Trang chủ > Lớp 6 > Giải BT Địa Lí 6

Giải BT Địa Lí 6

Giới thiệu về Giải BT Địa Lí 6

Ảnh Giải BT Địa Lí 6 Giải BT Địa Lí 6 gồm có 2 chương với 27 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Chương 1: Trái Đất gồm 11 bài viết
Chương 2: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất gồm 16 bài viết
Giải BT Địa Lí 6 giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo phục vụ tốt cho việc chuẩn bị bài và làm bài kiểm tra đạt kết quả tốt từ đó thêm yêu thích môn học Địa lí này hơn.

Mục lục Giải BT Địa Lí 6

Chương 1: Trái Đất

Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất (trang 6 sgk Địa Lí 6)
Bài 2: Bản đồ. Cách vẽ bản đồ (trang 9 sgk Địa Lí 6)
Bài 3: Tỉ lệ bản đồ (trang 12 sgk Địa Lí 6)
Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí (trang 15 sgk Địa Lí 6)
Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ (trang 18 sgk Địa Lí 6)
Bài 6: Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học (trang 20 sgk Địa Lí 6)
Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả (trang 21 sgk Địa Lí 6)
Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời (trang 25 sgk Địa Lí 6)
Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa (trang 28 sgk Địa Lí 6)
Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất (trang 31 sgk Địa Lí 6)
Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất (trang 34 sgk Địa Lí 6)

Chương 2: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất

Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất (trang 38 sgk Địa Lí 6)
Bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất (trang 42 sgk Địa Lí 6)
Bài 14: Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo) (trang 46 sgk Địa Lí 6)
Bài 15: Các mỏ khoáng sản (trang 49 sgk Địa Lí 6)
Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn (trang 51 sgk Địa Lí 6)
Bài 17: Lớp vỏ khí (trang 52 sgk Địa Lí 6)
Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí (trang 55 sgk Địa Lí 6)
Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất (trang 58 sgk Địa Lí 6)
Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa (trang 61 sgk Địa Lí 6)
Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa (trang 65 sgk Địa Lí 6)
Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất (trang 67 sgk Địa Lí 6)
Bài 23: Sông và hồ (trang 70 sgk Địa Lí 6)
Bài 24: Biển và đại dương (trang 73 sgk Địa Lí 6)
Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương (trang 76 sgk Địa Lí 6)
Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất (trang 77 sgk Địa Lí 6)
Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất (trang 81 sgk Địa Lí 6)