Trang chủ > Lớp 6 > Giải BT Địa Lí 6 (ngắn nhất)

Giải BT Địa Lí 6 (ngắn nhất)

Giới thiệu về Giải BT Địa Lí 6 (ngắn nhất)

Ảnh Giải BT Địa Lí 6 (ngắn nhất) Giải BT Địa Lí 6 (ngắn nhất) gồm có 2 chương với 28 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Chương I: Trái Đất gồm có 12 bài viết
Chương II: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất gồm 16 bài viết.
Giải BT Địa Lí 6 (ngắn nhất) này giúp cho các em học sinh nắm chắc được những ý chính của bài. Đọc và hiểu một cách ngắn gọn nhất cách giải BT Địa Lí 6. Giúp các em thêm yêu thích môn học này hơn.

Mục lục Giải BT Địa Lí 6 (ngắn nhất)

Chương I: Trái Đất

Địa Lí 6 Bài mở đầu
Địa Lí 6 Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất
Địa Lí 6 Bài 2: Bản đồ. Cách vẽ bản đồ
Địa Lí 6 Bài 3: Tỉ lệ bản đồ
Địa Lí 6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí
Địa Lí 6 Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ
Địa Lí 6 Bài 6: Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học
Địa Lí 6 Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả
Địa Lí 6 Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
Địa Lí 6 Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa
Địa Lí 6 Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất
Địa Lí 6 Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

Chương II: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất

Địa Lí 6 Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất
Địa Lí 6 Bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất
Địa Lí 6 Bài 14: Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)
Địa Lí 6 Bài 15: Các mỏ khoáng sản
Địa Lí 6 Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn
Địa Lí 6 Bài 17: Lớp vỏ khí
Địa Lí 6 Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí
Địa Lí 6 Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất
Địa Lí 6 Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa
Địa Lí 6 Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa
Địa Lí 6 Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất
Địa Lí 6 Bài 23: Sông và hồ
Địa Lí 6 Bài 24: Biển và đại dương
Địa Lí 6 Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương
Địa Lí 6 Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất
Địa Lí 6 Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất