Trang chủ > Lớp 6 > Giải BT Lịch sử 6 (ngắn nhất)

Giải BT Lịch sử 6 (ngắn nhất)

Giới thiệu về Giải BT Lịch sử 6 (ngắn nhất)

Ảnh Giải BT Lịch sử 6 (ngắn nhất) Giải BT Lịch sử 6 (ngắn nhất) gồm 2 phần:
Phần 1: Khái quát lịch sử thế giới cổ đại gồm có 5 bài viết
Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ gồm có 4 chương và 21 bài viết
Chương 1: Buổi đầu lịch sử nước ta 2
Chương 2: Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu Lạc 7
Chương 3: Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập 9
Chương 4: Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X 3
Giải BT Lịch sử 6 giúp các em học sinh hiểu sâu hơn về lịch sử, biết cách trả lời câu hỏi một cách ngắn gọn nhất, chính xác nhất!

Mục lục Giải BT Lịch sử 6 (ngắn nhất)

Mở đầu

Lịch Sử 6 Bài 1: Sơ lược về môn lịch sử (trang 3 Lịch sử 6)
Lịch Sử 6 Bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử (trang 6 Lịch sử 6)

Phần 1: Khái quát lịch sử thế giới cổ đại

Lịch Sử 6 Bài 3: Xã hội nguyên thủy (trang 9 Lịch sử 6)
Lịch Sử 6 Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông (trang 11 Lịch sử 6)
Lịch Sử 6 Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây (trang 16 Lịch sử 6)
Lịch Sử 6 Bài 6: Văn hóa cổ đại (trang 19 Lịch sử 6)
Lịch Sử 6 Bài 7: Ôn tập (trang 21 Lịch sử 6)

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ X

Chương 1: Buổi đầu lịch sử nước ta

Lịch Sử 6 Bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nươc ta (trang 23 Lịch sử 6)
Lịch Sử 6 Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta (trang 28 Lịch sử 6)

Chương 2: Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu Lạc

Lịch Sử 6 Bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế (trang 31 Lịch sử 6)
Lịch Sử 6 Bài 11: Những chuyển biến về xã hội (trang 33 Lịch sử 6)
Lịch Sử 6 Bài 12: Nước Văn Lang (trang 35 Lịch sử 6)
Lịch Sử 6 Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang (trang 38 Lịch sử 6)
Lịch Sử 6 Bài 14: Nước Âu Lạc (trang 41 Lịch sử 6)
Lịch Sử 6 Bài 15: Nươc Âu Lạc (tiếp theo) (trang 43 Lịch sử 6)
Lịch Sử 6 Bài 16: Ôn tập chương I và II (trang 46 Lịch sử 6)

Chương 3: Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập

Lịch Sử 6 Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) (trang 47 Lịch sử 6)
Lịch Sử 6 Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (trang 47 Lịch sử 6)
Lịch Sử 6 Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I - Giữa thế kỉ VI) (trang 53 Lịch sử 6)
Lịch Sử 6 Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I - Giữa thế kỉ VI) (tiếp theo) (trang 53 Lịch sử 6)
Lịch Sử 6 Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (trang 58 Lịch sử 6)
Lịch Sử 6 Bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (tiếp theo) (trang 61 Lịch sử 6)
Lịch Sử 6 Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX (trang 63 Lịch sử 6)
Lịch Sử 6 Bài 24: Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ IX (trang 67 Lịch sử 6)
Lịch Sử 6 Bài 25: Ôn tập chương III (trang 69 Lịch sử 6)

Chương 4: Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X

Lịch Sử 6 Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương (trang 71 Lịch sử 6)
Lịch Sử 6 Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938 (trang 74 Lịch sử 6)
Lịch Sử 6 Bài 28: Ôn tập (trang 77 Lịch sử 6)