Trang chủ > Lớp 10 > Giải BT Địa Lí 10

Giải BT Địa Lí 10

Giới thiệu về Giải BT Địa Lí 10

Ảnh Giải BT Địa Lí 10 Giải BT Địa Lí 10 gồm 44 bài viết là phương pháp giải bài tập Địa Lí lớp 10. Các bài tập này xoay quanh kiến thức được học ở Phần 1 và Phần 2 của chương trình sgk Địa Lí 10.
Phần 1: Địa lí tự nhiên
Chương 1: Bản đồ
Chương 2: Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của Trái Đất
Chương 3: Cấu trúc của Trái Đất. Các quyển của lớp vỏ địa lí
Chương 4: Một số quy luật của lớp vỏ địa lí
Phần 2: Địa lí kinh tế - xã hội
Chương 6: Cơ cấu nền kinh tế
Chương 7: Địa lí nông nghiệp
Chương 8: Địa lí công nghiệp
Chương 9: Địa lí dịch vụ
Chương 10: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Mục lục Giải BT Địa Lí 10

Phần 1: Địa lí tự nhiên

Chương 1: Bản đồ

Bài 1: Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản
Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống
Bài 4: Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Chương 2: Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của Trái Đất

Bài 5: Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất
Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

Chương 3: Cấu trúc của Trái Đất. Các quyển của lớp vỏ địa lí

Bài 7: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng
Bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp)
Bài 10: Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ
Bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất
Bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính
Bài 13: Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa
Bài 14: Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
Bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất
Bài 16: Sông. Thủy triều. Dòng biển
Bài 17: Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
Bài 18: Sinh quyên. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật
Bài 19: Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất

Chương 4: Một số quy luật của lớp vỏ địa lí

Bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
Bài 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

Phần 2: Địa lí kinh tế - xã hội

Chương 5: Địa lí dân cư

Bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số
Bài 23: Cơ cấu dân số
Bài 24: Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa
Bài 25: Thực hành: Phân tích bản đồ phân nố dân cư thế giới

Chương 6: Cơ cấu nền kinh tế

Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế

Chương 7: Địa lí nông nghiệp

Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
Bài 28: Địa lí ngành trồng trọt
Bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi
Bài 30: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

Chương 8: Địa lí công nghiệp

Bài 31: Vai trò, đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp
Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp
Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp)
Bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
Bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

Chương 9: Địa lí dịch vụ

Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ
Bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải
Bài 37: Địa lí các ngành giao thông vận tải
Bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma
Bài 39: Địa lí ngành thông tin liên lạc
Bài 40: Địa lí ngành thương mại

Chương 10: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững