Trang chủ > Lớp 11 > BT trắc nghiệm Vật Lí 11

BT trắc nghiệm Vật Lí 11

Giới thiệu về BT trắc nghiệm Vật Lí 11

Ảnh BT trắc nghiệm Vật Lí 11 BT trắc nghiệm Vật Lí 11 gồm 39 bài viết là các bài tập trắc nghiệm môn Vật Lí 11 có chọn lọc. Các bài tập này giúp các bạn ôn lại các kiến thức Vật Lí 11 đã được học trong 7 chương.

Chương 1: Điện tích. Điện trường
Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông
Bài 2: Thuyết Êlectron. Định luật bảo toàn điện tích
Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện
Bài 4: Công của lực điện
Bài 5: Điện thế. Hiệu điện thế
Bài 6: Tụ điện

Chương 2: Dòng điện không đổi
Bài 7: Dòng điện không đổi. Nguồn điện
Bài 8: Điện năng. Công suất điện
Bài 9: Định luật Ôm đối với toàn mạch
Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ
Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch
Bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa

Chương 3: Dòng điện trong các môi trường
Bài 13: Dòng điện trong kim loại
Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân
Bài 15: Dòng điện trong chất khí
Bài 16: Dòng điện trong chân không
Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn
Bài 18: Thực hành: khảo sát đặc tính chỉnh lưu của Điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Chương 4: Từ trường
Bài 19: Từ trường
Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ
Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
Bài 22: Lực Lo-ren-xơ

Chương 5: Cảm ứng điện từ
Bài 23: Từ thông. Cảm ứng điện từ
Bài 24: Suất điện động cảm ứng
Bài 25: Tự cảm

Chương 6: Khúc xạ ánh sáng
Bài 26: Khúc xạ ánh sáng
Bài 27: Phản xạ toàn phần

Chương 7: Mắt. Các dụng cụ quang
Bài 28: Lăng kính
Bài 29: Thấu kính mỏng
Bài 30: Giải bài toán về hệ thấu kính
Bài 31: Mắt
Bài 32: Kính lúp
Bài 33: Kính hiển vi
Bài 34: Kính thiên văn
Bài 35: Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

Mục lục BT trắc nghiệm Vật Lí 11

Chương 1: Điện tích. Điện trường

19 câu trắc nghiệm Điện tích - Định luật Cu-lông cực hay có đáp án
14 câu trắc nghiệm Thuyết electron - Định luật bảo toàn điện tích cực hay có đáp án
20 câu trắc nghiệm Điện trường và cường độ điện trường - Đường sức điện cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Công của lực điện cực hay có đáp án
18 câu trắc nghiệm Điện thế - Hiệu điện thế cực hay có đáp án
29 câu trắc nghiệm Tụ điện cực hay có đáp án
15 Bài tập trắc nghiệm Ôn tập Chương 1 Vật Lí 11 cực hay có đáp án

Chương 2: Dòng điện không đổi

30 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi - Nguồn điện cực hay có đáp án
23 câu trắc nghiệm Điện năng - Công suất điện cực hay có đáp án
20 câu trắc nghiệm Định luật ôm đối với toàn mạch cực hay có đáp án
18 câu trắc nghiệm Đoạn mạch chứa nguồn điện - Ghép các nguồn điện thành bộ cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch cực hay có đáp án
20 Bài tập trắc nghiệm Ôn tập Chương 2 Vật Lí 11 cực hay có đáp án

Chương 3: Dòng điện trong các môi trường

10 câu trắc nghiệm Dòng điện trong kim loại cực hay có đáp án
10 câu trắc nghiệm Dòng điện trong chất điện phân cực hay có đáp án
10 câu trắc nghiệm Dòng điện trong chất khí cực hay có đáp án
16 câu trắc nghiệm Dòng điện trong chất bán dẫn cực hay có đáp án
13 câu trắc nghiệm Chương 3 cực hay có đáp án
Đề kiểm tra học kì 1 cực hay có đáp án

Chương 4: Từ trường

21 câu trắc nghiệm Từ trường cực hay có đáp án
19 câu trắc nghiệm Lực từ - Cảm ứng từ cực hay có đáp án
20 câu trắc nghiệm Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt cực hay có đáp án
24 câu trắc nghiệm Lực Lo - Ren - Xơ cực hay có đáp án
15 Bài tập trắc nghiệm Ôn tập Chương 4 Vật Lí 11 cực hay có đáp án

Chương 5: Cảm ứng điện từ

16 câu trắc nghiệm Từ thông - Cảm ứng điện từ cực hay có đáp án
18 câu trắc nghiệm Suất điện động cảm ứng cực hay có đáp án
16 câu trắc nghiệm Tự cảm cực hay có đáp án
12 Bài tập trắc nghiệm Ôn tập Chương 5 Vật Lí 11 cực hay có đáp án

Chương 6: Khúc xạ ánh sáng

20 câu trắc nghiệm Định luật khúc xạ ánh sáng cực hay có đáp án
12 câu trắc nghiệm Hiện tượng phản xạ toàn phần cực hay có đáp án
12 Bài tập trắc nghiệm Ôn tập Chương 6 Vật Lí 11 cực hay có đáp án

Chương 7: Mắt. Các dụng cụ quang

15 câu trắc nghiệm Lăng kính cực hay có đáp án
25 câu trắc nghiệm Thấu kính cực hay có đáp án
20 câu trắc nghiệm Mắt cực hay có đáp án
24 câu trắc nghiệm Kính lúp cực hay có đáp án
18 câu trắc nghiệm Kính hiển vi cực hay có đáp án
10 câu trắc nghiệm Kính thiên văn cực hay có đáp án
18 Bài tập trắc nghiệm Ôn tập Chương 7 Vật Lí 11 cực hay có đáp án
Đề kiểm tra học kì 2 Vật Lí 11 cực hay có đáp án