Trang chủ > Lớp 8 > Giải BT Công nghệ 8

Giải BT Công nghệ 8

Giới thiệu về Giải BT Công nghệ 8

Ảnh Giải BT Công nghệ 8 Giải BT Công nghệ 8 gồm 3 phần với 63 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Phần 1: Vẽ kĩ thuật gồm 2 chương với 17 bài viết
Chương 1: Bản vẽ các khối hình học gồm 7 bài viết
Chương 2: Bản vẽ kĩ thuật gồm 10 bài viết
Phần 2: Cơ khí gồm 3 chương với 16 bài viết
Chương 3: Gia công cơ khí gồm 6 bài viết
Chương 4: Chi tiết máy và lắp ghép gồm 5 bài viết
Chương 5: Truyền và biến đổi chuyển động gồm 4 bài viết
Phần 3: Kĩ thuật điện gồm 3 chương với 30 bài viết
Chương 6: An toàn điện gồm 3 bài viết
Chương 7: Đồ dùng điện gia đình gồm 15 bài viết
Chương 8: Mạng điện trong nhà gồm 11 bài viết

Mục lục Giải BT Công nghệ 8

Phần 1: Vẽ kĩ thuật

Chương 1: Bản vẽ các khối hình học

Bài 1. Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống - Giải BT Công nghệ 8
Bài 2. Hình chiếu - Giải BT Công nghệ 8
Bài 3. Bài tập thực hành : Hình chiếu của vật thể - Giải BT Công nghệ 8
Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện - Giải BT Công nghệ 8
Bài 5. Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ các khối đa diện -
Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay - Giải BT Công nghệ 8
Bài 7. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ các khối tròn xoay - Giải BT Công nghệ 8

Chương 2: Bản vẽ kĩ thuật

Bài 8. Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt - Giải BT Công nghệ 8
Bài 9. Bản vẽ chi tiết - Giải BT Công nghệ 8
Bài 10. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt - Giải BT Công nghệ 8
Bài 11. Biểu diễn ren - Giải BT Công nghệ 8
Bài 12. Bài tập thực hành :Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren - Giải BT Công nghệ 8
Bài 13. Bản vẽ lắp - Giải BT Công nghệ 8
Bài 14. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ lắp đơn giản - Giải BT Công nghệ 8
Bài 15. Bản vẽ nhà - Giải BT Công nghệ 8
Bài 16. Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ nhà đơn giản - Giải BT Công nghệ 8
Tổng kết và ôn tập Phần một - Giải BT Công nghệ 8

Phần 2: Cơ khí

Bài 17. Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống - Giải BT Công nghệ 8

Chương 3: Gia công cơ khí

Bài 18. Vật liệu cơ khí - Giải BT Công nghệ 8
Bài 19. Bài tập thực hành : Vật liệu cơ khí - Giải BT Công nghệ 8
Bài 20. Dụng cụ cơ khí - Giải BT Công nghệ 8
Bài 21. Cưa và đục kim loại - Giải BT Công nghệ 8
Bài 22. Dũa và khoan kim loại - Giải BT Công nghệ 8
Bài 23. Thực Hành : Đo và vạch dấu - Giải BT Công nghệ

Chương 4: Chi tiết máy và lắp ghép

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép - Giải BT Công nghệ 8
Bài 25. Mối ghép cố định mối ghép không tháo được - Giải BT Công nghệ 8
Bài 26. Mối ghép tháo được - Giải BT Công nghệ 8
Bài 27. Mối ghép động - Giải BT Công nghệ 8
Bài 28. Thực Hành : Ghép nối chi tiết - Giải BT Công nghệ 8

Chương 5: Truyền và biến đổi chuyển động

Bài 29. Truyền chuyển động - Giải BT Công nghệ 8
Bài 30. Biến đổi chuyển động - Giải BT Công nghệ 8
Bài 31. Thực Hành : Truyền và biến đổi chuyển động - Giải BT Công nghệ 8
Tổng kết và ôn tập Phần hai - Giải BT Công nghệ 8

Phần 3: Kĩ thuật điện

Bài 32. Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống - Giải BT Công nghệ 8

Chương 6: An toàn điện

Bài 33. An toàn điện - Giải BT Công nghệ 8
Bài 34. Thực Hành : Dụng cụ bảo vệ an toàn điện - Giải BT Công nghệ 8
Bài 35. Thực Hành : Cứu người bị tai nạn điện - Giải BT Công nghệ 8

Chương 7: Đồ dùng điện gia đình

Bài 36. Vật liệu kỹ thuật điện
Bài 37. Phân loại và số liệu kỹ thuật của đồ dùng điện - Giải BT Công nghệ 8
Bài 38. Đồ dùng loại điện - quang: Đèn sợi đốt - Giải BT Công nghệ 8
Bài 39. Đèn huỳnh quang - Giải BT Công nghệ 8
Bài 40. Thực Hành : Đèn ống huỳnh quang - Giải BT Công nghệ 8
Bài 41. Đồ dùng loại Điện - Nhiệt : Bàn là điện - Giải BT Công nghệ 8
Bài 42. Bếp điện, nồi cơm điện - Giải BT Công nghệ 8
Bài 43. Thực hành: Bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện - Giải BT Công nghệ 8
Bài 44. Đồ dùng loại Điện- Cơ : Quạt điện, máy bơm nước - Giải BT Công nghệ 8
Bài 45. Thực Hành : Quạt điện - Giải BT Công nghệ 8
Bài 46. Máy biến áp một pha - Giải BT Công nghệ 8
Bài 47. Thực Hành : Máy biến áp - Giải BT Công nghệ 8
Bài 48. Sử dụng hợp lý điện năng - Giải BT Công nghệ 8
Bài 49. Thực Hành : Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình - Giải BT Công nghệ 8
Tổng kết và ôn tập Chương 6 và Chương 7 - Giải BT Công nghệ 8

Chương 8: Mạng điện trong nhà

Bài 50. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà - Giải BT Công nghệ 8
Bài 51. Thiết bị đóng - cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà - Giải BT Công nghệ 8
Bài 52. Thực Hành : Thiết bị đóng - cắt và lấy điện - Giải BT Công nghệ 8
Bài 53. Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà - Giải BT Công nghệ 8
Bài 54. Thực Hành: Cầu trì - Giải BT Công nghệ 8
Bài 55. Sơ đồ điện - Giải BT Công nghệ 8
Bài 56. Thực Hành : Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện - Giải BT Công nghệ 8
Bài 57. Thực Hành : Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện - Giải BT Công nghệ 8
Bài 58. Thiết kế mạch điện - Giải BT Công nghệ 8
Bài 59. Thực Hành : Thiết kế mạch điện - Giải BT Công nghệ 8
Tổng kết và ôn tập Phần ba - Giải BT Công nghệ 8