Trang chủ > Lớp 7 > Soạn Văn 7 (hay nhất)

Soạn Văn 7 (hay nhất)

Giới thiệu về Soạn Văn 7 (hay nhất)

Ảnh Soạn Văn 7 (hay nhất) Soạn Văn 7 (hay nhất) gồm có 2 tập:
Tập 1: gồm 17 bài và 67 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Soạn bài: Cổng trường mở ra
Soạn bài: Mẹ tôi
....
Soạn bài: Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo)
Soạn bài: Chương trình địa phương (phần tiếng việt): Rèn luyện chính tả
Tập 1: gồm 17 bài và 53 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Soạn bài: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)
.....
Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả (Lớp 7)
Soạn bài: Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm
Soạn Văn 7 (hay nhất) không chỉ hướng dẫn các em học sinh biết cách trả lời câu hỏi đủ ý, đúng nội dung câu hỏi mà còn mở rộng thêm vốn từ. Qua đó các em học sinh thêm yêu thích với môn học này hơn, đạt được kết quả cao trong các kì thi.

Mục lục Soạn Văn 7 (hay nhất)

Soạn văn lớp 7 Tập 1

Bài 1

Cổng trường mở ra - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Mẹ tôi - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Từ ghép - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Liên kết trong văn bản - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7

Bài 2

Cuộc chia tay của những con búp bê - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Bố cục trong văn bản - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7 Tập 1
Mạch lạc trong văn bản - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7 Tập 1

Bài 3

Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Từ láy - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự và miêu tả - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Quá trình tạo lập văn bản - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7

Bài 4

Những câu hát than thân - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Những câu hát châm biếm - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Đại từ- Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Luyện tập tạo lập văn bản - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7

Bài 5

Sông núi nước Nam - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Phò giá về kinh - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Từ hán việt n- Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Trả bài tập làm văn số 1 - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Tìm hiểu chung về văn biểu cảm - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7

Bài 6

Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Bài ca Côn Sơn - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Từ hán việt (tiếp theo) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Đặc điểm của văn bản biểu cảm - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7

Bài 7

Sau phút chia li - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Bánh trôi nước - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Quan hệ từ - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Luyên tập cách làm văn biểu cảm - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7

Bài 8

Qua đèo ngang - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Bạn đến chơi nhà - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Chữa lỗi về quan hệ từ - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Viết bài tập làm văn số 2 - Văn biểu cảm

Bài 9

Xa ngắm thác núi Lư - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Từ đồng nghĩa - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Cách lập ý của bài văn biểu cảm - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7

Bài 10

Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Từ trái nghĩa - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Luyện nói : văn biểu cảm về sự vật, con người - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7

Bài 11

Bài ca nhà tranh bị gió thu phá - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Từ đồng âm - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Trả bài tập làm văn số 2 - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7

Bài 12

Cảnh khuya, Rằm tháng giêng - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Thành ngữ - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Viết bài tập làm văn số 3 - Văn biểu cảm - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7

Bài 13

Tiếng gà trưa - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Điệp ngữ - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Làm thơ lục bát - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7

Bài 14

Một thứ quà của lúa non: Cốm - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Chơi chữ - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Chuẩn mực sử dụng từ - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Ôn tập văn biểu cảm - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7

Bài 15

Sài Gòn tôi yêu - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Mùa xuân của tôi - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Luyện tập sử dụng từ - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Trả bài tập làm văn số 3 - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7

Bài 16

Ôn tập tác phẩm trữ tình - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Ôn tập phần Tiếng Việt - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7 Tập 1
Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1 - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7

Bài 17

Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Chương trình địa phương (phần tiếng việt): Rèn luyện chính tả - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7

Soạn văn lớp 7 Tập 2

Bài 18

Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Tìm hiểu chung về văn nghị luận - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7

Bài 19

Tục ngữ về con người và xã hội - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Rút gọn câu - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Đặc điểm của văn bản nghị luận - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7

Bài 20

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Câu đặc biệt - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7

Bài 21

Sự giàu đẹp của tiếng việt - Sách giáo khoa Ngữ văn 7
Thêm trạng ngữ cho câu - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7

Bài 22

Thêm trạng ngữ cho câu - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Cách làm văn lập luận chứng minh - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Luyện tập lập luận chứng minh - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7

Bài 23

Đức tính giản dị của Bác Hồ - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Viết bài tập làm văn số 5: Văn lập luận chứng minh - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7

Bài 24

Ý nghĩa của văn chương - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Luyện tập viết đoạn văn chứng minh - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7

Bài 25

Ôn tập văn nghị luận - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Trả bài tập làm văn số 5 - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7

Bài 26

Sống chết mặc bay - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Cách làm bài văn lập luận giải thích - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Luyện tập lập luận giải thích - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Viết bài tập làm văn số 6: Văn lập luận giải thích - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7

Bài 27

Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7

Bài 28

Ca Huế trên sông Hương - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Liệt kê - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Trả bài tập làm văn số 6 - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Tìm hiểu chung về văn bản hành chính - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7

Bài 29

Quan Âm Thị Kính - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Văn bản đề nghị - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7

Bài 30

Ôn tập phần văn - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Dấu gạch ngang - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Văn bản báo cáo - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7

Bài 31

Kiểm tra phần văn lớp 7 học kì 2 - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Ôn tập về phần tập làm văn - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7

Bài 32

Ôn tập phần Tiếng Việt kì 2 - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Kiểm tra tổng hợp cuối năm - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7

Bài 33

Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) - Kì 2 - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7
Hoạt động ngữ văn

Bài 34

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả (Lớp 7)
Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm - Sách giáo khoa Ngữ Văn 7