Trang chủ > Lớp 9 > Soạn Văn 9 (ngắn nhất)

Soạn Văn 9 (ngắn nhất)

Giới thiệu về Soạn Văn 9 (ngắn nhất)

Ảnh Soạn Văn 9 (ngắn nhất) Soạn Văn 9 (ngắn nhất) gồm 121 bài viết là các bài soạn văn ngắn gọn nhất. Trong đó soạn văn 9 tập 1 gồm 63 bài viết, tập 2 có 58 bài viết.
Mục lục các bài viết:
Bài 1
Phong cách Hồ Chí Minh
Các phương châm hội thoại
Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
Bài 2
Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
Bài 3
Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
Xưng hô trong hội thoại
Viết bài tập làm văn số 1: Văn thuyết minh
Bài 4
Chuyện người con gái Nam Xương
Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
Sự phát triển của từ vựng
Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự
Bài 5
Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ mười bốn)
Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

Bài 6
Truyện Kiều của Nguyễn Du
Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)
Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều)
Thuật ngữ
...

Mục lục Soạn Văn 9 (ngắn nhất)

Soạn văn 9 Tập 1

Phong cách Hồ Chí Minh - Soạn Văn 9 (ngắn nhất) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Các phương châm hội thoại - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Đấu tranh cho một thế giới hòa bình - G.G.Mác-két Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập 1
Các phương châm hội thoại (tiếp theo) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Các phương châm hội thoại (tiếp theo) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Xưng hô trong hội thoại - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Viết bài tập làm văn số 1: Văn thuyết minh - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Chuyện người con gái Nam Xương - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Sự phát triển của từ vựng - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh - Sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập 1
Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ mười bốn) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập 1
Truyện Kiều của Nguyễn Du - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập 1
Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều) - Sách giáo khoa ngữ văn 9 tập 1
Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Thuật ngữ - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Miêu tả trong văn bản tự sự - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Trau dồi vốn từ - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Viết bài tập làm văn số 2: Văn tự sự - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Thúy Kiều báo ân báo oán (Trích Truyện Kiều) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Lục Vân Tiên gặp nạn (Trích Truyện Lục Vân Tiên) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Chương trình địa phương (phần văn) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Tổng kết về từ vựng - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Đồng chí - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Kiểm tra truyện trung đại - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Tổng kết về từ vựng (tiếp) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Nghị luận trong văn bản tự sự - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Đoàn thuyền đánh cá - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Bếp lửa - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Tập làm thơ tám chữ - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Ánh trăng - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Làng (trích) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Chương trình địa phương phần tiếng việt - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Luyện nói : Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Lặng lẽ Sa Pa - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Ôn tập phần Tiếng Việt - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Viết bài tập làm văn số 3 - Văn tự sự - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Người kể trong văn bản tự sự - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Chiếc lược ngà - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Kiểm tra thơ và truyện hiện đại - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Kiểm tra phần tiếng việt - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Ôn tập phần tập làm văn - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Cố hương - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Ôn tập làm văn (tiếp theo) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1

Soạn văn 9 Tập 2

Bàn về đọc sách - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Khởi ngữ - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Phép phân tích và tổng hợp - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Luyện tập phân tích và tổng hợp - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Tiếng nói của văn nghệ - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Các thành phần biệt lập - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Cách làm bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Các thành phần biệt lập (tiếp theo) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Viết bài tập làm văn số 5 - Văn nghị luận - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Liên kết câu và liên kết đoạn văn - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Con cò - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Luyện tập: Liên kết câu và liên kết đoạn văn - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Mùa xuân nho nhỏ - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Viếng lăng bác - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Viết bài tập làm văn số 6 - Nghị luận văn học - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Sang thu - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Nói với con - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Nghĩa tường minh và hàm ý - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Mây và sóng - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Ôn tập về thơ - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập 2
Tổng kết phần văn bản nhật dụng - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Kiểm tra về thơ - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Chương trình địa phương phần tiếng việt (Lớp 9 học kì II) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Viết bài tập làm văn số 7 - Nghị luận văn học - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Bến quê - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Ôn tập tiếng việt lớp 9 học kì II
Luyện nói : Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Những ngôi sao xa xôi - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Biên bản - Sách giáo khoa Ngữ văn 9 Tập 2
Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang (Trích Rô-bin-xơn Cru-xô)
Tổng kết về ngữ pháp - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1
Luyện tập viết biên bản - Sách giáo khoa Ngữ văn 9 Tập 2
Hợp đồng - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Bố của Xi-Mông - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Ôn tập về truyện - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Con chó Bấc (Trích Tiếng gọi nơi hoang dã) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Kiểm tra về truyện - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Kiểm tra phần Tiếng Việt lớp 9 học kì 2 - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Luyện tập viết hợp đồng - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Bắc Sơn (Trích hồi bốn) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Tổng kết phần văn học nước ngoài - Sách giáo khoa ngữ Văn 9 Tập 2
Tổng kết phần tập làm văn - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Tôi và chúng ta (Trích cảnh ba) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Tổng kết phần văn học - Sách giáo khoa ngữ Văn 9 Tập 2
Tổng kết phần văn học (tiếp theo) - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 2
Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi - Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 Tập 1