Trang chủ > Lớp 9 > Giải Toán 9

Giải Toán 9

Giới thiệu về Giải Toán 9

Ảnh Giải Toán 9 Giải Toán 9 gồm 100 bài viết là phương pháp giải bài tập Toán lớp 9. Loạt bài tập này sẽ giúp bạn tìm ra phương phải giải các bài tập của cả phần Đại số và Hình học.
Mục lục bài viết:
Giải bài tập Toán 9 Tập 1
Phần Đại số - Chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba
Phần Đại số - Chương 2: Hàm số bậc nhất
Phần Hình học - Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Phần Hình học - Chương 2: Đường tròn
Giải bài tập Toán 9 Tập 2
Phần Đại số - Chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Phần Đại số - Chương 4: Hàm số y = ax 2 (a ≠ 0) - Phương trình bậc hai một ẩn
Phần Hình học - Chương 3: Góc với đường tròn
Phần Hình học - Chương 4: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu

Mục lục Giải Toán 9

Giải bài tập Toán 9 Tập 1

Phần Đại số - Chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba

Bài 1: Căn bậc hai - trang 4 Toán 9 Tập 1
Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức - trang 8 Toán 9 Tập 1
Luyện tập trang 11-12 - SGK Toán 9 Tập 1
Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương - trang 12 Toán 9 Tập 1
Luyện tập trang 15-16 - SGK Toán 9 Tập 1
Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương - SGK Toán 9 Tập 1
Luyện tập trang 19-20 - trang 19 SGK Toán 9 Tập 1
Bài 5: Bảng căn bậc hai - trang 23 SGK Toán 9 Tập 1
Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai - trang 24 SGK Toán 9 Tập 1
Bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo) - trang 29 SGK Toán 9 Tập 1
Luyện tập trang 30 - SGK Toán 9 Tập 1
Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai - trang 31 Toán 9 Tập 1
Luyện tập trang 33-34 SGK Toán 9 Tập 1
Bài 9: Căn bậc ba - trang 36 SGK Toán 9 Tập 1
Ôn tập chương I - trang 39 SGK Toán 9 Tập 1

Phần Đại số - Chương 2: Hàm số bậc nhất

Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số - trang 43 Toán 9 Tập 1
Luyện tập trang 45-46 - SGK Toán 9 Tập 1
Bài 2: Hàm số bậc nhất - trang 46 Toán 9 Tập 1
Luyện tập trang 48 - SGK Toán 9 Tập 1
Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b ( trang 49 Toán 9 Tập 1)
Luyện tập trang 51-52 SGK Toán 9 Tập 1
Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau - trang 53 Toán 9 Tập 1
Luyện tập trang 55 SGK Toán 9 Tập 1
Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (trang 56 Toán 9 Tập 1)
Luyện tập trang 59 - SGK Toán 9 Tập 1
Ôn tập chương II - trang 59 SGK Toán 9 Tập 1

Phần Hình học - Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông - trang 66 Toán 9 Tập 1
Luyện tập trang 69-70 SGK Toán 9 Tập 1
Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn trang 71 Toán 9 Tập 1
Luyện tập trang 77 SGK Toán 9 Tập 1
Bài 3: Bảng lượng giác - trang 80 Toán 9 Tập 1
Luyện tập trang 84 SGK Toán 9 Tập 1
Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông - trang 85 Toán 9 Tập 1
Luyện tập trang 89 SGK Toán 9 Tập 1
Ôn tập chương I - trang 91 SGK Toán 9 Tập 1

Phần Hình học - Chương 2: Đường tròn

Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn - trang 98 Toán 9 Tập 1
Luyện tập trang 100-101 (SGK Toán 9 Tập 1)
Bài 2: Đường kính và dây của đường tròn - trang 103 Toán 9 Tập 1
Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây - trang 105 Toán 9 Tập 1
Luyện tập trang 106 SGK Toán 9 Tập 1
Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn (trang 107 Toán 9 Tập 1)
Bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn - trang 110 Toán 9 Tập 1
Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau - trang 113 Toán 9 Tập 1
Luyện tập trang 116 - SGK Toán 9 Tập 1
Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn - trang 117 Toán 9 Tập 1
Bài 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo) - trang 120 Toán 9 Tập 1
Luyện tập trang 123 SGK Toán 9 Tập 1
Ôn tập chương II - trang 126 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài tập Toán 9 Tập 2

