Trang chủ > Lớp 9 > Giải BT Tin học 9

Giải BT Tin học 9

Giới thiệu về Giải BT Tin học 9

Ảnh Giải BT Tin học 9 Giải BT Tin học 9 gồm 25 bài viết là phương pháp giải bài tập Tin học 9. Các bài tập xoay quanh kiến thức của chương trình Tin học 9 từ chương 1 đến chương 4.
Chương trình Tin học 9:
Chương 1: Mạng máy tính và Internet có 4 bài học và 3 bài thực hành.
Chương 2: Một số vấn đề xã hội của tin học có 3 bài học
Chương 3: Phần mềm trình chiếu có 5 bài học và 5 bài thực hành
Chương 4: Đa phương tiện có 3 bài học và 2 bài thực hành.

Mục lục Giải BT Tin học 9

Chương 1: Mạng máy tính và Internet

Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính - trang 11 sgk Tin học 9
Bài 2: Mạng thông tin toàn cầu Internet - trang 19 sgk Tin học 9
Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet - trang 26 sgk Tin học 9
Bài thực hành 1: Sử dụng trình duyệt để truy cập Web - trang 29 sgk Tin học 9
Bài thực hành 2: Tìm kiếm thông tin trên Internet - trang 32 sgk Tin học 9
Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử - trang 39 sgk Tin học 9
Bài thực hành 3: Sử dụng thư điện tử - trang 41 sgk Tin học 9

Chương 2: Một số vấn đề xã hội của tin học

Bài 5: Bảo vệ thông tin máy tính - trang 50 sgk Tin học 9
Bài thực hành 4: Sao lưu dự phòng và quét virus - trang 52 sgk Tin học 9
Bài 6: Tin học và xã hội - trang 59 sgk Tin học 9

Chương 3: Phần mềm trình chiếu

Bài 7: Phần mềm trình chiếu - trang 66 sgk Tin học 9
Bài 8: Bài trình chiếu - trang 71 sgk Tin học 9
Bài thực hành 5: Bài trình chiếu đầu tiên của em - trang 73 sgk Tin học 9
Bài 9: Định dạng trang chiếu - trang 80 sgk Tin học 9
Bài thực hành 6: Thêm màu sắc và định dạng trang chiếu - trang 83 sgk Tin học 9
Bài 10: Thêm hình ảnh vào trang chiếu - trang 94 sgk Tin học 9
Bài thực hành 7: Trình bày thông tin bằng hình ảnh - trang 96 sgk Tin học 9
Bài 11: Tạo các hiệu ứng động - trang 104 sgk Tin học 9
Bài thực hành 8: Hoàn thành bài trình chiếu với hiệu ứng động - trang 107 sgk Tin học 9
Bài thực hành 9: Thực hành tổng hợp - trang 109 sgk Tin học 9

Chương 4: Đa phương tiện

Bài 12: Thông tin đa phương tiện - trang 121 sgk Tin học 9
Bài 13: Phần mềm ghi âm và xử lí âm thanh Audacity - trang 130 sgk Tin học 9
Bài thực hành 10: Tạo sản phẩm âm thanh bằng Audacity - Tin học 9
Bài 14: Thiết kế phim bằng phần mềm Movie Maker - trang 149 sgk Tin học 9
Bài thực hành 11: Tạo video ngắn bằng Movie Maker - Tin học 9