Trang chủ > Lớp 8 > Giải BT Tin học 8

Giải BT Tin học 8

Giới thiệu về Giải BT Tin học 8

Ảnh Giải BT Tin học 8 Giải BT Tin học 8 gồm có 2 chương với tổng số 21 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Chương 1: Lập trình đơn giản gồm có 16 bài viết
Chương 2: Phần mềm học tập gồm có 5 bài viết.
Giải BT Tin học 8 giúp các em học sinh có được cách giải các bài tập trong sách Tin học 8 một cách chính xác, đầy đủ. Từ đó giúp các em thêm nắm chắc kiến thức, thêm yêu môn học này hơn và có được kết quả thật cao trong học tập!

Mục lục Giải BT Tin học 8

Chương 1: Lập trình đơn giản

Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình
Bài bài thực hành 1: Làm quen với Free Pascal
Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán
Bài 4: Sử dụng biến và hằng trong chương trình
Bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến
Bài 5: Từ bài toán đến chương trình
Bài 6: Câu lệnh điều kiện
Bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện
Bài 7: Câu lệnh lặp
Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp For...do
Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước
Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp While...do
Bài 9: Làm việc với dãy số
Bài thực hành 7: Xử lí dãy số trong chương trình

Chương 2: Phần mềm học tập

Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy
Bài 11: Giải toán và vẽ hình phẳng với GeoGebra
Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra
Chương 1: Lập trình đơn giản
Chương 2: Phần mềm học tập