Trang chủ > Lớp 6 > Tập bản đồ Địa Lí 6

Tập bản đồ Địa Lí 6

Giới thiệu về Tập bản đồ Địa Lí 6

Ảnh Tập bản đồ Địa Lí 6 Tập bản đồ Địa Lí 6 gồm có 2 chương.
Chương 1: Trái Đất gồm 10 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất
Bài 2: Bản đồ. Cách vẽ bản đồ
....
Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất
Chương 2: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất gồm 16 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất
Bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất
.......
Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất
Tập bản đồ Địa Lí 6 giúp các em học sinh có được tài liệu tham khảo và ngày càng học tập tốt hơn môn học này.

Mục lục Tập bản đồ Địa Lí 6

Chương 1: Trái Đất

Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất (trang 3 Tập bản đồ Địa Lí lớp 6)
Bài 2: Bản đồ. Cách vẽ bản đồ (trang 5 Tập bản đồ Địa Lí lớp 6)
Bài 3: Tỉ lệ bản đồ
Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí
Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ
Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả
Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa
Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất
Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

Chương 2: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất

Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất
Bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất
Bài 14: Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)
Bài 15: Các mỏ khoáng sản
Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn
Bài 17: Lớp vỏ khí
Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí
Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất
Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa
Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa
Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất
Bài 23: Sông và hồ
Bài 24: Biển và đại dương
Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương
Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất
Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất