Trang chủ > Lớp 7 > Giải SBT Công nghệ 7

Giải SBT Công nghệ 7

Giới thiệu về Giải SBT Công nghệ 7

Ảnh Giải SBT Công nghệ 7 Giải SBT Công nghệ 7 gồm có 4 phần với tất cả 56 bài viết.
Phần 1: Trồng trọt gồm có 2 chương với tất cả 21 bài viết
Phần 2: Lâm nghiệp gồm 2 chương với 8 bài viết
Phần 3: Chăn nuôi gồm 2 chương với 19 bài viết
Phần 4: Thủy sản gồm 2 chương với 8 bài viết.
Giải SBT Công nghệ 7 giúp cho các em học sinh lớp 7 hoàn thành tốt bài tập trong sách bài tập Công nghệ 7, từ đó nắm chắc kiến thức và luôn đạt kết quả cao.

Mục lục Giải SBT Công nghệ 7

Phần 1: Trồng trọt

Chương 1: Đại cương về kĩ thuật trồng trọt

Bài 1: Vai trò, nhiện vụ của trồng trọt - trang 5 SBT Công nghệ 7
Bài 2: Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng - trang 7 SBT Công nghệ 7
Bài 3: Một số tính chất của đất trồng - trang 9 SBT Công nghệ 7
Bài 4: Thực Hành - Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản
Bài 5: Thực Hành - Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu
Bài 6: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất - trang 12 SBT Công nghệ 7
Bài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt - trang 13 SBT Công nghệ 7
Bài 8: Thực Hành : Nhận biết một số loại phân bón hoá học thông thường - trang 14 SBT Công nghệ 7
Bài 9: Cách sử dụng vào bảo quản các loại phân bón thông thường - trang 16 SBT Công nghệ 7
Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng - trang 17 SBT Công nghệ 7
Bài 11: Sản xuất vào bảo quản giống cây trồng - trang 18 SBT Công nghệ 7
Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng - trang 20 SBT Công nghệ 7
Bài 13: Phòng trừ sâu, bệnh hại - trang 21 SBT Công nghệ 7
Bài 14: Thực Hành - Nhận biết một số loại thuốc và nhận biết hiệu quả của thuốc trừ sâu,bệnh hại

Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt

Bài 15: Làm đất và bón phân lót - trang 24 SBT Công nghệ 7
Bài 16: Gieo trồng cây nông nghiệp - trang 25 SBT Công nghệ 7
Bài 17: Thực Hành : Xử lí hạt giống bằng nước ấm - trang 26 SBT Công nghệ 7
Bài 18: Thực Hành - Xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống:
Bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng - trang 27 SBT Công nghệ 7
Bài 20: Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản - trang 28 SBT Công nghệ 7
Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ - trang 29 SBT Công nghệ 7

Phần 2: Lâm nghiệp

Chương 1: Kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc cây rừng

Bài 22: Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng - trang 31 SBT Công nghệ 7
Bài 23: Làm đất gieo ươm cây rừng - trang 33 SBT Công nghệ 7
Bài 24: Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng - trang 35 SBT Công nghệ 7
Bài 25: Thực Hành : Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất - trang 36 SBT Công nghệ 7
Bài 26: Trồng cây rừng - trang 38 SBT Công nghệ 7
Bài 27: Chăm sóc rừng sau khi trồng - trang 39 SBT Công nghệ 7

Chương 2: Khai thác và bảo vệ rừng

Bài 28: Khai thác rừng - trang 41 SBT Công nghệ 7
Bài 29: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng - trang 42 SBT Công nghệ 7

Phần 3: Chăn nuôi

Chương 1: Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi

Bài 30: Vài trò và nhiệm vụ phát triên chăn nuôi - trang 44 SBT Công nghệ 7
Bài 31: Giống vật nuôi - trang 45 SBT Công nghệ 7
Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi - trang 46 SBT Công nghệ 7
Bài 33: Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi - trang 47 SBT Công nghệ 7
Bài 34: Nhân giống vật nuôi - trang 48 SBT Công nghệ 7
Bài 35: Thực Hành - Nhận biết và chọn một số giống gà quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều
Bài 36: Thực Hành - Nhận biết một số giống lợn ( heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều ?
Bài 37: Thức ăn vật nuôi - trang 50 SBT Công nghệ 7
Bài 38: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi - trang 51 SBT Công nghệ 7
Bài 39: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi - trang 52 SBT Công nghệ 7
Bài 40: Sản xuất thức ăn vật nuôi - trang 53 SBT Công nghệ 7
Bài 41: Thực Hành - Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt
Bài 42: Thực hành - Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men
Bài 43: Thực Hành - Đánh giá chất lượng thức ăn vật nuôi chế biến bằng phương pháp vi sinh vật.

Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

Bài 44: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi - trang 57 SBT Công nghệ 7
Bài 45: Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi - trang 58 SBT Công nghệ 7
Bài 46: Phòng, trị bệnh cho vật nuôi - trang 59 SBT Công nghệ 7
Bài 47: Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi - trang 60 SBT Công nghệ 7
Bài 48: Thực Hành - Nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm và phương pháp sử dụng vắc xin Niu Cat Xơn phòng bệnh cho gà

Phần 4: Thủy sản

Chương 1: Đại cương về kĩ thuật nuôi thủy sản

Bài 49: Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản - trang 62 SBT Công nghệ 7
Bài 50: Môi trường nuôi thuỷ sản - SBT Công nghệ 7
Bài 51: Thực Hành - Xác định nhiệt độ ,độ trong và độ pH của nước nuôi thuỷ sản
Bài 52: Thức ăn của động vật thuỷ sản ( tôm, cá ) - trang 66 SBT Công nghệ 7
Bài 53: Thực Hành - Quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm ,cá )

Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong nuôi thủy sản

Bài 54: Chăm sóc, quản lý và phòng, trị bệnh cho động vật thuỷ sản ( tôm, cá) - trang 68 SBT Công nghệ 7
Bài 55: Thu hoạch ,bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản - SBT Công nghệ 7
Bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản - SBT Công nghệ 7