Trang chủ > Lớp 12 > Giáo án Ngữ văn 12 chuẩn

Giáo án Ngữ văn 12 chuẩn

Giới thiệu về Giáo án Ngữ văn 12 chuẩn

Ảnh Giáo án Ngữ văn 12 chuẩn Giáo án Ngữ văn 12 chuẩn gồm 81 bài viết là giáo án Văn 12 học kì I và II.
Một số bài giáo án Ngữ văn lớp 12:
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX
Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí
Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) - Phần 1: Tác giả
Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội
Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) - Phần 2: Tác phẩm
Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)
Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc
Mấy ý nghĩ về thơ (Nguyễn Đình Thi)
Đô-xtôi-ép-xki (X. Xvai-Gơ)
Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Mục lục Giáo án Ngữ văn 12 chuẩn

Giáo án Văn 12 Học kì 1

Giáo án Văn 12 Tuần 1

Giáo án Ngữ văn 12: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX (Tiết 1)
Giáo án: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX (Tiết 2)
Giáo án: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Giáo án Văn 12 Tuần 2

Giáo án Ngữ văn 12: Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) - Phần 1: Tác giả
Giáo án Ngữ văn 12: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
Giáo án Ngữ văn 12: Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Giáo án Văn 12 Tuần 3

Giáo án ngữ văn 12: Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) - Phần 2: Tác phẩm - Tiết 1
Giáo án Ngữ văn 12: Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) - Phần 2: Tác phẩm - Tiết 2
Giáo án Ngữ văn 12: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Giáo án Văn 12 Tuần 4

Giáo án Ngữ văn 12: Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc
Giáo án Ngữ văn 12: Mấy ý nghĩ về thơ (Nguyễn Đình Thi) & Đô-xtôi-ép-xki (X.Xvai-Gơ)
Giáo án Ngữ văn 12: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Giáo án Văn 12 Tuần 5

Giáo án Ngữ văn 12: Phong cách ngôn ngữ khoa học
Giáo án Ngữ văn 12: Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội (Làm ở nhà)

Giáo án Văn 12 Tuần 6

Giáo án Ngữ văn 12:Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003
Giáo án Ngữ văn 12: Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Giáo án Văn 12 Tuần 7

Giáo án Ngữ văn 12: Tây tiến (Quang Dũng)
Giáo án Ngữ văn 12: Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Giáo án Văn 12 Tuần 8

Giáo án Ngữ văn 12: Việt Bắc (Tố Hữu) - Phần 1: Tác giả
Giáo án Ngữ văn 12: Luật thơ
Giáo án Ngữ văn 12: Trả bài làm văn số 2

Giáo án Văn 12 Tuần 9

Giáo án Ngữ văn 12: Việt Bắc (Tố Hữu) - Phần 2: Tác phẩm
Giáo án Ngữ văn 12: Phát biểu theo chủ đề

Giáo án Văn 12 Tuần 10

Giáo án Ngữ văn 12: Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)
Giáo án Ngữ văn 12: Đất nước (Nguyễn Đình Thi)
Giáo án Ngữ văn 12: Luật thơ (Tiếp theo)

Giáo án Văn 12 Tuần 11

Giáo án Ngữ văn 12: Thực hành một số phép tu từ ngữ âm
Giáo án: Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Giáo án Văn 12 Tuần 12

Giáo án Ngữ văn 12: Dọn về làng (Nông Quốc Chấn)
Giáo án Ngữ văn 12: Tiếng hát con tàu (Chế Lan Viên)
Giáo án Ngữ văn 12: Đò lèn (Nguyễn Duy)
Giáo án Ngữ văn 12: Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Giáo án Văn 12 Tuần 13

Giáo án Ngữ văn 12: Sóng (Xuân Quỳnh)
Giáo án Ngữ văn 12: Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Giáo án Văn 12 Tuần 14

