Trang chủ > Lớp 7 > Soạn Văn 7 VNEN

Soạn Văn 7 VNEN

Giới thiệu về Soạn Văn 7 VNEN

Ảnh Soạn Văn 7 VNEN Soạn Văn 7 VNEN gồm có 2 tập:
Tập 1: gồm 16 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Soạn văn 7 VNEN Bài 1: Cổng trường mở ra
Soạn văn 7 VNEN Bài 2: Cuộc chia tay của những con búp bê
.....
Soạn văn 7 VNEN Bài 15: Mùa xuân của tôi
Soạn văn 7 VNEN Bài 16: Ôn tập
Tập 2: gồm 17 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Soạn văn 7 VNEN Bài 17: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
.......
Soạn văn 7 VNEN Bài 33: Chương trình địa phương
Soạn Văn 7 VNEN giúp các em học sinh có được hướng dẫn cách trả lời câu hỏi trong sách Ngữ văn 7 VNEN, từ đó thêm hiểu bài và hoàn thành tốt bài tập mà thầy cô đưa ra.

Mục lục Soạn Văn 7 VNEN

Soạn văn 7 VNEN Tập 1

Soạn văn 7 VNEN Bài 1: Cổng trường mở ra - trang 3 Ngữ Văn 7 VNEN tập 1
Soạn văn 7 VNEN Bài 2: Cuộc chia tay của những con búp bê - Trang 10 Ngữ Văn 7 VNEN tập 1
Soạn văn 7 VNEN Bài 3: Những câu hát tình nghĩa - trang 17 Ngữ Văn 7 VNEN tập 1
Soạn văn 7 VNEN Bài 4: Những câu hát than thân, châm biếm - Trang 23 Ngữ Văn 7 VNEN tập 1
Soạn văn 7 VNEN Bài 5: Sông núi nước nam - Trang 30 Ngữ Văn 7 VNEN tập 1
Soạn văn 7 VNEN Bài 6: Qua đèo ngang - Trang 38 Ngữ Văn 7 VNEN tập 1
Soạn văn 7 VNEN Bài 7: Bánh trôi nước - trang 48 Ngữ Văn 7 VNEN tập 1
Soạn văn 7 VNEN Bài 8: Bạn đến chơi nhà - Trang 54 Ngữ Văn 7 VNEN tập 1
Soạn văn 7 VNEN Bài 9: Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh - Trang 58 Ngữ Văn 7 VNEN tập 1
Soạn văn 7 VNEN Bài 10: Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê - Trang 65 Ngữ Văn 7 VNEN tập 1
Soạn văn 7 VNEN Bài 11: Cảnh khuya - Trang 71 Ngữ Văn 7 VNEN tập 1
Soạn văn 7 VNEN Bài 12: Rằm tháng giêng - Trang 75 Ngữ Văn 7 VNEN tập 1
Soạn văn 7 VNEN Bài 13: Tiếng gà trưa - Trang 81 Ngữ Văn 7 VNEN tập 1
Soạn văn 7 VNEN Bài 14: Một thứ quà của lúa non: cốm - Trang 88 Ngữ Văn 7 VNEN tập 1
Soạn văn 7 VNEN Bài 15: Mùa xuân của tôi - Trang 96 Ngữ Văn 7 VNEN tập 1
Soạn văn 7 VNEN Bài 16: Ôn tập

Soạn văn 7 VNEN Tập 2

Soạn văn 7 VNEN Bài 17: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
Soạn văn 7 VNEN Bài 18: Tục ngữ về con người và xã hội
Soạn văn 7 VNEN Bài 19: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Soạn văn 7 VNEN Bài 20: Thêm trạng ngữ cho câu- câu đặc biệt
Soạn văn 7 VNEN Bài 21: Lập luận chứng minh
Soạn văn 7 VNEN Bài 22: Đức tính giản dị của Bác Hồ
Soạn văn 7 VNEN Bài 23: Ý nghĩa văn chương
Soạn văn 7 VNEN Bài 24: Ôn tập văn bản nghị luận- mở rộng câu
Soạn văn 7 VNEN Bài 25: Giải thích một vấn đề
Soạn văn 7 VNEN Bài 26: Sống chết mặc bay
Soạn văn 7 VNEN Bài 27: Ca huế trên sông hương
Soạn văn 7 VNEN Bài 28: Dấu câu- văn bản đề nghị
Soạn văn 7 VNEN Bài 29: Ôn tập văn bản văn học
Soạn văn 7 VNEN Bài 30: Văn bản báo cáo
Soạn văn 7 VNEN Bài 31: Ôn tập tổng hợp
Soạn văn 7 VNEN Bài 32: Hoạt động ngữ văn
Soạn văn 7 VNEN Bài 33: Chương trình địa phương