Trang chủ > Lớp 5 > Giải BT Cùng em học Toán 5 > Tuần 25 trang 32, 34 - Cùng em học Toán 5 Tập 2

Tuần 25 trang 32, 34 - Cùng em học Toán 5 Tập 2

Bài 1 (trang 32 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Câu hỏi: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 3 giờ 17 phút = …… phút.
6 ngày 2 giờ = …… giờ
b)Tuần 25 trang 32, 34 ảnh 1 phút = …… giây

IMG_0 năm = …… tháng
c) 0, 5 ngày = …… giờ
2, 5 năm = …… tháng.
d) 270 phút = …… giờ
195 giây = …… phút.

Hướng dẫn giải:

a) 3 giờ 17 phút = 197 phút.
6 ngày 2 giờ = 146 giờ
b)IMG_0 phút = 40 giây
IMG_0 năm = 8 tháng
c) 0, 5 ngày = 12 giờ
2, 5 năm = 30 tháng.
d) 270 phút = 4, 5 giờ
195 giây = 3, 25 phút.

Bài 2 (trang 32):

Câu hỏi: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

3 giờ 12 phút = …… giờ

285 phút = …… giờ

5 phút 60 giây = …… phút

183 giây = …… phút.

Hướng dẫn giải:

3 giờ 12 phút = 192 giờ

285 phút = 4, 75 giờ

5 phút 60 giây = 6 phút

183 giây = 3, 05 phút.

Bài 3 (trang 32):

Câu hỏi: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) Vua Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long năm 1010, thuộc thế kỉ ………………
b) Lương Thế Vinh là nhà toán học của Việt Nam, ông sinh năm 1441, thuộc thế kỉ ……
c) Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 – 9 – 1045, thuộc thế kỉ ………
d) Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư bắt đầu từ những năm 2000, thuộc thế kỉ ………

Hướng dẫn giải:

a) Vua Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long năm 1010, thuộc thế kỉ XI
b) Lương Thế Vinh là nhà toán học của Việt Nam, ông sinh năm 1441, thuộc thế kỉ XV
c) Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 – 9 – 1945, thuộc thế kỉ XX
d) Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư bắt đầu từ những năm 2000, thuộc thế kỉ XXI

Bài 4 (trang 33):

Câu hỏi: Tính:

Tuần 25 trang 32, 34 ảnh 2
Tuần 25 trang 32, 34 ảnh 3
Tuần 25 trang 32, 34 ảnh 4

Hướng dẫn giải:

Tuần 25 trang 32, 34 ảnh 5
Tuần 25 trang 32, 34 ảnh 6
Tuần 25 trang 32, 34 ảnh 7

Bài 5 (trang 33):

Câu hỏi: Tính:

Tuần 25 trang 32, 34 ảnh 8
Tuần 25 trang 32, 34 ảnh 9
Tuần 25 trang 32, 34 ảnh 10

Hướng dẫn giải:

Tuần 25 trang 32, 34 ảnh 11
Tuần 25 trang 32, 34 ảnh 12
Tuần 25 trang 32, 34 ảnh 13

Bài 6 (trang 33):

Câu hỏi: Đặt tính rồi tính:
a) 6 ngày 18 giờ + 3 ngày 7 giờ
b) 4 giờ 19 phút + 3 giờ 50 phút
c) 5 năm 10 tháng – 3 năm 5 tháng
d) 12 phút 30 giây – 8 phút 45 giây.

Hướng dẫn giải:

Tuần 25 trang 32, 34 ảnh 14
Tuần 25 trang 32, 34 ảnh 15
Tuần 25 trang 32, 34 ảnh 16
Tuần 25 trang 32, 34 ảnh 17

Bài 7 (trang 33):

Câu hỏi: Hoa làm phiếu bài tập Toán hết 15 phút, sau đó làm phiếu bài tập Tiếng Việt hết 17 phút. Hỏi Hoa làm cả hai phiếu đó hết bao nhiêu thời gian?

Hướng dẫn giải:

Hoa làm cả hai phiếu đó hết 32 phút.

Bài 8 (trang 34):

Câu hỏi: Chú Hùng đi từ nhà tới cơ quan hết 35 phút, cô Hồng đi từ nhà tới cơ quan hết 1 giờ 5 phút. Hỏi thời gian đi từ nhà đến cơ quan chú Hùng ít hơn cô Hồng bao nhiêu phút?

Hướng dẫn giải:

Đổi 1 giờ 5 phút = 65 phút
Thời gian đi từ nhà đến cơ quan chú Hùng ít hơn cô Hồng số phút là:
65 – 35 = 30 (phút)
Đáp số: 30 phút.

Vui học (trang 34 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Chị Nguyệt Anh đi hội thảo tại Thượng Hải nên phải đi bằng máy bay từ Hà Nội. Giờ khởi hành là 9 giờ 55 phút.
Theo quy định chị Nguyệt Anh phải có mặt tại sân bay để làm thủ tục trước giờ khởi hành ít nhất 2 tiếng rưỡi. Hỏi chị Nguyệt Anh cần có mặt ở sân bay lúc mấy giờ? Vì sao?

Hướng dẫn giải:

Chị Nguyệt Anh cần có mặt sân bay muộn nhất là:
9 giờ 55 phút – 2 giờ 30 phút = 7 giờ 25 phút.