Phần Đại số - Chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn - trang 5 Toán 9 Tập 2
Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn - Trang 8 Toán 9 Tập 2
Luyện tập trang 12 - SGK Toán 9 Tập 2
Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế - trang 14 Toán 9 Tập 2
Luyện tập trang 15-16 (Tập 2) - SGK Toán 9 Tập 2
Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số - trang 17 Toán 9 Tập 2
Luyện tập trang 19-20 (Tập 2) - SGK Toán 9 Tập 2
Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình - trang 20 Toán 9 Tập 2
Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp theo) - trang 23 Toán 9 Tập 2
Luyện tập trang 24-25 SGK Toán 9 Tập 2
Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - Bài tập) - trang 25 SGK Toán 9 Tập 2

Phần Đại số - Chương 4: Hàm số y = ax 2 (a ≠ 0) - Phương trình bậc hai một ẩn

Bài 1: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) - trang 29 Toán 9 Tập 2
Bài 2: Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0) - trang 34 Toán 9 Tập 2
Luyện tập trang 38-39 SGK Toán 9 Tập 2
Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn - trang 40 Toán 9 Tập 2
Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai - trang 44 Toán 9 Tập 2
Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn - trang 48 Toán 9 Tập 2
Luyện tập trang 49-50 SGK Toán 9 Tập 2
Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng - trang 50 Toán 9 Tập 2
Luyện tập trang 54 SGK Toán 9 Tập 2
Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai - trang 55 Toán 9 Tập 2
Luyện tập trang 56-57 SGK Toán 9 Tập 2
Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình - trang 58
Luyện tập trang 59-60 SGK Toán 9 Tập 2
Ôn tập chương 4 (Câu hỏi - Bài tập) - Đại Số 9

Phần Hình học - Chương 3: Góc với đường tròn

Bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung - trang 68 Toán 9 Tập 2
Luyện tập trang 69-70 (Tập 2) - SGK Toán 9 Tập 2
Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây - trang 71 Toán 9 Tập 2
Bài 3: Góc nội tiếp - trang 73 Toán 9 Tập 2
Luyện tập trang 75-76 SGK Toán 9 Tập 2
Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung - trang 77 Toán 9 Tập 2
Luyện tập trang 79-80 SGK Toán 9 Tập 2
Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có ngoài ở bên trong đường tròn - trang 81 Toán 9 Tập 2
Luyện tập trang 83 SGK Toán 9 Tập 2
Bài 6: Cung chứa góc - trang 84 Toán 9 Tập 2
Luyện tập trang 87 - SGK Toán 9 Tập 2
Bài 7: Tứ giác nội tiếp - trang 87 Toán 9 Tập 2
Luyện tập trang 89-90 SGK Toán 9 Tập 2
Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp - trang 91 Toán 9 Tập 2
Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn - Trang 92 Toán 9 Tập 2
Luyện tập trang 95-96
Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
Luyện tập trang 99-100
Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - Bài tập) - trang 100 sgk Toán 9 Tập 2

Phần Hình học - Chương 4: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu

Bài 1: Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ - trang 107 Toán 9 Tập 2
Luyện tập trang 111-112-113 SGK Toán 9 Tập 2
Bài 2: Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt - trang 114 Toán 9 Tập 2
Luyện tập trang 119-120 SGK Toán 9 Tập 2
Bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu - trang 121 Toán 9 Tập 2
Luyện tập trang 126 - SGK Toán 9 Tập 2
Ôn tập chương 4 (Câu hỏi - Bài tập) - trang 129 SGK Toán 9 tập 2
Bài tập ôn cuối năm (Phần Đại Số - Phần Hình Học) - SGK Toán 9 tập 2