Trang chủ > Lớp 10 > Đề kiểm tra Địa Lí 10

Đề kiểm tra Địa Lí 10

Giới thiệu về Đề kiểm tra Địa Lí 10

Ảnh Đề kiểm tra Địa Lí 10 Đề kiểm tra Địa Lí 10 gồm 68 đề kiểm tra Địa Lí có chọn lọc và gần sát với đề chính thức. Loạt bài này là các đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, học kì 1, học kì 2.

Mục lục bài học Địa Lí 10:
Chương 1: Bản đồ
- Bài 1: Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản
- Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
- Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống
- Bài 4: Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
Chương 2: Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của Trái Đất
- Bài 5: Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất
- Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất
Chương 3: Cấu trúc của Trái Đất. Các quyển của lớp vỏ địa lí
- Bài 7: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng
- Bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
- Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
- Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp)
- Bài 10: Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ
- Bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất
- Bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính
- Bài 13: Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa
- Bài 14: Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
- Bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất
- Bài 16: Sông. Thủy triều. Dòng biển
- Bài 17: Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
- Bài 18: Sinh quyên. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật
- Bài 19: Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất
...

Mục lục Đề kiểm tra Địa Lí 10

Top 68 Đề kiểm tra Địa Lí 10 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 4)
Đề kiểm tra 45 phút Địa Lí 10 Học kì 1 (Đề 1)
Đề kiểm tra 45 phút Địa Lí 10 Học kì 1 (Đề 2)
Đề kiểm tra 45 phút Địa Lí 10 Học kì 1 (Đề 3)
Đề kiểm tra 45 phút Địa Lí 10 Học kì 1 (Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 1 (Lần 2 - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 1 (Lần 2 - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 1 (Lần 2 - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 1 (Lần 2 - Đề 4)
Đề kiểm tra Học kì 1 Địa Lí 10 (Đề 1)
Đề kiểm tra Học kì 1 Địa Lí 10 (Đề 2)
Đề kiểm tra Học kì 1 Địa Lí 10 (Đề 3)
Đề kiểm tra Học kì 1 Địa Lí 10 (Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 4)
Đề kiểm tra 45 phút Địa Lí 10 Học kì 2 (Đề 1)
Đề kiểm tra 45 phút Địa Lí 10 Học kì 2 (Đề 2)
Đề kiểm tra 45 phút Địa Lí 10 Học kì 2 (Đề 3)
Đề kiểm tra 45 phút Địa Lí 10 Học kì 2 (Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 4)
Đề kiểm tra Học kì 2 Địa Lí 10 (Đề 1)
Đề kiểm tra Học kì 2 Địa Lí 10 (Đề 2)
Đề kiểm tra Học kì 2 Địa Lí 10 (Đề 3)
Đề kiểm tra Học kì 2 Địa Lí 10 (Đề 4)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 1 (Đề 1)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 1 (Đề 2)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 1 (Đề 3)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 1 (Đề 4)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 2 (Đề 1)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 2 (Đề 2)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 2 (Đề 3)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 2 (Đề 4)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 3 (Đề 1)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 3 (Đề 2)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 3 (Đề 3)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 3 (Đề 4)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 4 (Đề 1)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 4 (Đề 2)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 5 (Đề 1)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 5 (Đề 2)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 5 (Đề 3)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 5 (Đề 4)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 6 (Đề 1)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 6 (Đề 2)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 7 (Đề 1)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 7 (Đề 2)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 7 (Đề 3)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 7 (Đề 4)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 8 (Đề 1)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 8 (Đề 2)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 8 (Đề 3)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 8 (Đề 4)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 9 (Đề 1)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 9 (Đề 2)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 9 (Đề 3)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 9 (Đề 4)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 10 (Đề 1)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 10 (Đề 2)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 10 (Đề 3)
Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 10 (Đề 4)