Trang chủ > Lớp 11 > Soạn Văn 11 (hay nhất)

Soạn Văn 11 (hay nhất)

Giới thiệu về Soạn Văn 11 (hay nhất)

Ảnh Soạn Văn 11 (hay nhất) Soạn Văn 11 (hay nhất) gồm 93 bài viết là các bài soạn văn bám sát theo các bài học theo từng tuần của chương trình Ngữ văn 11.

Tuần 1

- Vào phủ Chúa Trịnh

- Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

- Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Tuần 2

- Tự tình - Hồ Xuân Hương

- Câu cá mùa thu (Thu điếu)

- Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

- Thao tác lập luận phân tích

Tuần 3

- Thương vợ (Trần Tế Xương)

- Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến)

- Vịnh khoa thi Hương (Trần Tế Xương)

- Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

Tuần 4

- Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ)

- Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát)

- Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Tuần 5

- Lẽ ghét thương (Nguyễn Đình Chiểu)

- Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu)

- Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Chu Mạnh Trinh)

- Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học

Tuần 6

- Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 1: Tác giả Nguyễn Đình Chiểu

- Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 2: Tác phẩm

- Thực hành về thành ngữ, điển cố

Tuần 7

- Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm)

- Xin lập khoa luật (Nguyễn Trường Tộ)

- Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Tuần 8

- Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

- Thao tác lập luận so sánh

Tuần 9

- Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945

- Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Tuần 10

- Hai đứa trẻ (Thạch Lam)

- Ngữ cảnh

...

Mục lục Soạn Văn 11 (hay nhất)

Soạn văn lớp 11 Tập 1

Tuần 1

Soạn văn lớp 11: Vào phủ Chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự)
Soạn văn lớp 11: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
Soạn văn lớp 11: Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Tuần 2

Soạn văn lớp 11: Tự tình - Hồ Xuân Hương
Soạn văn lớp 11: Câu cá mùa thu (Thu điếu)
Soạn văn lớp 11: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
Soạn văn lớp 11: Thao tác lập luận phân tích

Tuần 3

Soạn văn lớp 11: Thương vợ - Trần Tế Xương
Soạn văn lớp 11: Khóc Dương Khuê - Nguyễn Khuyến
Soạn văn lớp 11: Vịnh khoa thi Hương - Trần Tế Xương
Soạn văn lớp 11: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

Tuần 4

Soạn văn lớp 11: Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ)
Soạn văn lớp 11: Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát)
Soạn văn lớp 11: Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Tuần 5

Soạn văn lớp 11: Lẽ ghét thương - Nguyễn Đình Chiểu
Soạn văn lớp 11: Chạy giặc - Nguyễn Đình Chiểu
Soạn văn lớp 11: Bài ca phong cảnh Hương Sơn - Chu Mạnh Trinh
Soạn văn lớp 11: Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học

Tuần 6

Soạn văn lớp 11: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 1: Tác giả Nguyễn Đình Chiểu
Soạn văn lớp 11: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 2: Tác phẩm
Soạn văn lớp 11: Thực hành về thành ngữ, điển cố

Tuần 7

Soạn văn lớp 11: Chiếu cầu hiền - Ngô Thì Nhậm
Soạn văn lớp 11: Xin lập khoa luật - Nguyễn Trường Tộ
Soạn văn lớp 11: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Tuần 8

Soạn văn lớp 11: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam
Soạn văn lớp 11: Thao tác lập luận so sánh

Tuần 9

Soạn văn lớp 11: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945
Soạn văn lớp 11: Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Tuần 10

Soạn văn lớp 11: Hai đứa trẻ (Thạch Lam)
Soạn văn lớp 11: Ngữ cảnh

Tuần 11

Soạn văn lớp 11: Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)
Soạn văn lớp 11: Luyện tập thao tác lập luận so sánh
Soạn văn lớp 11: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh

Tuần 12

Soạn văn lớp 11: Hạnh phúc của một tang gia - Vũ Trọng Phụng
Soạn văn lớp 11: Phong cách ngôn ngữ báo chí

Tuần 13

Soạn văn lớp 11: Một số thể loại văn học: thơ, truyện
Soạn văn lớp 11: Chí Phèo - Phần 1: Tác giả Nam Cao
Soạn văn lớp 11: Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

Tuần 14

Chí Phèo - Phần 2: Tác phẩm
Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu
Bản tin

Tuần 15

Cha con nghĩa nặng (Hồ Biểu Chánh)
Vi hành (Nguyễn Ái Quốc)
Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan)
Luyện tập viết bản tin
Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Tuần 16

Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Nguyễn Huy Tưởng)
Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Tuần 17

Tình yêu và thù hận (Uy-li-am Sếch-xpia)
Ôn tập phần Văn học

Tuần 18

Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1
Trả bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Soạn văn lớp 11 Tập 2

Tuần 19

Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu)
Nghĩa của câu
Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Tuần 20

Hầu trời (Tản Đà)
Nghĩa của câu (tiếp theo)

Tuần 21

Vội vàng (Xuân Diệu)
Thao tác lập luận bác bỏ

Tuần 22

Tràng Giang (Huy Cận)
Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ
Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội

Tuần 23

Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mạc Tử)
Chiều tối (Hồ Chí Minh)

Tuần 24

Từ ấy (Tố Hữu)
Lai tân (Hồ Chí Minh)
Nhớ đồng (Tố Hữu)
Tương tư (Nguyễn Bính)
Chiều xuân (Anh Thơ)
Tiểu sử tóm tắt

Tuần 25

Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Tuần 26

Tôi yêu em (Pu-Skin)
Bài thơ số 28 (Ta-go)
Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Tuần 27

Người trong bao (Sê-khốp)
Thao tác lập luận bình luận

Tuần 28

Người cầm quyền khôi phục uy quyền (V.Huy-Gô)
Luyện tập thao tác lập luận bình luận

Tuần 29

Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh)
Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh)

Tuần 30

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ph.Ăng-ghen)
Phong cách ngôn ngữ chính luận

Tuần 31

Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh)
Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Tuần 32

Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận
Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 33

Ôn tập phần văn học (Kì 2)
Tóm tắt văn bản nghị luận

Tuần 34

Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2
Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận
Ôn tập phần làm văn lớp 11 học kì 2
Kiểm tra tổng hợp cuối năm