Trang chủ > Khác > Học Git

Học Git

Giới thiệu về Học Git

Ảnh Học Git Git là một phần mềm, hệ thống quản lí mã nguồn phân tán. Ban đầu, Git được phát triển với mục đích phục vụ cho Linux nhưng hiện tại bạn có thể sử dụng nó ngay cả trên Windows. Với Git bạn có thể lưu lại lịch sử và trạng thái của các file trong dự án và có thể rollback về một lịch sử bất kì mà không cần phải làm công việc backup.
Học Git gồm 20 bài viết. Các bạn sẽ được học: Các khái niệm cơ bản, cài đặt môi trường, vòng đời, hoạt động Create, hoạt động mô phỏng (Clone), thực hiện các thay đổi, review các thay đổi, hoạt động Push, hoạt động Move, hạt động Rename, hoạt động Delete, quản lý nhánh, các Platforms khác nhau...

Mục lục Học Git

Git - Các khái niệm cơ bản
Git - Cài đặt môi trường
Git - Vòng đời
Git - Hoạt động Create
Git - Hoạt động mô phỏng (Clone)
Git - Thực hiện các thay đổi
Git - Review các thay đổi
Git - Commit (Ký thác)
Git - Hoạt động Push
Git - Hoạt động Update
Git - Hoạt động Stash
Git - Hoạt động Move
Git - Hoạt động Rename
Git - Hoạt động Delete
Git - Sửa lỗi
Git - Hoạt động Tag
Git - Hoạt động Patch
Git - Quản lý nhánh
Git - Xử lý Conflict
Git - Các Platforms khác nhau