Trang chủ > Lớp 8 > Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất) > Bài 52: Thực Hành : Thiết bị đóng - cắt và lấy điện - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)

Bài 52: Thực Hành : Thiết bị đóng - cắt và lấy điện - Giải BT Công nghệ 8 (ngắn nhất)

Bài 52: Thực Hành: Thiết bị đóng - cắt và lấy điện.

Báo cáo thực hành

Họ và tên học sinh: ………………………………………………………………..

Lớp: ……………………………………………………………………………….

1. Số liệu kĩ thuật và giải thích ý nghĩa

Tên thiết bịSố liệu kĩ thuậtÝ nghĩa của số liệu kĩ thuật

Cầu dao

Công tắc điện

Nút ấn điện

Ổ điện

250V-20A

220V-3A

250V-5A

220V-10A

Điện áp định mức 250V, dòng điện đinh mức 20A

Điện áp định mức 220V, dòng điện đinh mức 3A

Điện áp định mức 250V, dòng điện đinh mức 5A

Điện áp đinh mức 220V, dòng điện định mức 10A

2. Cấu tạo của các thiết bị điện

Tên thiết bị Các bộ phận chính
Tên gọiĐặc điểm

Công tắc điện

Cầu dao

Ổ điện

Phích cắm điện

Vỏ

Cực động, cực tĩnh

Vỏ

Cực động, cực tĩnh

Vỏ

Cực tiếp điện

Vỏ

Cực nối điện

Nhựa

Đồng

Nhựa

Đồng

Nhựa

Đồng

Nhựa, cao su

Đồng

3. Nhận xét và đánh giá bài thực hành