Trang chủ > Lớp 8 > Giải BT Tin học 8

Giải BT Tin học 8

Giới thiệu về Giải BT Tin học 8

Ảnh Giải BT Tin học 8 Giải BT Tin học 8 gồm có 2 chương với tổng số 21 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Chương 1: Lập trình đơn giản gồm có 16 bài viết
Chương 2: Phần mềm học tập gồm có 5 bài viết.
Giải BT Tin học 8 giúp các em học sinh có được cách giải các bài tập trong sách Tin học 8 một cách chính xác, đầy đủ. Từ đó giúp các em thêm nắm chắc kiến thức, thêm yêu môn học này hơn và có được kết quả thật cao trong học tập!

Mục lục Giải BT Tin học 8

Chương 1: Lập trình đơn giản

Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính - Giải BT Tin học 8
Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình - Giải BT Tin học 8
Bài bài thực hành 1: Làm quen với Free Pascal - Giải BT Tin học 8
Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán - Giải BT Tin học 8
Bài 4: Sử dụng biến và hằng trong chương trình - Giải BT Tin học 8
Bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến - Giải BT Tin học 8
Bài 5: Từ bài toán đến chương trình - Giải BT Tin học 8
Bài 6: Câu lệnh điều kiện - Giải BT Tin học 8
Bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện - Giải BT Tin học 8
Bài 7: Câu lệnh lặp - Giải BT Tin học 8
Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp For...do - Giải BT Tin học 8
Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước - Giải BT Tin học 8
Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp While...do - Giải BT Tin học 8
Bài 9: Làm việc với dãy số - Giải BT Tin học 8
Bài thực hành 7: Xử lí dãy số trong chương trình - Giải BT Tin học 8

Chương 2: Phần mềm học tập

Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy - Giải BT Tin học 8
Bài 11: Giải toán và vẽ hình phẳng với GeoGebra - Giải BT Tin học 8
Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra - Giải BT Tin học 8
Chương 1: Lập trình đơn giản
Chương 2: Phần mềm học tập