Trang chủ > Lớp 8 > Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất) > Bài 53: Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)

Bài 53: Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)

Bài 53: Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 53 trang 184: Hãy gọi tên các loại cầu chì trong hình 53.2

Bài giải:

Tên các loại cầu chì trong hình như sau:

- Cầu chì hộp: a.

- Cầu chì ống: b, d, e.

- Cầu chì nút: c.

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 53 trang 185: Em hãy giải thích vì sao khi dây chì bị “nổ”, ta không được phép thay một dây chảy mới bằng dây đồng có cùng đường kính.

Bài giải:

Khi dây chì bị “nổ”, ta không thay dây chì bằng dây đồng dù có cùng đường kính vì, chì có độ chảy thấp hơn là đồng. Nếu dùng dây đồng, thì công dụng của cầu chì không còn tác động, vì đồng có độ chảy rất cao, mạch điện nhà sẽ bị quá tải, gây nguy hiểm hỏa hoạn, cháy nhà.

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 53 trang 185: Em hãy cho biết aptomat có nhiệm vụ gì ở mạng điện trong nhà?

Bài giải:

Aptomat có nhiệm vụ tự động cắt mạch điện trong nhà khi bị ngắn mạch hoặc quá tải.

Bài 1 trang 187 Công nghệ 8: Em hãy kể những loại thiết bị điện có trong mạng điện ở nhà em.

Bài giải:

Những loại thiết bị diện có trong mạng điện ở nhà em như:

- Ổ cắm điện.

- Aptomat.

- Phích cắm điện.

Bài 2: Nêu ưu điểm của Aptomat so với cầu chì.

Bài giải:

Ưu điểm của Aptomat so với cầu chì:

+ Aptomat là thiết bị kết hợp chức năng của cả cầu chì lẫn cầu dao, nó kế thừa những ưu điểm của cả hai thiết bị.

+ Hiện nay đa số tất cả hộ gia đình đều dùng aptomat.

Bài 3: Trên các vỏ thiết bị điện thường ghi những số liệu kĩ thuật gì? Em hãy giải thích ý nghĩa các số liệu đó và đưa ra một vài ví dụ.

Bài giải:

- Trên thiết bị điện thường ghi điện áp và dòng điện định mức.

- Ví dụ trên cầu chì có ghi 220V-5A thì điện áp định mức là 220V, dòng điện định mức sẽ là 5A.