Trang chủ > Lớp 7 > Giải SBT Tin học 7

Giải SBT Tin học 7

Giới thiệu về Giải SBT Tin học 7

Ảnh Giải SBT Tin học 7 Giải SBT Tin học 7 gồm có 2 chương:
Chương 1: Chương trình bảng tính gồm 10 bài viết
Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?
.....
Ôn tập
Chương 2: Phần mềm học tập gồm 3 bài viết
Bài 10: Luyện gõ phím nhanh bằng TYPING MASTER
......
Bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA
Giải SBT Tin học 7 giúp các em học sinh hoàn thành tốt bài tập trong sách BT Tin học 7, qua đó thêm nắm chắc kiến thức và học tập đạt kết quả cao hơn.

Mục lục Giải SBT Tin học 7

Chương 1: Chương trình bảng tính

Bài 1: Chương trình bảng tính là gì? - trang 5 SBT Tin học 7
Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính - trang 10 SBT Tin học 7
Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính - trang 18 SBT Tin học 7
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán
Bài 5: Thao tác với bảng tính
Bài 6: Định dạng trang tính
Bài 7: Trình bày và in trang tính
Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu
Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ
Ôn tập

Chương 2: Phần mềm học tập

Bài 10: Luyện gõ phím nhanh bằng TYPING MASTER
Bài 11: Học Đại số với GEOBEBRA
Bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA