Trang chủ > Lớp 9 > 1000 câu trắc nghiệm Ngữ văn 9

1000 câu trắc nghiệm Ngữ văn 9

Giới thiệu về 1000 câu trắc nghiệm Ngữ văn 9

Ảnh 1000 câu trắc nghiệm Ngữ văn 9 1000 câu trắc nghiệm Ngữ văn 9 gồm 76 bài viết là các câu trắc nghiệm môn Ngữ văn lớp 9 có chọn lọc.
Nội dung các bài trắc nghiệm:
Phong cách Hồ Chí Minh
Các phương châm hội thoại
Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
Xưng hô trong hội thoại
Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục)
Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
Hoàng Lê nhất thống chí
Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)
Truyện Kiều của Nguyễn Du
Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)
Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều)
Thuật ngữ
Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)
Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều)
Trau dồi vốn từ
Thúy Kiều báo ân báo oán (Trích Truyện Kiều)
Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
...

Mục lục 1000 câu trắc nghiệm Ngữ văn 9

Trắc nghiệm: Phong cách Hồ Chí Minh
Trắc nghiệm: Các phương châm hội thoại
Trắc nghiệm: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
Trắc nghiệm: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
Trắc nghiệm: Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
Trắc nghiệm: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
Trắc nghiệm: Xưng hô trong hội thoại
Trắc nghiệm: Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục)
Trắc nghiệm: Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
Trắc nghiệm: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
Trắc nghiệm: Hoàng Lê nhất thống chí
Trắc nghiệm: Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)
Trắc nghiệm: Truyện Kiều của Nguyễn Du
Trắc nghiệm: Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)
Trắc nghiệm: Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều)
Trắc nghiệm: Thuật ngữ
Trắc nghiệm: Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)
Trắc nghiệm: Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều)
Trắc nghiệm: Trau dồi vốn từ
Trắc nghiệm: Thúy Kiều báo ân báo oán (Trích Truyện Kiều)
Trắc nghiệm: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
Trắc nghiệm: Đồng chí
Trắc nghiệm: Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Trắc nghiệm: Kiểm tra truyện trung đại
Trắc nghiệm: Đoàn thuyền đánh cá
Trắc nghiệm: Bếp lửa
Trắc nghiệm: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Trắc nghiệm: Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp)
Trắc nghiệm: Ánh trăng
Trắc nghiệm: Làng (trích)
Trắc nghiệm: Đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự
Trắc nghiệm: Lặng lẽ Sa Pa
Trắc nghiệm: Ôn tập phần tiếng việt
Trắc nghiệm: Người kể trong văn bản tự sự
Trắc nghiệm: Chiếc lược ngà
Trắc nghiệm: Cố hương
Trắc nghiệm: Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)
Trắc nghiệm: Bàn về đọc sách
Trắc nghiệm: Khởi ngữ
Trắc nghiệm: Phép phân tích và tổng hợp
Trắc nghiệm: Tiếng nói của văn nghệ
Trắc nghiệm: Các thành phần biệt lập
Trắc nghiệm: Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
Trắc nghiệm: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
Trắc nghiệm: Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
Trắc nghiệm: Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
Trắc nghiệm: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten
Trắc nghiệm: Liên kết câu và liên kết đoạn văn
Trắc nghiệm: Con cò
Trắc nghiệm: Mùa xuân nho nhỏ
Trắc nghiệm: Viếng lăng bác
Trắc nghiệm: Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
Trắc nghiệm: Sang thu
Trắc nghiệm: Nói với con
Trắc nghiệm: Nghĩa tường minh và hàm ý
Trắc nghiệm: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
Trắc nghiệm: Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
Trắc nghiệm: Mây và sóng
Trắc nghiệm: Ôn tập về thơ
Trắc nghiệm: Tổng kết phần văn bản nhật dụng
Trắc nghiệm: Bến quê
Trắc nghiệm: Ôn tập tiếng việt lớp 9 học kì II
Trắc nghiệm: Những ngôi sao xa xôi
Trắc nghiệm: Biên bản
Trắc nghiệm: Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang
Trắc nghiệm: Tổng kết về ngữ pháp
Trắc nghiệm: Hợp đồng
Trắc nghiệm: Bố của Xi-Mông
Trắc nghiệm: Ôn tập truyện lớp 9
Trắc nghiệm: Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)
Trắc nghiệm: Con chó Bấc
Trắc nghiệm: Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì II
Trắc nghiệm: Bắc Sơn
Trắc nghiệm: Tổng kết phần tập làm văn
Trắc nghiệm: Tôi và chúng ta
Trắc nghiệm: Tổng kết phần văn học