Trang chủ > Lớp 8 > Giải SBT Hóa 8

Giải SBT Hóa 8

Giới thiệu về Giải SBT Hóa 8

Ảnh Giải SBT Hóa 8 Giải SBT Hóa 8 gồm tất cả 6 chương với tổng số 36 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Chương 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử gồm 8 bài viết
Chương 2: Phản ứng hóa học gồm 5 bài viết
Chương 3: Mol và tính toán hóa học gồm 6 bài viết
Chương 4: Oxi - Không khí gồm 6 bài viết
Chương 5: Hiđro - Nước gồm 6 bài viết
Chương 6: Dung dịch gồm 5 bài viết.
Giải SBT Hóa 8 giúp cho các em học sinh hoàn thành tốt bài tập trong sách BT Hóa lớp 8, từ đó thêm yêu thích môn học này hơn và đạt được kết quả cao trong học tập!

Mục lục Giải SBT Hóa 8

Chương 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử

Bài 2: Chất
Bài 4: Nguyên tử
Bài 5: Nguyên tố hóa học
Bài 6: Đơn chất và hợp chất - Phân tử
Bài 8: Luyện tập
Bài 9: Công thức hóa học
Bài 10: Hóa trị
Bài 11: Luyện tập Chương 1

Chương 2: Phản ứng hóa học

Bài 12: Sự biến đổi chất
Bài 13: Phản ứng hóa học
Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng
Bài 16: Phương trình hóa học
Bài 17: Luyện tập Chương 2

Chương 3: Mol và tính toán hóa học

Bài 18: Mol
Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất
Bài 20: Tỉ khối của chất khí
Bài 21: Tính theo công thức hóa học
Bài 22: Tính theo phương trình hóa học
Bài 23: Luyện tập Chương 3

Chương 4: Oxi - Không khí

Bài 24: Tính chất của oxi
Bài 25: Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi
Bài 26: Oxit
Bài 27: Điều chế khí oxi - Phản ứng phân hủy
Bài 28: Không khí - sự cháy
Bài 29: Luyện tập Chương 4

Chương 5: Hiđro - Nước

Bài 31: Tính chất - Ứng dụng của hiđro
Bài 32: Phản ứng oxi hóa - khử
Bài 33: Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế
Bài 36: Nước
Bài 37: Axit - Bazơ - Muối
Bài 38: Luyện tập Chương 5

Chương 6: Dung dịch

Bài 40: Dung dịch
Bài 41: Độ tan của một chất trong nước
Bài 42: Nồng độ dung dịch
Bài 43: Pha chế dung dịch
Bài 44: Luyện tập Chương 6