Trang chủ > Lớp 5 > Giải Vở bài tập Tiếng Việt 5

Giải Vở bài tập Tiếng Việt 5

Giới thiệu về Giải Vở bài tập Tiếng Việt 5

Ảnh Giải Vở bài tập Tiếng Việt 5 Giải Vở bài tập Tiếng Việt 5 gồm có 2 tập:
Tập 1: gồm 18 bài viết tương đương với 18 tuần. Nội dung cụ thể như sau: Tuần 1- Việt Nam tổ quốc em, chính tả, luyện từ và câu - từ đồng nghĩa; Tập làm văn;...
Tuần 2- Chính tả, Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Tổ quốc;...
....
Tuàn 18- Ôn tập cuối học kì 1
Tập 2: gồm 17 bài viết tương đương với 17 tuần. Nội dung cụ thể như sau: Tuần 19- Người nông dân, Chính tả, Luyện từ và câu - Câu ghép;...
......
Tuần 35: Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 1
Tóm lại, Giải Vở bài tập Tiếng Việt 5 gồm tất cả 35 bài viết, giúp cho các em học sinh được rèn luyện thêm kỹ năng, làm các bài tập bám sát chương trình để nắm chắc kiến thức hơn.

Mục lục Giải Vở bài tập Tiếng Việt 5

VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tuần 1- trang 2 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1
Tuần 2 - trang 8 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1
Tuần 3 - trang 13 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1
Tuần 4 - trang 21 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1
Tuần 5 - trang 28 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1
Tuần 6 - Trang 34 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1
Tuần 7 - trang 40 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1
Tuần 8 - trang 47 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1
Tuần 9 - Trang 56 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1
Tuần 10 - Ôn tập trang 65 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1
Tuần 11 - Trang 73 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1
Tuần 12 - Trang 79 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1
Tuần 13 - trang 87 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1
Tuần 14 - trang 95 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1
Tuần 15 - Trang 102 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1
Tuần 16 - trang 101 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1
Tuần 17 - Trang 118 Tiếng Việt 5 Tập 1
Tuần 18 - trang 126 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tuần 19 - trang 1 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2
Tuần 20 - trang 8 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2
Tuần 21 - trang 14 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2
Tuần 22 - Trang 22 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2
Tuần 23 - trang 27 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2
Tuần 24 - trang 33 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2
Tuần 25 - trang 38 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2
Tuần 26 - trang 45 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2
Tuần 27 - trang 51 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2
Tuần 28 - trang 58-65 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2
Tuần 29 - trang 66 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2
Tuần 30 - trang 14 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2
Tuần 31 - trang 80 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2
Tuần 32 - trang 87 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2
Tuần 33 - trang 92 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2
Tuần 34 - trang 97 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2
Tuần 35 - trang 103 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2