Trang chủ > Lớp 4 > Giải BT Tin học lớp 4

Giải BT Tin học lớp 4

Giới thiệu về Giải BT Tin học lớp 4

Ảnh Giải BT Tin học lớp 4 Giải BT Tin học lớp 4 gồm có 7 phần:
Phần 1: Khám phá máy tính với 3 bài viết. Nội dung cụ thể: Bài 1- Những gì em đã biết; Bài 2- Các thao tác với thư mục;...
Phần 2: Em tập vẽ gồm 6 bài viết. Nội dung: Bài 1- Những gì em đã biết; Bài 2- Xoay hình, viết chữ lên hình vẽ;...
Phần 3: Em tập gõ 10 ngón gồm 4 bài viết. Nội dung: Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón? ; Bài 2: Gõ từ đơn giản;...
Phần 4: Học và chơi cùng máy tính gồm 3 bài viết. Nội dung: Bài 1- Học toán với phần mềm Cùng học toán 4;...
Phần 5: Em tập soạn thảo gồm 7 bài. Nội dung: Bài 1- Những gì em đã biết;...
Phần 6: Thế giới logo của em gồm 4 bài. Nội dung: Bài 1- Bước đầu làm quen với Logo;...
Phần 7: Em học nhạc gồm 4 bài. Nội dung: Bài 1- Làm quen với Encore;...
Như vậy, tổng hợp Giải BT Tin học lớp 4 có 7 phần với 31 bài viết giúp học sinh củng cố vững chắc kiến thức và kĩ năng về tin học đã được học, có ý thức, khả năng vận dụng điều đã học vào thực tiễn cuộc sống.

Mục lục Giải BT Tin học lớp 4

1. Khám phá máy tính

Bài 1: Những gì em đã biết (trang 3 sgk Tin học 4)
Bài 2: Khám phá máy tính (trang 6 sgk Tin học 4)
Bài 3: Chương trình máy tính được lưu ở đâu? (trang 11 sgk Tin học 4)

2. Em tập vẽ

Bài 1: Những gì em đã biết (trang 13 sgk Tin học 4)
Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông ( trang 18 SGK Tin học 4)
Bài 3: Sao chép hình (trang 23 SGK Tin học 4)
Bài 4: Vẽ hình e-lip, hình tròn ( trang 29 SGK Tin học 4)
Bài 5: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì (trang 33 sgk Tin học 4)
Bài 6: Thực hành tổng hợp (trang 35 SGK Tin học 4)

3. Em tập gõ 10 ngón

Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón?
Bài 2: Gõ từ đơn giản (trang 45 sgk Tin học 4)
Bài 3: Sử dụng phím Shift
Bài 4: Ôn luyện gõ (trang 49 SGK Tin học 4)

4. Học và chơi cùng máy tính

Bài 1: Học toán với phần mềm Cùng học toán 4 ( trang 58 SGK Tin học 4)
Bài 2: Khám phá rừng nhiệt đới (trang 64 SGK Tin học 4)
Bài 3: Tập thể thao với trò chơi Golf (trang 70 sgk Tin học 4)

5. Em tập soạn thảo

Bài 1: Những gì em đã biết (trang 71 sgk Tin học 4)
Bài 2: Căn, lề (trang 76 SGK Tin học 4)
Bài 3: Cỡ chữ và phông chữ (trang 80 SGK Tin học 4)
Bài 4: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ (trang 86 SGK Tin học 4)
Bài 5: Sao chép văn bản (trang trang 89 SGK Tin học 4)
Bài 6: Trình bày chữ đậm, nghiêng (trang 94 SGK Tin học 4)
Bài 7: Thực hành tổng hợp (trang 95 SGK Tin học 4)

6. Thế giới logo của em

Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo (trang 100 SGK Tin học 4)
Bài 2: Thêm một số lệnh của Logo (trang 104 SGK Tin học 4)
Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp (trang 108 SGK Tin học 4)
Bài 4: Ôn tập ( trang 111 SGK Tin học 4)

7. Em học nhạc

Bài 1: Làm quen với Encore (trang 116 SGK Tin học 4)
Bài 2: Em học nhạc với Encore (trang 119 SGK Tin học 4)
Bài 3: Em học nhạc với Encore (tiếp) (trang 123 SGK Tin học 4)
Bài 4: Sinh hoạt tập thể với Encore (trang 125 SGK Tin học 4)