bài: Tổng kết phần văn (tiếp theo) (Soạn văn 8)
Soạn bài: Chương trình địa phương (phần tiếng việt) (Soạn văn 8)

Bài 34

Soạn bài: Tổng kết phần văn (tiếp theo) (Soạn văn 8)
Soạn bài: Luyện tập làm văn bản thông báo (Soạn văn 8)
Soạn bài: Ôn tập phần làm văn (Soạn văn 8)