Trang chủ > Lớp 9 > 1000 câu trắc nghiệm Ngữ văn 9

1000 câu trắc nghiệm Ngữ văn 9

Giới thiệu về 1000 câu trắc nghiệm Ngữ văn 9

Ảnh 1000 câu trắc nghiệm Ngữ văn 9 1000 câu trắc nghiệm Ngữ văn 9 gồm 76 bài viết là các câu trắc nghiệm môn Ngữ văn lớp 9 có chọn lọc.
Nội dung các bài trắc nghiệm:
Phong cách Hồ Chí Minh
Các phương châm hội thoại
Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
Xưng hô trong hội thoại
Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục)
Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
Hoàng Lê nhất thống chí
Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)
Truyện Kiều của Nguyễn Du
Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)
Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều)
Thuật ngữ
Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)
Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều)
Trau dồi vốn từ
Thúy Kiều báo ân báo oán (Trích Truyện Kiều)
Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
...

Mục lục 1000 câu trắc nghiệm Ngữ văn 9

Trắc nghiệm: Phong cách Hồ Chí Minh - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Các phương châm hội thoại - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Xưng hô trong hội thoại - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục) - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Hoàng Lê nhất thống chí - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Truyện Kiều của Nguyễn Du - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều) - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều) - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Thuật ngữ - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều) - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Trau dồi vốn từ - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Thúy Kiều báo ân báo oán (Trích Truyện Kiều) - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Đồng chí - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Kiểm tra truyện trung đại - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Đoàn thuyền đánh cá - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Bếp lửa - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp) - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Ánh trăng - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Làng (trích) - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Lặng lẽ Sa Pa - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Ôn tập phần tiếng việt - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Người kể trong văn bản tự sự - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Chiếc lược ngà - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Cố hương - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu) - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Bàn về đọc sách - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Khởi ngữ - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Phép phân tích và tổng hợp - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Tiếng nói của văn nghệ - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Các thành phần biệt lập - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Các thành phần biệt lập (tiếp theo) - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí -
Trắc nghiệm: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Liên kết câu và liên kết đoạn văn - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Con cò - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Mùa xuân nho nhỏ - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Viếng lăng bác - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) -
Trắc nghiệm: Sang thu - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Nói với con - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Nghĩa tường minh và hàm ý - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Mây và sóng - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Ôn tập về thơ - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Tổng kết phần văn bản nhật dụng - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Bến quê - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Ôn tập tiếng việt lớp 9 học kì II - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Những ngôi sao xa xôi- Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Biên bản- Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Tổng kết về ngữ pháp - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Hợp đồng - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Bố của Xi-Mông - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Ôn tập truyện lớp 9 - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo) - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Con chó Bấc - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì II - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Bắc Sơn - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Tổng kết phần tập làm văn - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Tôi và chúng ta - Ngữ văn 9
Trắc nghiệm: Tổng kết phần văn học - Ngữ văn 9