Trang chủ > Lớp 7 > Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 7

Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 7

Giới thiệu về Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 7

Ảnh Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 7 Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 7 gồm tất cả 38 bài viết. Nội dung chính của bài như sau:
Từ ghép
Liên kết trong văn bản
Bố cục trong văn bản
.....
Dấu gạch ngang
Văn bản báo cáo
Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 7 giúp các em học sinh tổng hợp kiến thức, hoàn thành tốt các bài tập tiếng việt cũng như biết cách viết một bài văn đủ ý, diễn đạt trôi chảy.

Mục lục Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 7

Ngữ Văn lớp 7 | Lý thuyết, Bài tập vận dụng Tiếng Việt - Tập làm văn lớp 7

Từ ghép
Liên kết trong văn bản
Bố cục trong văn bản
Mạch lạc trong văn bản
Từ láy
Quá trình tạo lập văn bản
Đại từ
Từ hán việt
Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
Đặc điểm của văn bản biểu cảm
Quan hệ từ
Từ đồng nghĩa
Cách lập ý của bài văn biểu cảm
Từ trái nghĩa
Từ đồng âm
Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm
Thành ngữ
Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học
Điệp ngữ
Chơi chữ
Chuẩn mực sử dụng từ
Tìm hiểu chung về văn nghị luận
Rút gọn câu
Đặc điểm của văn bản nghị luận
Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận
Câu đặc biệt
Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận
Thêm trạng ngữ cho câu
Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh
Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích
Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu
Liệt kê
Tìm hiểu chung về văn bản hành chính
Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy
Văn bản đề nghị
Dấu gạch ngang
Văn bản báo cáo