Trang chủ > Lớp 6 > Giải BT Vật Lí 6

Giải BT Vật Lí 6

Giới thiệu về Giải BT Vật Lí 6

Ảnh Giải BT Vật Lí 6 Giải BT Vật Lí 6 gồm có 2 chương với tổng số 30 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Chương 1: Cơ học gồm 17 bài viết
Chương 2: Nhiệt học gồm có 13 bài viết
Giải BT Vật Lí 6 giúp học sinh hệ thống lại các kiến thức chính đã học trên lớp, làm quen với các bài tập bám sát chương trình học của bộ giáo dục. Ngoài ra, Giải BT Vật Lí 6 còn đưa ra các cách giải nhanh, dễ hiểu giúp các em học sinh hiểu bài hơn, yêu thích bộ môn Vật lí hơn và luôn đạt kết quả cao trong học tập.

Mục lục Giải BT Vật Lí 6

Chương 1: Cơ học

Bài 1: Đo độ dài
Bài 2: Đo độ dài (tiếp theo)
Bài 3: Đo thể tích chất lỏng
Bài 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước
Bài 5: Khối lượng - Đo khối lượng
Bài 6: Lực - Hai lực cân bằng
Bài 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực
Bài 8: Trọng lực - Đơn vị lực
Bài 9: Lực đàn hồi
Bài 10: Lực kế - Phép đo lực - Trọng lượng và khối lượng
Bài 11: Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng
Bài 12: Xác định khối lượng riêng của sỏi
Bài 13: Máy cơ đơn giản
Bài 14: Mặt phẳng nghiêng
Bài 15: Đòn bẩy
Bài 16: Ròng rọc
Bài 17: Tổng kết Chương 1: Cơ học

Chương 2: Nhiệt học

Bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn
Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng
Bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí
Bài 21: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt
Bài 22: Nhiệt kế - Thang đo nhiệt độ
Bài 23: Thực hành đo nhiệt độ
Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc
Bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)
Bài 26: Sự bay hơi và sự ngưng tụ
Bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)
Bài 28: Sự sôi
Bài 29: Sự sôi (tiếp theo)
Bài 30: Tổng kết chương II : Nhiệt học