Trang chủ > Lớp 11 > Đề kiểm tra Địa Lí 11

Đề kiểm tra Địa Lí 11

Giới thiệu về Đề kiểm tra Địa Lí 11

Ảnh Đề kiểm tra Địa Lí 11 Đề kiểm tra Địa Lí 11 gồm 32 bài viết là các đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, thi học kì.
Địa Lí 11 gồm 2 phần:
Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới
- Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại
- Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế
- Bài 3: Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu
- Bài 4: Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển.
- Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực
- Tiết 1: Một số vấn đề của châu Phi
- Tiết 2: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh
- Tiết 3: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á
Địa lí khu vực và quốc gia
- Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì
- Tiết 1: Tự nhiên và dân cư
- Tiết 2: Kinh tế
- Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì
- Bài 7: Liên minh châu Âu (EU)
- Tiết 1: EU - Liên minh khu vực lớn trên thế giới
- Tiết 2: EU - Hợp tác, liên kết để cùng phát triển
- Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu
- Tiết 4: Cộng hòa liên bang Đức
- Bài 8: Liên bang Nga
- Tiết 1: Tự nhiên, dân cư, xã hội
...

Mục lục Đề kiểm tra Địa Lí 11

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 11 - Học kì 1 (Lần 1 - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 11 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 11 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 11 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 4)
Đề kiểm tra 45 phút Địa Lí 11 Học kì 1 (Đề 1)
Đề kiểm tra 45 phút Địa Lí 11 Học kì 1 (Đề 2)
Đề kiểm tra 45 phút Địa Lí 11 Học kì 1 (Đề 3)
Đề kiểm tra 45 phút Địa Lí 11 Học kì 1 (Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 11 Học kì 1 (Lần 2 - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 11 Học kì 1 (Lần 2 - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 11 Học kì 1 (Lần 2 - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 11 Học kì 1 (Lần 2 - Đề 4)
Đề kiểm tra Học kì 1 Địa Lí 11 (Đề 1)
Đề kiểm tra Học kì 1 Địa Lí 11 (Đề 2)
Đề kiểm tra Học kì 1 Địa Lí 11 (Đề 3)
Đề kiểm tra Học kì 1 Địa Lí 11 (Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 11 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 11 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 11 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 11 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 4)
Đề kiểm tra 45 phút Địa Lí 11 Học kì 2 (Đề 1)
Đề kiểm tra 45 phút Địa Lí 11 Học kì 2 (Đề 2)
Đề kiểm tra 45 phút Địa Lí 11 Học kì 2 (Đề 3)
Đề kiểm tra 45 phút Địa Lí 11 Học kì 2 (Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 11 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 11 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 11 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 11 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 4)
Đề kiểm tra Học kì 2 Địa Lí 11 (Đề 1)
Đề kiểm tra Học kì 2 Địa Lí 11 (Đề 2)
Đề kiểm tra Học kì 2 Địa Lí 11 (Đề 3)
Đề kiểm tra Học kì 2 Địa Lí 11 (Đề 4)