Giáo án Ngữ văn 12: Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo)
Giáo án Ngữ văn 12: Bác ơi! (Tố Hữu)
Giáo án Ngữ văn 12:Tự do (P.Ê-luy-a)
Giáo án Ngữ văn 12: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Giáo án Văn 12 Tuần 15

Giáo án Ngữ văn 12: Quá trình văn học và phong cách văn học
Giáo án Ngữ văn 12: Trả bài làm văn số 3

Giáo án Văn 12 Tuần 16

Giáo án Ngữ văn 12: Người lái đò sông đà (Nguyễn Tuân)
Giáo án Ngữ văn 12: Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Giáo án Văn 12 Tuần 17

Giáo án Ngữ văn 12: Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Hoàng Phủ Ngọc Tường)
Giáo án Ngữ văn 12: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (Võ Nguyên Giáp)

Giáo án Văn 12 Tuần 18

Giáo án Ngữ văn 12: Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 1
Giáo án Ngữ văn 12: Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Giáo án Văn 12 Học kì 2

Giáo án Văn 12 Tuần 19

Giáo án Ngữ văn 12: Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)
Giáo án Ngữ văn 12: Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Giáo án Văn 12 Tuần 20

Giáo án Ngữ văn 12: Nhân vật giao tiếp

Giáo án Văn 12 Tuần 21

Giáo án Ngữ văn 12: Vợ Nhặt (Kim Lân)
Giáo án Ngữ văn 12: Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Giáo án Văn 12 Tuần 22

Giáo án Ngữ văn 12: Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)
Giáo án Ngữ văn 12: Bắt sấu rừng U Minh Hạ (Sơn Nam)

Giáo án Văn 12 Tuần 23

Giáo án Ngữ Văn 12: Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)
Giáo án Ngữ văn 12: Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học

Giáo án Văn 12 Tuần 24

Giáo án Ngữ văn 12: Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)
Giáo án Ngữ văn 12: Thực hành về hàm ý

Giáo án Văn 12 Tuần 25

Giáo án Ngữ văn 12:Mùa lá rụng trong vườn (Ma Văn Kháng)
Giáo án Ngữ văn 12: Một người Hà Nội (Nguyễn Khải)
Giáo án Ngữ văn 12: Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

Giáo án Văn 12 Tuần 26

Giáo án Ngữ văn 12: Thuốc (Lỗ Tấn)
Giáo án Ngữ văn 12: Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận

Giáo án Văn 12 Tuần 27

Giáo án Ngữ văn 12: Số phận con người (M. Sô-lô-khốp)
Giáo án Ngữ văn 12: Trả bài làm văn số 6

Giáo án Văn 12 Tuần 28

Giáo án Ngữ văn 12: Ông già và biển cả (Hê-Minh-Uê)
Giáo án Ngữ văn 12: Diễn đạt trong văn nghị luận

Giáo án Văn 12 Tuần 29

Giáo án Ngữ văn 12: Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)
Giáo án Ngữ văn 12: Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Giáo án Văn 12 Tuần 30

Giáo án Ngữ văn 12: Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu)
Giáo án Ngữ văn 12: Phát biểu tự do

Giáo án Văn 12 Tuần 31

Giáo án Ngữ văn 12: Phong cách ngôn ngữ hành chính
Giáo án Ngữ văn 12: Văn bản tổng kết

Giáo án Văn 12 Tuần 32

Giáo án Ngữ văn 12: Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
Giáo án Ngữ văn 12: Ôn tập phần làm văn

Giáo án Văn 12 Tuần 33

Giáo án Ngữ văn 12: Giá trị văn học và tiếp nhận văn học
Giáo án Ngữ văn 12: Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Giáo án Văn 12 Tuần 34

Giáo án Ngữ văn 12: Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 2 (Tiết 1)
Giáo án Ngữ văn 12: Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 2 (Tiết 2)
Giáo án Ngữ văn 12: Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 2 (Tiết 3)
Giáo án Ngữ văn 12: Kiểm tra tổng hợp cuối năm Lớp 12
Giáo án: Trả bài kiểm tra học kỳ II