Trang chủ > Lớp 10 > Tập bản đồ Địa Lí 10

Tập bản đồ Địa Lí 10

Giới thiệu về Tập bản đồ Địa Lí 10

Ảnh Tập bản đồ Địa Lí 10 Tập bản đồ Địa Lí 10 gồm các bài viết bám sát vào nội dung chương trình sách giáo khoa Địa Lí 10.
Chương trình Địa Lí 10:
Bài 1: Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản
Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
Bài 4: Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
Bài 5: Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất
Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất
Bài 7: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng
Bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
Bài 10: Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ
Bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất
Bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính
Bài 13: Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa
Bài 14: Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
Bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất
Bài 16: Sóng. Thủy triều. Dòng biển
Bài 17: Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
Bài 18: Sinh quyên. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật
Bài 19: Sự phân bố sinh vật trên Trái Đất
Bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
Bài 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới
Bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số
Bài 23: Cơ cấu dân số
Bài 24: Các chủng tộc, ngôn ngữ và tôn giáo
Bài 25: Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa
Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế
...

Mục lục Tập bản đồ Địa Lí 10

Bài 1: Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản
Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
Bài 4: Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
Bài 5: Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất
Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất
Bài 7: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng
Bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
Bài 10: Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ
Bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất
Bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính
Bài 13: Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa
Bài 14: Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
Bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất
Bài 16: Sóng. Thủy triều. Dòng biển
Bài 17: Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
Bài 18: Sinh quyên. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật
Bài 19: Sự phân bố sinh vật trên Trái Đất
Bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
Bài 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới
Bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số
Bài 23: Cơ cấu dân số
Bài 24: Các chủng tộc, ngôn ngữ và tôn giáo
Bài 25: Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa
Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế
Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
Bài 28: Địa lí ngành trồng trọt
Bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi
Bài 30: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
Bài 31: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia
Bài 32: Thực hành: Sử dụng phương pháp Bản đồ-Biểu đồ để thể hiện sản lượng lương thực và cơ cấu sản lượng lương thực của một số nước trên thế giới
Bài 33: Vai trò, đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp
Bài 34: Địa lí các ngành công nghiệp
Bài 35: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
Bài 36: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới
Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cáu sử dụng năng lượng của thế giới
Bài 38: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ
Bài 39: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải
Bài 40: Địa lí các ngành giao thông vận tải
Bài 41: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào XuyÊ và kênh đào Panama
Bài 42: Địa lí ngành thông tin liên lạc
Bài 43: Địa lí ngành thương mại
Bài 44: Thị trường thế giới
Bài 45: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Bài 46: Môi trường và sự phát triển bền vững