Trang chủ > Lớp 12 > Soạn Văn 12 (hay nhất)

Soạn Văn 12 (hay nhất)

Giới thiệu về Soạn Văn 12 (hay nhất)

Ảnh Soạn Văn 12 (hay nhất) Soạn Văn 12 gồm 75 bài viết là các bài soạn văn rất ngắn gọn nhưng có đầy đủ nội dung cần thiết và bám sát các bài học trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 12 tập 1 và tập 2.
Bài viết được phân thành các tuần:
Tuần 1:
- Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX
- Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí
Tuần 2:
- Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) - Phần 1: Tác giả
- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
- Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội
Tuần 3:
- Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) - Phần 2: Tác phẩm
- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Mục lục Soạn Văn 12 (hay nhất)

Mục lục Soạn văn lớp 12 Tập 1

Tuần 1

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX (trang 5 sgk ngữ văn 12 tập 1)
Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí (trang 21 sgk ngữ văn 12 tập 1)

Tuần 2

Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) - Phần 1: Tác giả (trang 29 sgk ngữ văn 12 tập 1)
Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (Trang 33 sgk ngữ văn 12 tập 1)
Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội (Ngữ văn 12)

Tuần 3

Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) - Phần 2: Tác phẩm (trang 41 sgk ngữ văn 12 tập 1)
Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) (trang 44 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)

Tuần 4

Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc (trang 53 sgk ngữ văn 12 tập 1)
Mấy ý nghĩ về thơ (Nguyễn Đình Thi) (trang 60 sgk ngữ văn 12 tập 1)
Đô-xtôi-ép-xki (X.Xvai-Gơ) (trang 65 sgk ngữ văn 12 tập 1)
Nghị luận về một hiện tượng đời sống (trang 68 sgk ngữ văn 12 tập 1)

Tuần 5

Phong cách ngôn ngữ khoa học - (trang 76 sgk ngữ văn 12 tập 1)
Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội - Ngữ văn lớp 12

Tuần 6

Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003 (trang 82 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ (Ngữ văn 12)

Tuần 7

Tây tiến (Quang Dũng) (trang 90 sgk ngữ văn 12 tập 1)
Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học (trang 93 sgk ngữ văn 12 tập 1)

Tuần 8

Việt Bắc (Tố Hữu) - Phần 1: Tác giả (trang 99 skg ngữ văn 12 tập 1)
Luật thơ (Ngữ văn 12)

Tuần 9

Việt Bắc (Tố Hữu) - Phần 2: Tác phẩm (Trang 114 sgk ngữ văn 12 tập 1)
Phát biểu theo chủ đề (trang 116 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)

Tuần 10

Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm) (trang 122 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Đất nước (Nguyễn Đình Thi) (trang 126 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Luật thơ (Tiếp theo) (trang 127 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)

Tuần 11

Thực hành một số phép tu từ ngữ âm (trang 129 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)
Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học (Ngữ văn 12)

Tuần 12

Dọn về làng (Nông Quốc Chấn) (trang 141 sgk ngữ văn 12 tập 1)
Tiếng hát con tàu (Chế Lan Viên) (trang 146 sgk ngữ văn 12 tập 1)
Đò lèn (Nguyễn Duy) (Trang 149 sgk ngữ văn 12 tập 1)
Thực hành một số phép tu từ cú pháp (trang 150 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1)

Tuần 13

Sóng (Xuân Quỳnh) (trang 156 sgk ngữ văn 12 tập 1)
Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận (Trang 158 - Ngữ văn 12)

Tuần 14

Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo) (trang 166 sgk ngữ văn 12 tập 1)
Bác ơi! (Tố Hữu) (trang 169 sgk ngữ văn 12 tập 1)
Tự do (P.Ê-luy-a) (trang 173 sgk ngữ văn 12 tập 1)
Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận (Trang 174 sgk ngữ văn 12 tập 1)

Tuần 15

Quá trình văn học và phong cách văn học (trang 178 sgk ngữ văn 12 tập 1)

Tuần 16

Người lái đò sông đà (Nguyễn Tuân) (trang 192 sgk ngữ văn 12 tập 1)
Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận (Ngữ văn 12)

Tuần 17

Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Hoàng Phủ Ngọc Tường) (trang 203 sgk ngữ văn 12 tập 1)
Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (Võ Nguyên Giáp) (trang 210 sgk ngữ văn 12 tập 1)
Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 18

Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 1
Kiểm tra tổng hợp học kì 1

Mục lục Soạn văn lớp 12 Tập 2

Tuần 19

Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài) (trang 14 sgk ngữ văn 12 tập 2)
Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học (Ngữ văn 12)

Tuần 20

Nhân vật giao tiếp (trang 20 sgk ngữ văn 12 tập 2)

Tuần 21

Vợ Nhặt (Kim Lân) (trang 33 sgk ngữ văn 12 tập 2)
Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi (Ngữ văn 12)

Tuần 22

Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành) (trang 48 sgk ngữ văn 12 tập 2)
Bắt sấu rừng U Minh Hạ (Sơn Nam) (trang 55 sgk ngữ văn 12 tập 2)

Tuần 23

Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi) (trang 63 sgk ngữ văn 12 tập 2)
Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học (Ngữ Văn 12)

Tuần 24

Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) (trang 78 sgk ngữ văn 12 tập 2)
Thực hành về hàm ý (trang 80 sgk ngữ văn 12 tập 2)

Tuần 25

Mùa lá rụng trong vườn (Ma Văn Kháng) (trang 88 sgk ngữ văn 12 tập 2)
Một người Hà Nội (Nguyễn Khải) (trang 98 sgk ngữ văn 12 tập 2)
Thực hành về hàm ý (tiếp theo) (trang 99 sgk ngữ văn 12 tập 2)

Tuần 26

Thuốc (Lỗ Tấn) (trang 111 sgk ngữ văn 12 tập 2)
Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận (trang 112 sgk ngữ văn 12 tập 2)

Tuần 27

Số phận con người (M. Sô-lô-khốp) (Trang 124 sgk ngữ văn 12 tập 2)

Tuần 28

Ông già và biển cả (Hê-Minh-Uê) (trang 135 sgk ngữ văn 12 tập 2)
Diễn đạt trong văn nghị luận (trang 136 sgk ngữ văn 12 tập 2)

Tuần 29

Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ) (trang 153 sgk ngữ văn 12 tập 2)
Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo) (trang 156 sgk ngữ văn 12 tập 2)

Tuần 30

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu) (trang 162 sgk ngữ văn 12 tập 2)
Phát biểu tự do (Trang 163 sgk ngữ văn 12 tập 2)

Tuần 31

Phong cách ngôn ngữ hành chính (trang 172 sgk ngữ văn 12 tập 2)
Văn bản tổng kết (trang 177 sgk ngữ văn 12 tập 2)

Tuần 32

Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (trang 181 sgk ngữ văn 12 tập 2)
Ôn tập phần làm văn (trang 183 sgk ngữ văn 12 tập 2)

Tuần 33

Giá trị văn học và tiếp nhận văn học (Trang 191 sgk ngữ văn 12 tập 2)
Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ (trang 192 sgk ngữ văn 12 tập 2)

Tuần 34

Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 2 (trang 197 sgk ngữ văn 12 tập 2)
Kiểm tra tổng hợp cuối năm Lớp 12 (trang 203 sgk ngữ văn 12 tập 2)