Trang chủ > Lớp 6 > Giải SBT Sinh học 6

Giải SBT Sinh học 6

Giới thiệu về Giải SBT Sinh học 6

Ảnh Giải SBT Sinh học 6 Giải SBT Sinh học 6 gồm phần mở đầu và 10 chương với tổng số 39 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Chương 1: Tế bào thực vật gồm có 3 bài viết
Chương 2: Rễ gồm 3 bài viết
.....
Chương 9: Vai trò của thực vật gồm 3 bài viết
Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y gồm có 9 bài viết.
Giải SBT Sinh học 6 giúp các em học sinh hoàn thành tốt những bài tập trong sách bài tập sinh học, từ đó thêm yêu thích môn học này.

Mục lục Giải SBT Sinh học 6

Mở đầu Sinh học

Bài tập có lời giải trang 4, 5 SBT Sinh học 6 (trang 4 SBT Sinh học 6)
Bài tập tự luận trang 5, 6, 7 SBT Sinh học 6 (trang 5 SBT Sinh học )
Bài tập trắc nghiệm trang 7, 8, 9 SBT Sinh học 6

Chương 1: Tế bào thực vật

Bài tập có lời giải trang 12, 13 SBT Sinh học 6
Bài tập tự luận trang 14 SBT Sinh học 6 (trang 14 SBT Sinh học 6)
Bài tập trắc nghiệm trang 15, 16, 17 SBT Sinh học 6

Chương 2: Rễ

Bài tập có lời giải trang 19, 20 SBT Sinh học 6 (trang 19 SBT Sinh học 6)
Bài tập tự luận trang 21 SBT Sinh học 6 (trang 21 SBT Sinh học 6)
Bài tập trắc nghiệm trang 21, 22, 23, 24 SBT Sinh học 6

Chương 3: Thân

Bài tập có lời giải trang 27, 28, 29 SBT Sinh học 6
Bài tập tự luận trang 29, 30 SBT Sinh học 6
Bài tập trắc nghiệm trang 31, 32, 33 SBT Sinh học 6

Chương 4: Lá

Bài tập có lời giải trang 35, 36, 37, 38 SBT Sinh học 6
Bài tập tự luận trang 38, 39 SBT Sinh học 6
Bài tập trắc nghiệm trang 39, 40, 41, 42 SBT Sinh học 6

Chương 5: Sinh sản sinh dưỡng

Bài tập có lời giải trang 45, 46 SBT Sinh học 6
Bài tập tự luận trang 47 SBT Sinh học 6
Bài tập trắc nghiệm trang 47, 48 SBT Sinh học 6

Chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính

Bài tập có lời giải trang 50, 51, 52 SBT Sinh học 6
Bài tập tự luận trang 52 SBT Sinh học 6
Bài tập trắc nghiệm trang 53, 54, 55 SBT Sinh học 6

Chương 7: Quả và hạt

Bài tập có lời giải trang 58, 59, 60, 61 SBT Sinh học 6
Bài tập tự luận trang 62, 63, 64 SBT Sinh học 6
Bài tập trắc nghiệm trang 64, 65, 66, 67 SBT Sinh học 6

Chương 8: Các nhóm thực vật

Bài tập có lời giải trang 71, 72, 73, 74, 75, 76 SBT Sinh học 6
Bài tập tự luận trang 77, 78, 79, 80, 81 SBT Sinh học 6
Bài tập trắc nghiệm trang 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 SBT Sinh học 6

Chương 9: Vai trò của thực vật

Bài tập có lời giải trang 93, 94 SBT Sinh học 6
Bài tập tự luận trang 95, 96, 97, 98 SBT Sinh học 6
Bài tập trắc nghiệm trang 98, 99, 100, 101 SBT Sinh học 6

Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y

Bài tập có lời giải trang 105, 106 SBT Sinh học 6
Bài tập tự luận trang 107, 108 SBT Sinh học 6
Bài tập trắc nghiệm trang 109, 110, 111, 112, 113, 114 SBT Sinh học 6
Lý thuyết & Trắc nghiệm Sinh học 6 có đáp án
500 câu trắc nghiệm Sinh học 6 có đáp án
Giải bài tập Sinh học 6 (hay nhất)
Giải bài tập Sinh học 6 (ngắn nhất)
Giải vở bài tập Sinh học 6
Đề kiểm tra Sinh học 6 có đáp án