Trang chủ > Lớp 11 > BT trắc nghiệm Địa Lí 11

BT trắc nghiệm Địa Lí 11

Giới thiệu về BT trắc nghiệm Địa Lí 11

Ảnh BT trắc nghiệm Địa Lí 11 BT trắc nghiệm Địa Lí 11 gồm 27 bài viết bám sát vào nội dung kiến thức trong sách giáo khoa Địa Lí 11. Loạt bài tập trắc nghiệm này xoay quanh kiến thức của hai phần:

A - Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới
Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực

B - Địa lí khu vực và quốc gia
Bài 6: Hợp chúng quốc Hoa Kì
Bài 7: Liên minh Châu Âu
Bài 8: Liên bang Nga
Bài 9: Nhật Bản
Bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Bài 11: Khu vực Đông Nam Á

Mục lục BT trắc nghiệm Địa Lí 11

A - Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới

Trắc nghiệm Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển ...
Trắc nghiệm Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế
Trắc nghiệm Bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu
Trắc nghiệm Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu những vấn đề cơ hội và thách thức...

Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực

- Trắc nghiệm Bài 5 Tiết 1: Một số vấn đề của châu Phi
- Trắc nghiệm Bài 5 Tiết 2: Một số vấn đề của Mĩ La tinh
- Trắc nghiệm Bài 5 Tiết 3: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

Bài 6: Hợp chúng quốc Hoa Kì

B - Địa lí khu vực và quốc gia

- Trắc nghiệm Bài 6 Tiết 1: Tự nhiên và dân cư
- Trắc nghiệm Bài 6 Tiết 2: Kinh tế
- Trắc nghiệm Bài 6 Tiết 3: Thực hành về sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì

Bài 7: Liên minh Châu Âu

- Trắc nghiệm Bài 7 Tiết 1: EU - Liên minh khu vực lớn nhất thế giới
- Trắc nghiệm Bài 7 Tiết 2: EU - hợp tác liên kết để cùng phát triển
- Trắc nghiệm Bài 7 Tiết 3: Thực hành : Tìm hiểu về Liên minh châu Âu

Bài 8: Liên bang Nga

- Trắc nghiệm Bài 8 Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội
- Trắc nghiệm Bài 8 Tiết 2: Kinh tế
- Trắc nghiệm Bài 8 Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu về GDP và sự phân bố nông nghiệp của Liên bang Nga

Bài 9: Nhật Bản

- Trắc nghiệm Bài 9 Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế
- Trắc nghiệm Bài 9 Tiết 2: Các ngành kinh tế và vùng kinh tế
- Trắc nghiệm Bài 9 Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản

Bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

- Trắc nghiệm Bài 10 Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội
- Trắc nghiệm Bài 10 Tiết 2: Kinh tế
- Trắc nghiệm Bài 10 Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc

Bài 11: Khu vực Đông Nam Á

- Trắc nghiệm Bài 11 Tiết 1: Tự nhiên, dân cư, xã hội
- Trắc nghiệm Bài 11 Tiết 2: Kinh tế
- Trắc nghiệm Bài 11 Tiết 3: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
- Trắc nghiệm Bài 11 Tiết 4: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động đối ngoại của Đông Nam Á
Trắc nghiệm Bài 12: Ô-xtrây-li-a