Trang chủ > Lớp 6 > Giải SBT Địa Lí 6

Giải SBT Địa Lí 6

Giới thiệu về Giải SBT Địa Lí 6

Ảnh Giải SBT Địa Lí 6 Giải SBT Địa Lí 6 gồm có 2 chương:
Chương 1: Trái Đất gồm 11 bài viết
Chương 2: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất gồm 16 bài viết.
Như vậy, Giải SBT Địa Lí 6 gồm tất cả 27 bài viết, giúp cho học sinh thêm nắm chắc kiến thức môn học. Giải SBT Địa Lí 6 hướng dẫn cách trình bày, trình bày đủ ý và sắp xếp một cách logic, khoa học giúp học sinh dễ nhớ, dễ hiểu hơn.

Mục lục Giải SBT Địa Lí 6

Chương 1: Trái Đất

Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất (SBT Địa Lí 6)
Bài 2: Bản đồ. Cách vẽ bản đồ
Bài 3: Tỉ lệ bản đồ (trang 11 SBT Địa Lí 6)
Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí (trang 15 SBT Địa Lí 6)
Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ (trang 20 SBT Địa Lí 6)
Bài 6: Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học
Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả (trang 23 SBT Địa Lí 6)
Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời (trang 27 SBT Địa Lí 6)
Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa ( trang 31 SBT Địa Lí 6)
Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất (trang 35 SBT Địa Lí 6)
Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất (trang 38 SBT Địa Lí 6)

Chương 2: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất

Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất (trang 41 SBT Địa Lí 6)
Bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất (trang 46 SBT Địa Lí 6)
Bài 14: Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo) (trang 48 SBT Địa Lí 6)
Bài 15: Các mỏ khoáng sản ( trang 52 SBT Địa Lí 6)
Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn (trang 54 SBT Địa Lí 6)
Bài 17: Lớp vỏ khí (trang 55 SBT Địa Lí 6)
Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí (trang 58 SBT Địa Lí 6)
Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất ( trang 61 SBT Địa Lí 6)
Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa ( trang 64 SBT Địa Lí 6)
Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa (trang 67 SBT Địa Lí 6)
Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất (trang 68 SBT Địa lý lớp 6)
Bài 23: Sông và hồ ( trang 71 SBT Địa Lí lớp 6)
Bài 24: Biển và đại dương (trang 75 SBT Địa Lí lớp 6)
Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương trang 78 SBT Địa Lí lớp 6)
Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất (trang 80 SBT Địa Lí lớp 6)
Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất ( trang 83 SBT Địa Lí lớp 6)