Trang chủ > Lớp 12 > Tác giả - Tác phẩm Ngữ văn 12

Tác giả - Tác phẩm Ngữ văn 12

Giới thiệu về Tác giả - Tác phẩm Ngữ văn 12

Ảnh Tác giả - Tác phẩm Ngữ văn 12 Tác giả - Tác phẩm Ngữ văn 12 gồm 26 bài viết gồm các bài viết ôn tập kiến thức về tác giả và các tác phẩm văn học.
Bài vết gồm:
- Tổng quan về: Tác giả Hồ Chí Minh
- Tổng quan về tác phẩm: Nguyễn Đình Chiểu - ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc
- Tổng quan tác phẩm: Đàn ghi-ta của lor-ca
- Tổng quan về tác phẩm: Người lái đò sông Đà
- Tổng quan về tác phẩm: Rừng Xà Nu - Nguyễn Trung Thành
- Tổng quan tác phẩm: Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu
- ổng quan tác phẩm: Hồn Trương Ba, da hàng thịt
...

Mục lục Tác giả - Tác phẩm Ngữ văn 12

Tổng quan về: Tác giả Hồ Chí Minh
Tổng quan tác phẩm: Tuyên ngôn độc lập
Tổng quan về tác phẩm: Nguyễn Đình Chiểu - ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc
Tổng quan tác phẩm: Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống aid,1-12-2003
Tổng quan về tác phẩm: Tây tiến (Quang Dũng)
Tổng quan về tác giả Tố Hữu
Tổng quan về tác phẩm Việt Bắc
Dàn ý về tác phẩm: Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm
Bài thơ: Đất nước - Nguyễn Đình Thi
Bài thơ: Dọn về làng - Nông Quốc Chấn
Bài thơ: Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên
Bài thơ: Đò lèn - Nguyễn Duy
Tổng quan bài: Sóng - Xuân Quỳnh
Tổng quan tác phẩm: Đàn ghi-ta của lor-ca
Bài thơ: Bác ơi - Tố Hữu
Bài thơ: Tự do (P.Ê-luy-a)
Tổng quan về tác phẩm: Người lái đò sông Đà
Tổng quan tác phẩm: Ai đã đặt tên cho dòng sông
Tổng quan về tác phẩm: Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài
Tổng quan tác phẩm: Vợ Nhặt - Kim Lân
Tổng quan về tác phẩm: Rừng Xà Nu - Nguyễn Trung Thành
Tổng quan tác phẩm: Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi
Tổng quan tác phẩm: Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu
Tổng quan về tác phẩm: Thuốc - Lỗ Tấn
Tổng quan về tác phẩm: Số phận con người (Sô-lô-khốp)
Tổng quan về tác phẩm: Ông già và biển cả (Hê-minh-uê)
Tổng quan tác phẩm: Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)
Tổng quan về tác phẩm: Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu)