Trang chủ > Lớp 7 > Giải SBT Tin học 7

Giải SBT Tin học 7

Giới thiệu về Giải SBT Tin học 7

Ảnh Giải SBT Tin học 7 Giải SBT Tin học 7 gồm có 2 chương:
Chương 1: Chương trình bảng tính gồm 10 bài viết
Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?
.....
Ôn tập
Chương 2: Phần mềm học tập gồm 3 bài viết
Bài 10: Luyện gõ phím nhanh bằng TYPING MASTER
......
Bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA
Giải SBT Tin học 7 giúp các em học sinh hoàn thành tốt bài tập trong sách BT Tin học 7, qua đó thêm nắm chắc kiến thức và học tập đạt kết quả cao hơn.

Mục lục Giải SBT Tin học 7

Chương 1: Chương trình bảng tính

Bài 1: Chương trình bảng tính là gì? - trang 5 SBT Tin học 7
Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính - trang 10 SBT Tin học 7
Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính - trang 18 SBT Tin học 7
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - trang 23 SBT Tin học 7
Bài 5: Thao tác với bảng tính - trang 30 SBT Tin học 7
Bài 6: Định dạng trang tính - trang 37 SBT Tin học 7
Bài 7: Trình bày và in trang tính - trang 42 SBT Tin học 7
Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu - trang 49 SBT Tin học 7
Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ - trang 54 SBT Tin học 7
Ôn tập - trang 58 SBT Tin học 7

Chương 2: Phần mềm học tập

Bài 10: Luyện gõ phím nhanh bằng TYPING MASTER - trang 64 SBT Tin học 7
Bài 11: Học Đại số với GEOBEBRA - trang 68 SBT Tin học 7
Bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA - trang 71 SBT Tin học 7